De sabel van Colijn

Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland
€29,00
Kopen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
ISBN 9789087042561
Auteur(s) Jan de Bruijn
NUR codes 681 , 697
Jaar van uitgave 2011
Druk 1
Reeks Passage Reeks
Nummer in reeks 39
Bindwijze ing
Aantal bladzijdes 370

De sabel van Colijn bevat biografische opstellen over protestantse politici en theologen uit een tijd waarin politiek en religie in ons land nauw met elkaar verweven waren: Abraham Kuyper, Ph.J. Hoedemaker, jhr. A.F. de Savornin Lohman, L. Schouten, H. Colijn, J.Th. de Visser en P.S. Gerbrandy. De essays zijn geschreven vanuit een wisselend perspectief, waarbij de karakters met al hun eigenaardigheden scherp en vaak geestig worden getypeerd. Bij alle verschillen hadden zij een sterke overtuiging en een grote gedrevenheid gemeen. Dat verklaart ook de vele conflicten die zij (onderling) uitvochten, al lieten zij zich allen inspireren door het ideaal van een christelijke natie. De bundel geeft ook een boeiend beeld van een periode waarin historisch besef en historische beeldvorming een belangrijke rol speelden.    

Inhoud: Woord vooraf door GEORGE HARINCK   Inleiding   Abraham Kuyper als romantische persoonlijkheid. Over Abraham Kuyper, Multatuli en Frederik van Eeden   'Weg met zóó onzedelijke constitutie!' Abraham Kuyper, volkspetitionnement en spoorwegstaking   Monisme versus dualisme. Jhr. mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman en het kabinet-Mackay (1888-1891)   Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten en zijn Bijbels Museum   Dr. Philippus Jacobus Hoedemaker. Een staat met de bijbel   De poëzie van het vervallene. Abraham Kuyper in Constantinopel   Abraham Kuyper en de Bilderdijk-herdenking van 1906   Politiek en charisma. Hendrik Colijn als partijleider   Een standbeeld voor Colijn?   Dr. Johannes Theodoor de Visser. Een 'nationale figuur'   Factotum en profeet. Mr. Pieter Sjoerds Gerbrandy als Kamerlid (1948-1959)   Het heengaan van Mozes. Abraham Kuyper in de ogen van zijn nageslacht   Noten   Verantwoording   Register

'Wat vanuit huidig perspectief in het beeld van de beschreven personen opvalt is dat allen op enigerlei wijze het ideaal van herkerstening zo diep en lang heeft doorgewerkt. [...] De vragen die de lectuur oproept zijn steeds ook vragen aan ons zelf. Wie zijn we, in Europa, als kleine natie? [...] [Deze vragen] maken samen met stijl en toon van behandeling de lectuur van deze zorgvuldig en fraai geschreven opstellen meer dan de moeite waard en tot een waar genoegen.' C. van der Kooi in: Tijdschrift voor Geschiedenis 126 (2013) 2, p. 284-285

‘De Bruijn, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, schrijft in een verfijnde en aangename stijl […]. De tijd van de sabels ligt ver achter ons, maar De Bruijn weet dankzij de persoonlijke schakeringen in deze miniatuurstudies op kundige wijze het tijdperk terug te roepen waarin de Nederlandse politieke cultuur doordesemd was van de christen-democratie.’ Binne de Haan in: Geschiedenis Magazine 47 (2012) 7, p. 61

'Bij herlezing van zijn artikelen, die nu gebundeld verschijnen, blijkt de studie over Colijn als partijleider een juweeltje. De Bruijn verklaart, in dit oorspronkelijk in 1994 verschenen artikel, hoe Colijn in de jaren dertig van de twintigste eeuw kon uitgroeien tot een held van vele Nederlanders. […] In dit fraai gecomponeerde artikel en ook in het verhaal waarin De Bruijn Kuyper vergelijkt met Multatuli en Frederik van Eeden en concludeert dat we te maken hebben met een romanticus bij uitstek, toont de VU-historicus zich een origineel onderzoeker. Ruim voordat veel andere historici in Nederland zich begaven op het terrein van de cultuurgeschiedenis en de aandacht voor het persoonlijke, heeft De Bruijn deze vernieuwing in de politieke geschiedschrijving al met overtuiging beoefend. Dat deze bundel opstellen juist dit type geschiedschrijving nog eens in het zonnetje zet is een terecht eerbetoon aan deze historicus.' Piet H. de Jong in: Nederlandse Dagblad/Gulliver 27-01-2012, p. 7

