Geschiedenis en nostalgie
Jaar van uitgifte 2000
Nur1 680
Nur2 694
Reeks naam Publikaties FHKW Rotterdam
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 251
Reeks nummer 31
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Blaas werkt "in de achtertuin van de historiografie", zoals Maarten Brands het typeert, aan het weinig spectaculaire thema van de negentiende-eeuwse historiografie. Hij doet dit met een grondigheid die enerzijds bewondering afdwingt, maar anderzijds de schrijver in de luwten plaatst van acutele historische debatten. Blaas is er de man niet naar met vlammende stellingen de aandacht der historici op zich te vestigen.' Herman Paul in: Nederlands Dagblad, 23-02-2001. Verder gesignaleerd in: Cd-rom Leesidee 2000-2005; Historisch Nieuwsblad (sept. 2000), p. 54-55; Spiegel Historiael 36 (2001) 7-8, p. 339.

Geschiedenis en nostalgie

P.B.M. Blaas | 9065504338
29,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen.
 

 

In 1860 aanvaardde Robert Fruin het professoraat in de vaderlandse geschiedenis te Leiden. In de eeuw die daaraan vooraf ging, had het begrip vaderlandse geschiedenis zijn inhoud en gevoelswaarde gekregen en het zou die tot de jaren zestig van deze eeuw behouden - alle historiografische debatten en geschilpunten ten spijt. De hier gebundelde negen opstellen gaan hoofdzakelijk over de Nederlandse geschiedschrijving tussen 1860 en 1960. Sommige richten zich expliciet op het werk van een bepaald historicus, andere behandelen thema's en/of tijdvakken uit de vaderlandse geschiedenis als de Opstand, de Gouden Eeuw en de Patriottenbeweging. De proloog beschrijft in vogelvlucht de opkomst van de vaderlandse geschiedenis, de epiloog schetst de historiografische ontwikkelingen na 1960 toen het nationale (en verzuilde) kader van geschiedschrijving zijn vanzelfsprekendheid begon te verliezen. De ontwikkelingen in de Nederlandse historiografie lopen in veel opzichten parallel aan die van de geschiedschrijving van de omringende (grote) mogendheden. Toch heeft het begrip vaderlandse geschiedenis in Nederland een nostalgische gevoelswaarde gekend, die men niet - of niet in die mate - aantreft in het buitenland. Ze lijkt eigen aan een geschiedschrijving van een kleine natie met een groot verleden en is terug te voeren tot het omvangrijke debat over de neergang van de Reopubliek in de achttiende eeuw. Die herkomst zou de vaderlandse geschiedschrijving tot diep in de negentiende eeuw blijven achtervolgen. Het ging in die nostalgische stemming en ervaring niet louter om een heimelijk terugverlangen naar verloren grootheid. Tegelijkertijd groeide namelijk het besef dat de afstand tot dat verleden onoverbrugbaar groot was geworden. Evenals in de letterkunde probeerde men in de geschiedschrijving het machtsverlies gedeeltelijk te compenseren door het karakter van een kleine natie een morele superioriteit toe te schrijven.