Eenheid in verscheidenheid
Jaar van uitgifte 2017
Nur1 704
Nur2 697
Reeks naam Passage Reeks
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 189
Reeks nummer 45
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Een boeiende studie voor geïnteresseerden in politieke stromingen.' In: Protestants Nederland 84 (2019) 3, p. 82; 'De Doorbraak staat bekend als een mislukte poging om na de Tweede Wereldoorlog de politieke verhoudingen in Nederland een nieuwe wending te geven. Waar andere auteurs de laatste jaren hebben laten zien dat deze beweging na 1945 wel degelijk de verhoudingen veranderde, richt Peter Kromdijk zijn pijlen op een andere revisie. Hij wil laten zien dat het ook een vooroorlogs fenomeen was [...]. [...] Hoewel hij weinig woorden vuil maakt aan het bredere belang voor ons perspectief op het Interbellum en naoorlogse jaren, draagt ook Kromdijk een steentje bij aan de herwaardering van hetvernieuwsingsstreven en deze allesbehalve saaie periode.' Peter dan Dam in: Geschiedenis Magazine 52 (2017) 8, p. 67; 'Kromdijk biedt een historisch overzicht van een zich hergroeperend, hoofdzakelijk hervormd theologisch denken over samenleving en kerk in het interbellum. Dit is dus volop kerkgeschiedenis. Kerkhistorici die diverse van de behandelde theologen of anderen bestudeerd hebben, herkennen allerlei ontwikkelingen echter wel. Juist als kerkgeschiedenis is deze studie het meest van belang voor politiek historici.' Jan Dirk Snel in: Tijdschrift voor Kerkgeschiedenis 21 (2018) 2, p. 95-96; 'Concluderend betreft het hier een leerzame studie, die terecht de aandacht vestigt op de voorlopers van de Doorbraak van 1945, maar dan vooral in kringen van de NCSV en de NHK. Dat er ook sprake was van een doorbraak in de Nederlandse samenleving, zoals de ondertitel stelt, blijkt nergens uit.' Lodewijk G.M. Winkeler via: Trajecta online portal, 20 april 2018; 'De dissertatie mist het accent dat kritische reacties van tegenstanders van de Doorbraak hadden kunnen geven. De Doorbraak heet ontegenzeggelijk veel gevolgen gehad. [...] Ook een vergelijking met buitenlandse bewegingen ontbreekt. De kracht van het boek is dat het uitstekend het ontstaan van de Doorbraak analyseert.' Ardjan Logmans in: Transparant (mei 2017) p. 30; 'Het aardige van het boek is dat er tamelijk veel aandacht is voor wat mensen bewoog en wat zij bijdroegen aan een veranderend klimaat in de kerken. [...] Kromdijks boek is een zinvolle aanvulling op wat wij al weten over de geschiedenis van het kerlijke leven in de twintigste eeuw. De belangrijkste ontdekking van zijn studie luidt: de Doorbraak, die zo vaak als een politiek fenomeen wordt opgevat, heeft sterke kerlijke wortels. [...] het boek van Kromdijk kun je gerust opvatten als een trigger voor de kerk van vandaag.' Tjerk de Reus in: Friesch Dagblad, 22-07-2017. Gesignaleerd in: Volzin (mei 2017), p. 56

Eenheid in verscheidenheid

Peter Kromdijk | 9789087046293
19,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

De Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum.
 

 

Na de Tweede Wereldoorlog vonden progressieve katholieken en protestanten dat niet het geloof leidend moest zijn bij een politieke keuze, maar dat men samen met sociaaldemocraten en vrijzinnig democraten één progressieve partij moest vormen. Waar komt deze Doorbraak vandaan? Vaak wordt gewezen op plannen voor een nieuwe samenleving die tijdens de oorlog werden gemaakt. Peter Kromdijk laat echter zien dat de wortels hiervan in de jaren twintig liggen, in kringen in en rondom de Nederlandse Hervormde Kerk. Jonge intellectuelen waren ontevreden over de verzuilde samenleving met haar ingekapselde religie en onderlinge verdeeldheid. Zij streefden naar een bezielde samenleving waarin de kerk weer een publieke plaats zou innemen. Deze jongeren wilden bewust geen groep vormen, maar vlak vóór de Tweede Wereldoorlog bleek de tijd er rijp voor. Hun gedachtegoed kreeg na de oorlog vooral gestalte in de vorming van de PvdA, maar kende dus veel bredere wortels.