'In deze fraai uitgevoerde bundel zijn biografische opstellen van de hand van dr. Jan de Bruijn over religie en politiek in Nederland bijeen gebracht. […] De Bruijn doet zich in deze essays kennen als een kundig historicus, met oog voor detail. […] In het voorwoord prijst George Harinck De Bruijn […]. Hij noemt ook "de fraaie typeringen, de fijne ironie en de verzorgde stijl van zijn werk".  Daar heb ik niets aan toe te voegen.' J. van der Graaf in: De Waarheidsvriend 100 (2012) 5, p. 18

'De titel van de bundel verwijst naar de sabel die destijds bij het ministerstenue hoorde, maar ook naar de eresabel die Colijn kreeg voor zijn militaire verrichtingen in Nederlands-Indië. De Bruijn: "Beide sabels zijn het symbool van een tijd met een heel andere cultuur, die nu ver van ons afstaat maar mij niettemin dierbaar is gebleven." ' Klaas van der Zwaag in: Reformatorisch Dagblad 31-12-2011, p. 2

'Weinigen weten zoveel van protestantse politici uit de eerste helft van de vorige eeuw als Jan de Bruijn […]'. In: Trouw 21-1-2012, p. 13

'Maar er is blijkbaar zoiets als een ethisch-irenisch erfgoed. In een nieuwe bundel met opstellen […], De sabel van Colijn, worden verschillende personen en facetten van deze stroming met kennis en sympathie beschreven.' Bart Jan Spruyt in: Elsevier 28-01-2012, p. 67

'Deze mooie bundel met opstellen geeft ons een inkijk in de leefwereld van een aantal figuren uit de recente geschiedenis van het protestantisme in Nederland. […] Kuyper was, zo maakt De Bruijn duidelijk, een bewogen, emotievol mens – in sommige opzichten bon vivant – die zijn achterban in beweging bracht. […] De identiteitscrisis van het protestantisme of het huidige CDA wordt in zekere zin weerspiegeld in Kuypers paradoxale biografie: zelf tomeloos individu, bevroor hij het individualisme in een orthodoxe levensvorm die met de liberale moderniteit geen raad wist.' Jan Drentje in: Openbaar Bestuur 22 (2012) 4, p. 27

'Van Kuyper, Colijn en andere religieuze politici krijgen we nooit genoeg. Deze antirevolutionaire politieke mastodonten hebben decennialang de verwevenheid van politiek en religie in Nederland bepaald.' Ben Vriesema in: Kleio 53 (2012) 1, p. 11

'Ik vind het artikel met de veelzeggende titel "Het heengaan van Mozes" (ondertitel: “Abraham Kuyper in de ogen van zijn nageslacht") de mooiste bijdrage in De sabel van Colijn. Op treffende wijze laat de auteur zien hoe de waardering voor Kuyper in de loop der tijden zowel in kerkelijk als politiek Nederland verschoven is. […] De Bruijn: "Deze geschiedschrijving is niet langer een instrument om een volksdeel te vormen en te voeden met dierbare herinneringen, maar streeft er naar recht te doen aan een historische persoonlijkheid die van meer dan nationale betekenis is geweest." Op evenwichtige wijze heeft de auteur daar het zijne aan bijgedragen.' J.D.Th. Wassenaar in: Gezamenlijk Kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland 95 (2012) 4789, p. 8, idem in Gaendewei 10-8-2012, p. 15

‘Deze wetenschappelijke uitgave is dan ook vooral bestemd voor historisch en politiek geïnteresseerde lezers die al over achtergrondkennis van de Nederlandse politiek en theologische denkbeelden in die tijd beschikken.’ J.H. van Capelleveen in: NBD Biblion 09-05-2012

