Schermen in de schemering
Jaar van uitgifte 2007
Nur1 680
Nur2 704
Reeks naam Passage Reeks
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 288
Reeks nummer 28
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: 1. Hoogleraarsbenoemingen in de Leidse theologische faculteit (1876-1950). Theologische richtingsverschillen, wetenschappelijke criteria, politieke machtsverhoudingen en financiële perikelen   2. De kraamkamer van een levenslang theologisch gevecht. Aspecten van de Leidse faculteit der godgeleerdheid (1876-1940)   3. De malcontenten. Geschiedenis en 'theologie'   4. De theologische ontwikkelingsgang van het rechts-modernisme (1910-1950)   5. Om de realiteit van het klassiek-christelijk geloof. De ontvangst van de malcontente en rechts-moderne opvattingen in orthodoxe kringen   Bijlagen   Lijst met gebruikte afkortingen   Register van persoonsnamen

Vanaf de vijftiger jaren zou het rechtsmodernisme oplossen in de midden-orthodoxie. Van Driel brengt uitstekend de theologische thema's en debatten in beeld aan de hand waarvan men dit proces kan traceren. (...) aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte gingen de intrigerende ontwikkelingen in het vrijzinnige kamp grotendeels voorbij. Ook om die reden is het goed dat Van Driel - zelfs van christelijk-gereformeerde huize (wat uit het boek overigens niet af te leiden valt) - ze nu alsnog zo consciëntieus en helder in beeld brengt.' G. van den Brink in: Theologia Reformata juni (2008); 'Een boeiend boek, dat het beeld van de moderne beweging corrigeert en verrijkt!' G.C. den Hertog in: De Wekker 117 (2008) 41; 'Je zou zeggen: voer voor historici. Toch heeft dit boek een groter belang. Uit de confrontatie tussen orthodoxe theologen (Gunning, Berkouwer) en vrijzinnige of modernistische theologen (Scholten, Roessingh) wordt duidelijk hoe de christelijke theologie kan omgaan met de implicaties van een moderniserende wereld en dito wetenschap. Toegegeven, dit boek is voor fijnproevers, maar het mag beslist niet worden veronachtzaamd.' Tjerk de Reus in: CV Koers januari (2009); 'De vijf opstellen tonen een grote belezenheid, zorgvuldig bronnenonderzoek en een sterke behoefte gedetailleerd in te gaan op de ontwikkeling van de moderne theologie in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Maar met wat meer distantie, een grotere nadruk op de maatschappelijke context, een ruimhartiger blik op vrijzinnige ontwikkelingen buiten de Leidse faculteit, wat minder scherpslijperige exegese van theologenteksten en een half jaartje extra schrijftijd had Van Driel een onmisbare monografie kunnen schrijven over de Nederlandse vrijzinnigheid in de eerste helft van de twintigste eeuw.' Dirk Jan Wolffram, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 124 (2009) 1. Verder gesignaleerd in: Reformatorisch Dagblad.

Schermen in de schemering

C.M. van Driel | 9789065509703
29,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Vijf opstellen over modernisme en orthodoxie.
 

 

De geschiedschrijving van het modernisme in Nederland telt nog tal van lacunes. Daaronder nemen de ontwikkelingen in de periode 1876-1950, waarin de vrijzinnig-theologische stroming voortdurend in debat ging met de verschillende orthodoxe groeperingen, een belangrijke plaats in. C.M. van Driel brengt deze ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken in kaart. Veel aandacht besteedt hij aan het centrum van het modernisme, de Leidse theologische faculteit, waar de confrontatie tussen moderne en orthodoxe hoogleraren zich in alle heftigheid voordeed. Deze bundel geeft niet alleen een helder overzicht van de theologische verschuivingen, maar brengt ook figuren uit beide kampen (J.H. Scholten, J.H. Gunning jr., K.H. Roessingh, A. Eekhof, G.J. Heering en G.C. Berkouwer) in hun onderlinge relatie tot leven.