Christelijke wetenschap

Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940
€35,00
Kopen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
ISBN 9789087044152
Auteur(s) Ab Flipse
NUR codes 694 , 704
Jaar van uitgave 2014
Druk 1
Reeks Passage Reeks
Nummer in reeks 44
Bindwijze ing
Aantal bladzijdes 328

Bij het thema ‘religie en wetenschap’ denken veel mensen aan een geschiedenis van conflicten. Toch is bij nadere beschouwing de verhouding tussen geloof en wetenschap in het verleden niet zo gemakkelijk op één noemer te brengen. In de periode 1880-1940, die in dit boek centraal staat, ontbrak het zeker niet aan conflictstof, maar tegelijk was er een sterk verlangen naar synthese van religie en wetenschap. Eind negentiende eeuw stelden Nederlandse gereformeerden en rooms-katholieken zich steeds positiever op tegenover de moderniteit, inclusief de natuurwetenschap. Naast de bestaande ‘liberale wetenschap’ bepleitten zij het bestaansrecht van een ‘christelijke wetenschap’. Onderbouwing en rechtvaardiging voor deze visie vonden zij in de ideologie van het neocalvinisme en het neothomisme. Gereformeerde en rooms-katholieke natuurwetenschappers moesten het ideaal in praktijk brengen. Ab Flipse beschrijft wat deze idealen precies inhielden, op welke punten ze botsten met de dominante ‘liberale’ visie en wat ervan terecht is gekomen.    

'Flipses geslaagde analyse verduidelijkt dat confessioneel-ideologische bevlogen wetenschapsidealen in "verzuilend" en "verzuild" Nederland maar moeizaam vertalingen vonden in het natuurwetenschappelijk onderzoek. Nauwgezet preciseert hij de inzet en posities van bekende en minder bekende hoofdrolspelers, onder wie F.J.j. Buytendijk die tussen 1919 en 1924 hoogleraar fysiologie en biologie aan de VU was.' Marit Monteiro in Tijdschrift voor Geschiedenis 128 (2015) 1, p. 167-169

'Bij de concrete standpunten van wetenschappers worden uiteindelijk wel weer uitgebreid het evolutiedebat en de moderne biologie besproken, maar F. heeft ook aandacht voor de christelijke natuurkunde. Hij signaleeert hoe christelijke wetenschappers "positieve" ontwikkelingen in de natuurwetenschap aangrepen om tot een constructieve dialoog te komen.' Geert Vanpaemel in Tijdschrift voor Theologie 54 (2015) 4, p. 421

'In dit boek behandelt Flipse [...] veel meer dan alleen ontwikkelingen binnen de twee verenigingen, hij geeft een goed overzicht hoe Nederlandse katholieke en gereformeerde intellectuelen vanaf 1880 tot aan de Tweede Wereldoorlog op de ontwikkelingen in de natuurwetenschappen reageerden. En dat doet hij door hun denken binnen de internationale historiografie over de verhouding tussen geloof en wetenschap te plaatsen. Die relatie kon op allerlei wijzen gestalte krijgen: geloof kon wetenschap bevorderen of er een zekere relatie mee onderhouden, soms bracht men een zekere scheiding aan en soms leek er zich [...] een botsing voor te doen. [...] Voor sociologen is het boeiende van dit boek dat het een aspect van de verzuiling in kaart brengt, voor filosofen en theologen biedt het inzicht op denkpogingen die de grenzen van de zuilen overstegen en in voortdurende wisselwerking stonden met de algemene ontwikkelingen in het westerse denken.' Jan Dirk Snel in Religie & Samenleving 9 (2014) 3, p. 250-253

'Flipse should be complimented on this thorough study. The description of the origin and development of the concept of Christian science in Reformed and Roman Catholic circles is convincing. Similarities and interaction between the two most prominent groups in this field are clearly demonstrated. As expected, the influence of the outside scientific world on the two movements turned out to have been far more significant than their own rather modest outward influence.' Hittjo H. Kruyswijk in Church History and Religious Culture 94 (2014), p. 587-589

'Voor wie meer wil weten over de christelijke wetenschap moet de dissertatie van Ab Flipse zeker lezen.' Carlijn Folmer in KDC-Impressie 15 (2014), p. 20-21

'Gereformeerden en katholieken vonden elkaar in een teleologische benadering van de wetenschap. De schepping is geen machine, maar een organisme. Een organisme heeft een doel. De gereformeerde theoloog Bavinck roemde het vele werk dat op wetenschappelijk terrein door "Roomsche geleerden" reeds was gedaan. [...] Net als de gereformeerden bestreden de katholieken de opvatting dat er een conflict bestond tussen geloof en wetenschap. Binnen het neothomisme werd de moderne wetenschap positief gewaardeerd en er werd benadrukt dat er harmonie tussen wetenschap en geloof kon bestaan.' Aart Deddens interviewt Ab Flipse in Sophie/Geloof en wetenschap (2014) 4, p. 8-11

'Het boek omvat, behalve alle voor een dissertatie noodzakelijke verwijzingen, lijsten en samenvattingen, een lovenswaardig objectieve beschrijving van de neocalvinistische en neothomistische wetenschappelijke debatten in de periode 1880-1940.' Martha Catania-Peters op www.historischhuis.nl/recensiebank 10-12-2014

'Flipses boek is goed bruikbaar om de natuurwetenschappelijke visie van de gereformeerde neocalvinisten en katholieke neothomisten in beeld te krijgen. De auteur behandelt de belangrijkste leidende natuurwetenschappers uit beide kringen en gaat ook in op de gedachtevorming over deze thematiek binnen studentenverenigingen.' Enne Koops op Historiek.net 17-08-2014