‘Het calvinisme “plaatste de gebrokenheid van het menselijk bestaan, voor de romanticus een bron van Weltschmerz, in een zinvol theologisch perspectief, en bood hem uitzicht op verzoening, zuiverheid en harmonie.” (19) Het is door deze korte, knappe profielschets dat De Bruijn Kuyper in al zijn latere gedaanten – oproerkraaier, machtspoliticus, intellectueel – begrijpelijk weet te maken. Overal is het de calvinistische romanticus die aan zijn ideaal bouwt. […] De christelijke dominees en politici die De Bruijn bespreekt, zijn alle kleurrijke figuren. Of het nu de sabel van Colijn, het ambtsgewaad van Schouten of de visie van Kuyper is die daarbij op de voorgrond treedt, mag de lezer zelf weten (al is de voorkeur van de recensent ongetwijfeld evident) – de artikelen in de bundel zijn oorspronkelijk afzonderlijk gepubliceerd en laten zich dus ook prima los van elkaar lezen.’ Jeroen Bouterse op: www.historischhuis.nl/recensies, 04-06-2012

‘Terechte complimenten, want in de afscheidsbundel met daarin twaalf artikelen die De Bruijn door de jaren heen geschreven heeft over spraakmakende protestantse politici en theologen rond het begin van de twintigste eeuw, komt het gevoel voor “fijne ironie” regelmatig terug. Zo is het haast vermakelijk hoe De Bruijn schrijft over ds. Leendert Schouten die tijdens een kerkenraadsvergadering woedend reageerde toen bleek dat verschillende kerkenraadsleden meegingen met de Doleantie. […] Al met al een aanrader om te lezen.’ Leon van Damme in: Transparant 23 (2012) 2, p. 30

‘Een dozijn van inspirerende en toegankelijke  essays heb ik voor u, die ons terugvoeren naar de tijd dat de relatie tussen praktische politiek en godsdienstige overtuiging van gewicht en van doorslaggevend belang was.’ Piet Kaptein op: Kabelkrant Piet Kaptein 18-07-2012

‘[…] hoe geef je vorm aan je politieke idealen als je religieuze inspiratie door de meerderheid van de kiezers niet wordt gedeeld en vaak zelfs niet begrepen? De keuze lijkt dan heel eenvoudig: duw je als partij je idealen wat naar de achtergrond om aantrekkelijk te blijven voor een omvangrijke groep kiezers, of wordt je een getuigenispartij die daarbij een tanende machtspositie accepteert? Het interessante van deze publicatie is dat die zoekt naar een alternatief voor deze twee uitersten. Bij die zoektocht is het een geruststellende gedachte dat het vinden van een adequate balans tussen invloed en overtuiging ook onze founding fathers sterk bezig hield. De bundel […], getuigt daar in twaalf prachtige opstellen van.’ Rine Fraankje in: Christen Democratische Verkenningen, herfst 2012, p. 234-237

‘Antirevolutionaire iconen als Abraham Kuyper, H. Colijn en P.S. Gerbrandy en christelijk-historische voorlieden als A.F. de Savornin Lohman en J.Th. de Visser worden trefzeker beschreven. Een eervolle vermelding kreeg deze bundel van J.L. Heldring, die zich voor de allerlaatste aflevering van zijn rubriek ‘Dezer dagen’ (nrc Handelsblad, 5 april 2012) liet inspireren door een opstel uit deze bloemlezing.’ In: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis (2012), p. 222

Tevens gesignaleerd in: Protestants Nederland 78 (2012) 6/7, p. 173; VolZin 2 (2012) 11, p. 34 en in: BMGN/Signaleringen 127 (2012) 3, p. 3.

 

Aanbevolen bij dit artikel :

Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Gratis verzending in Nederland boven €10,00
Alles uit de Nederlandse geschiedenis komt aan bod!
Kortingen op geselecteerde titels

Social Media

Volg ons en blijf op de hoogte van nieuwe producten, presentaties en acties.

Adres

Uitgeverij Verloren B.V.

Torenlaan 25
1211 JA Hilversum
Tel: 035 685 9856
E-mail: info@verloren.nl
KVK: 32039230
BTW: NL805459716B01


Voor vragen over bestellingen:

Tel: 035 685 9856
E-mail: bestel@verloren.nl

Openingstijden

Maandag:
08:45-18:00
Dinsdag:
08:45-18:00
Woensdag:
08:45-18:00
Donderdag:
08:45-18:00
Vrijdag:
08:45-18:00
Zaterdag:
GESLOTEN
Zondag:
GESLOTEN

In deze webshop kunt u veilig winkelen & betalen

Ideal Paypal Bancontact HTTPS Beveiligd
Copyright 2024 Uitgeverij Verloren | Algemene voorwaarden | Retourneren | Privacybeleid