Moraliteyt saelt wesen
Jaar van uitgifte 2007
Nur1 684
Nur2 704
Reeks naam Middeleeuwse Studies en Bronnen
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 271
Reeks nummer 99
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Zij laat indringend zien hoe die moralistische schrijvers hun tijdgenoten mores (normen en waarden) hebben willen leren, wat ook voor de huidige tijd niet zonder belang is, zoals zij niet nalaat herhaaldelijk op te merken. (...) Belangrijke uitgave voor de mentaliteitsgeschiedenis van onze contreien.' R.L.J. Bromberg voor NBD/Biblion; 'Bange gebruikt vaak zeer tot de verbeelding sprekende voorbeelden om haar betoog te illustreren. Dit maakt dat de tekst ook voor eeen breder, wetenschappelijk geïntersseerd publiek toegankelijk is.' Bas Diemel in: Madoc 22 (2008) 1; 'Daarnaast is de heldere uitleg van de ontstaansgeschiedenis en analyse van de zonden en deugden-/ondeugdenschema's en de uitleg van de rol van de tien geboden een zeer grote verdienste van deze studie. (...) Bange heeft met haar "Moraliteyt saelt wesen" in ieder geval een geslaagde en belangwekkende bijdrage geleverd aan de mentaliteitsgeschiedenis van de laatmiddeleeuwse Nederlanden.' Carla Kwakman in: Signum juli (2008); 'Dans leurs exposés les auteurs insistent particulièrement sur la connaissance de soi, mais aussi sur l'observance des dix commandements bibliques dont ils proposent la pratique par de nombreux exemples concrets. Ces discours 'moralisateurs', qui bénéficièrent d'une grande popularité, étaient généralement écrits par des laïcs et leur étaient aussi destinés. Ils témoignent à leur façon d'une certaine conception de la moralité, à une époque où la société médiévale se diversifiait davantage. Remarquable par son contenu, la présente étude contient en outre de nombreuses pages bibliographiques sur le sujet.' G. Michiels in: Bulletin codicologique (2008) 1; 'In haar studie heeft Bange een bewonderenswaardige hoeveelheid gegevens verwerkt en haar keuze om die thematisch te ordenen, pakt voor de lezer prettig uit. Maar ondanks deze ingreep kreeg ik soms het gevoel me in de zee aan materiaal en voorbeelden een beetje te verliezen. Met overduidelijk enthousiasme illustreert de auteur keer op keer haar observaties aan de hand van uitvoerige citaten en voorbeeldpassages. Hierdoor raakt mijns inziens op sommige plaatsen de draad van het betoog uit het zicht.' Esther Jonker in: Spiegel der Letteren 50 (2008) 3; 'Bange gaat heel overzichtelijk te werk en schrijft helder. (...) Zoals in de tweede paragraaf van deze bespreking al aangehaald, gaat de auteur soms kort door de bocht wanneer ze extrapolaties maakt naar onze tijd en dat gebeurt nogal eens. (...) De auteur focust op de cultuurhistorische betekenis en niet op de filologie. De grote verdienste van de auteur ligt in de ontginning van al dat materiaal, dat lange tijd niet interessant voor studie werd bevonden. Het ging per slot van rekening toch niet [om]  originele werken, maar dikwijls om compilaties. Bovendien zijn het geen literaire hoogstandjes en de moraliserende inhoud stootte tegen de borst.' Hans Geybels in: Trajecta 17 (2008) 1, blz. 80-81; 'Het bijeengebrachte materiaal is een rijke bron om kennis te nemen van de opvattingen over moraliteit in de Lage Landen tegen het einde van de middeleeuwen. Bovendien is het een onmisbare sleutel voor verder onderzoek.'Nico Lettinck in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 124 (2009) 1. Verder gesignaleerd in: Geschiedenis Magazine 6, september 2007; International Journal in Philosophy and Theology 68 (2008) 3; The year's work in modern language studies 69 (2007) 2009.

Moraliteyt saelt wesen

Petty Bange | 9789065509611
29,
10,
U bespaart 66%
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Het laatmiddeleeuwse moralistisch discours in de Nederlanden.
 

 

Mores leren, dat is wat de auteurs van laat-middeleeuwse moralistische traktaten en leerdichten letterlijk willen doen. Zich baserend op analyse van een groot aantal van deze werken laat Petty Bange zien hoe zij dat deden. De auteurs wijzen hun lezers op het belang van zelfkennis en waarschuwen voor de zeven hoofdzonden (dochters van Lucifer!) met al hun dochterzonden. Ze leggen de tien geboden uit en vertellen hoe mensen met elkaar moeten omgaan: mannen en vrouwen, ouders en kinderen, geestelijken en leken, christenen en andersgelovigen. Niet als doel op zich, maar om van hun lezers goede christenen te maken. Deze traktaten en leerdichten zijn vooral voor leken bedoeld en relatief vaak ook door leken geschreven. Zij vallen hun lezers niet al te hard, maar zeggen wel onomwonden waar het op staat. Hun vermaningen verlevendigen zij met exempelen en voorbeelden uit de praktijk van alledag.