'Het boek eindigt een beetje abrupt. Het zou mooi geweest zijn om niet alleen te laten zien hoe uiteindelijk het ideaal is verzand, maar ook dat het wel bezinning heeft opgeleverd, die ook voor het debat van vandaag een zekere waarde heeft. Niettemin is dit een prachtige historische studie, waarmee de auteur zeker te feliciteren is.' M.J. de Vries in De Waarheidsvriend 04-07-2014, p. 19

'De studie is interessant voor wie wil weten hoe de huidige debatten over geloof en wetenschap zijn ontstaan en deze in een breder perspectief wil plaatsen. Het is daarbij wel belangrijk om op te merken dat Flipse onder gereformeerden vooral de kuyperianen en de christelijke gereformeerden verstaat, en dan met name de universitair geschoolden.' Kees-Jan Schilt in 'Balanceren tussen geloof en wetenschap', verschenen in: Reformatorisch Dagblad 21-06-2014

'De man naar wie hij [=Flipse] vaak verwijst, is geen bioloog of geoloog, maar theoloog: Abraham Kuyper, hoogleraar godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Waarom Kuyper? "Kuyper was de grondlegger van het neocalvinisme. Hij dacht op een vernieuwende manier na over de verhouding tussen geloof en wetenschap en zette daarmee de toon voor het debat.' Willem Bouwman interviewt Ab Flipse voor Nederlands Dagblad 05-05-2014 (online verschenen)

'Het zou volgens Flipse goed zijn als inzichten uit dit academisch debat nog meer zouden doordringen in het publieke debat. "Dat lijkt mij niet alleen relevant voor kerken, maar ook voor het bredere debat over de plaats van wetenschap in onze samenleving en cultuur.' Op www.hetgoedeleven.com 05-05-2014

'Vaak worden de huidige debatten - bijvoorbeeld over creationisme versus evolutie - als een eindeloze herhaling van zetten gezien [...] begonnen bij Charles Darwin [...]. Het is echter interessant om te zien dat de discussies rond 1900 veel breder waren en dat het strikt creationistische standpunt wat nu bijna vanzelfsprekend lijkt voor orthodoxe protestanten, pas later in zwang is gekomen. De grondleggers van het neocalvinisme en neothomisme worstelden nog met een natuurwetenschap die relatief nieuw was, een wetenschap die los was komen te staan van het geloof. maar zij stonden wel open voor allerlei resultaten ervan, hoewel zij zich verzetten tegen bepaalde theoretische kaders.' Ab Flipse geïnterviewd door Lodewijk Born in Friesch Dagblad 05-05-2014, p. 10

"Eigenlijk is men er nooit écht in geslaagd een eigen alternatief voor de natuurwetenschap te geven. Het is wel geprobeerd. Maar aan de VU zie je bijvoorbeeld dat er met betrekking tot de, zeg maar, grote vragen op een gegeven moment gezegd wordt: die moet je scheiden van de natuurwetenschap op zich. Daarmee hebben ze nog wel een plaats aan de universiteit, maar een andere." Ab Flipse in gesprek met A. de Heer in Reformatorisch Dagblad 06-05-2014, p. 2-3

'[...] een prachtig boek dat eigenlijk de wortels van het Nederlandse debat beschrijft: de periode 1880-1940. Terwijl veel historische studies tot nu toe de nadruk legden op protestantse discussies, gaat Flipses studie in op de discussei over geloof en wetenschap in zowel rooms-katholieke en gereformeerde kring, waarbij verrassende parallellen en verschillen zichtbaar worden.' Weblog Taede A. Smedes (http://tasmedes.wordpress.com).

'Strenghts include the period treated [...], the broad range of topics supported by a systematic review of many articles in journals and yearbooks, the comparison of neo-Calvinist, neo-Thomist, and liberal Protestant ideals of scholarship, and the analysis of how these ideals were received and applied by by practicing scientists and students.' Jitse van der Meer in: Isis (december 2015) 960-962

Lees ook: 'Kuyper wist zich wel raad met evolutie - zijn volgers niet', van Robin de Wever, verschenen op www.trouw.nl 26-05-2014

Verder gesignaleerd in Volzin (januari 2015), p. 56; Protestants Nederland (2015) 6, p. 186
Lees ook 'Wel en Wee van Christelijke Natuurwetenschap', samenvatting en evaluatie van Ab Flipses Christelijke wetenschap in: Radix 41 (2015), p. 15-27.                                                                                                                                                                                                    

Aanbevolen bij dit artikel :

€45,00
Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Gratis verzending in Nederland boven €10,00
Alles uit de Nederlandse geschiedenis komt aan bod!
Kortingen op geselecteerde titels

Social Media

Volg ons en blijf op de hoogte van nieuwe producten, presentaties en acties.

Adres

Uitgeverij Verloren B.V.

Torenlaan 25
1211 JA Hilversum
Tel: 035 685 9856
E-mail: info@verloren.nl
KVK: 32039230
BTW: NL805459716B01


Voor vragen over bestellingen:

Tel: 035 685 9856


E-mail: bestel@verloren.nl

Openingstijden

Maandag:
08:45-18:00
Dinsdag:
08:45-18:00
Woensdag:
08:45-18:00
Donderdag:
08:45-18:00
Vrijdag:
08:45-18:00
Zaterdag:
GESLOTEN
Zondag:
GESLOTEN

In deze webshop kunt u veilig winkelen & betalen

Ideal Paypal Bancontact HTTPS Beveiligd
Copyright 2024 Uitgeverij Verloren | Algemene voorwaarden | Retourneren | Privacybeleid