Mannen Gods
Jaar van uitgifte 2007
Nur1 694
Nur2 704
Reeks naam Metamorfosen
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 192
Redactie Gian Ackermans e.a.
Reeks nummer 7
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: Woord vooraf   MARIT MONTEIRO, Mannen Gods: historische perspectieven op clericale identiteit en clericale cultuur   TON H.M. VAN SCHAIK, De bisschop en honderdduizend man. Een groepsportret van de Utrechtse priesters in de twintigste eeuw   ANGELA BERLIS, Einde aan een kaste buiten de maatschappij. Rond de opheffing van de celibaatsverplichting in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland   JUDITH DE RAAT, Een gave Gods. Portret van monseigneur Jan Bluyssen   GIAN ACKERMANS, De postume appreciatie van de spirituele cultuur van twintigste-eeuwse Nederlandse minderbroeders   ANGELO SOMERS, Diocesane priesters en de praktijk van het huwelijkspastoraat in Nederland (1935-1970): een ‘zelfevaluatie’ in retrospectie   JUDITH DE RAAT, Pendelen tussen kerk en wereld. Portret van Henk Schoot, permanent diaken   PATRICK CHATELION COUNET, Man Gods of man des volks? Pre- en postconciliaire priesterbeelden in de films Priest en Journal d’un curé de campagne   MARIT MONTEIRO, Van een eeuwig merkteken voorzien. Portret van René Dinklo OP   Herkomst van de afbeeldingen   Gegevens over de auteurs en de redacteurs

In deze bundel worden priesters dan ook niet louter als verlengstuk van de kerkelijke hiërarchie gezien, maar van binnen uit aan een analyse onderworpen. Het accent ligt op voorbeelden, mannelijkheid/vrouwelijkheid, corpsgeest en individualiteit.' Roland Enthoven in: Rkkerk.nl, 21-12-2007. 'Een belangwekkende studie, zeker nu een bepaalde, traditionele presentatie van de katholieke kerk in Nederland voorbij is.' W.H.J. van Stiphout in NBD/Biblion, 20-11-2007. 'Werkelijk grensverleggend is naar het mij voorkomt het "historisch demografisch" onderzoek van Angelo Somers over diocesane priesters en de praktijk van het huwelijkspastoraat in Nederland in de periode 1935-1970. Hiervoor zijn vijfenzestig emeriti-priesters ondervraagd.' Dr. Philip Bosscher in Historischhuis.nl; 'Gebundeld leveren de artikelen een boeiend beeld op van de veranderingen in de clericale identiteit binnen zowel de Rooms-Katholieke als de Oud-Katholieke kerk.' Roel Sikkema in: Nederlands Dagblad, Het Katern 9-11-2007; 'Naar mijn aanvoelen is dit boek in dat opzet van een intern gedifferentieerde analyse van de clerus meer dan behoorlijk geslaagd. Uit de verschillende bijdragen komt een rijke verscheidenheid aan priestertypen en priesterbeelden naar voren.' Bart Latré in: Trajecta 16 (2007) 4; 'Deze veelzijdige en op niveau staande bundel verheldert op leesbare wijze hoezeer de clericale identiteit in de laatste honderd jaar aan verandering onderhevig is geweest. De artikelen zijn van een degelijk notenapparaat voorzien. Talrijke goed gekozen foto's illustreren de beschrijvingen.' Guus Bary in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 11 (2008) 3; 'Het geheel is een interessante bundel, waarin naar voren komt dat, ondanks alle overeenkomsten, de ene priester de andere niet was.' Piet de Rooy in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 124 (2009) 1. Verder gesignaleerd in: VolZin, 20-7-2008; Geroepen 24 (2009) 2.

Mannen Gods

9789065509499
19,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Clericale identiteit in verandering.
 

 

Traditionele beelden van de priester als 'man Gods' hebben de afgelopen decennia aan geldigheid ingeboet. Achter die constatering gaat een complex historisch debat schuil met uiteenlopende standpunten, dat ook kerkpolitiek nog steeds doorwerkt. Dat debat kan veel winnen bij het recente perspectief van de cultuurhistorisch gerichte religiegeschiedenis. De bijdragen in deze bundel vermijden oude stereotiepen en stereotyperingen. Hier gaat het dan ook niet langer om priesters als verlengstuk van de hiërarchie, maar wordt deze groep als het ware van binnenuit gedifferentieerd aan een analyse onderworpen. Het accent valt op voorbeelden en zelfbeelden, mannelijkheid en vrouwelijkheid, corpsgeest en individualiteit.