Het licht gezien
Jaar van uitgifte 2000
Nur1 680
Nur2 704
Reeks naam Metamorfosen
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 180
Redactie Marjet Derks e.a.
Reeks nummer 4
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: MARJET DERKS, Het licht gezien. Naar een historisering van de bekering   PAUL LUYKX, Bekering en wetenschap   LODEWIJK WINKELER, Van 'dwalenden in het geloof' tot 'pelgrims naar de Una Sancta'. Katholiek bekeringswerk in Nederland in de 20e eeuw   ANNEMARIE BRUGMAN, Toen God mij hoorde. Bekeringen in het Interbellum   MARJET DERKS, Een cirkel die rond is. Portret van Co Oosterom, Vrouwe van Bethanie   JUDITH DE RAAT, Naar een groter huis. Portret van Monseigneur Philippe Bar   MARCEL POORTHUIS/THEO SALEMINK, Ottilie Schwarz, assumpta a Cruze   GE VAANTJES, 'Van een zwaar lastenpak verlost'. De overgang van Herman de Man tot het katholicisme   JUDITH DE RAAT, Voorbij het subjectieve. Portret van Rudi te Velde   MARHET DERKS, Een taal voor woordloze spiritualiteit. Portret van Monic Slingerland   REIN NAUTA, Vervreemding en verandering. Over Augustinus' bekering tot het christendom   Herkomst van de illustraties   Gegevens over de auteurs en de redacteurs

'Juist door de inhoudelijke verscheidenheid van de bijdragen aan dit boek biedt het een mooie inleiding op een terrein van wetenschappelijk onderzoek dat nog goeddeels braak ligt.' Herman Simissen in: Streven, oktober 2001; 'Het geheel van deze bundel blijft wat fragementarisch en de aard van de bijdragen is nogal ongelijk. Wie zich evenwel afvraagt wat mensen boeit en welke diepere motieven zoal meespelen op weg naar de Kerk van de toekomst, vindt in dit boek zeker nogal wat behartigenswaardigs dat in elk geval te denken geeft.' Drs. J. Schroeder pr in: Bisdomblad 30-03-2001;'Het aardige van het recent verschenen boek 'Het licht gezien: bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw' is behalve dat het antwoorden geeft ook veel vragen stelt. En dat het boek behalve een aantal ervaringsverhalen van neo's zoals mgr. Baer, Trouw-journaliste Monic Slingerland en Radboud-hoogleraar Rudi te Velde een multi-disciplinaire aanpak heeft. De sociologische, de psychologische en de historische aspecten van het fenomeen bekeringen komen aan bod.' 121, Jaargang 29  (2001) 4; 'Daar de auteurs uit verschillende disciplines afkomstig zijn (geschiedwetenschap, theologie, godsdienstpsychologie en neerlandistiek) wordt het thema 'bekeringen' vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Een bijzonder gevarieerde bundel is het resultaat. Het licht gezien is daarnaast goed gedocumenteerd en van een aantal zwart-wit illustraties voorzien. Een interessant boek, zeker voor de in religieuze geschiedenis geïnteresseerde lezer.' Rita Hooijschuur in: BMGN 117 (2002) 1; 'De verleiding van het vreemde komt het best tot zijn recht wanneer het gelezen wordt tegen de achtergrond van de vorige bundel uit de Metamorfosenreeks, Het licht gezien [...] De twee boeken roepen samen een fascinerend beeld op van hoe katholieken balanceren tussen rechtzinnigheid en eigenzinnigheid. Ze belichten bovendien een intrigerend conflict dat het katholicisme beheerste in de moderne tijd.' Matthijs Sanders in: De Academische Boekengids 44, mei 2004.

Het licht gezien

9065506179
25,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw..
 

 

De bekeringen van Saulus en Augustinus zijn oude, bekende verhalen. Ook in de moderne twintigste eeuw echter, de eeuw van moderniteit en massaliteit, techniek en rationaliteit hebben mensen voor een radicale religieuze verandering gekozen. Vooral het katholicisme oefende een aantrekkingskracht uit bij crises of confrontaties. Bij al die verhalen lijkt het om puur persoonlijke omvormingen te gaan, maar bekeringen zijn ook sociale, soms zelfs georganiseerde processen. Het licht gezien is gewijd aan de sociale en persoonlijke aspecten van bekeringen tegen de achtergrond van het katholicisme in de twintigste eeuw. Wie bekeerden zich en hoe kwam hun transformatieproces op gang? Hoe werd in verschillende perioden tegen bekeringen aangekeken? Welke overeenkomsten en verschillen bestonden tussen georganiseerde bekeringsoffensieven en individuele conversies? Welke accenten hebben de psychologie, de sociologie en de geschiedwetenschap gelegd bij het bestuderen van bekeringen en tot welke inzichten heeft dat geleid? Het fenomeen bekeringen wordt door historici en theologen onder de loep genomen. Daarnaast vertellen enkele bekeerlingen (onder wie mgr. Phillipe Bär en journaliste Monic Slingerland) hun eigen persoonlijke bekeringsverhaal.