Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem
Jaar van uitgifte 1992
Nur1 621
Nur2 684
Reeks naam Middeleeuwse Studies en Bronnen
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Tweede taal Middelnederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 192
Redactie H. van Dijk e.a.
Reeks nummer 33
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: WILLEM KUIPER/HERMAN PLEIJ/ROB RESOORT, Bouden vander Lore: Achte persone wenschen   FRANK BRANDSMA/ORLANDA S.H. LIE, Wisen raet van vrouwen   N. DE PAEPE, Den guldenne berch   TH. MERTENS, Tghelove    FRED DE BREE, De ghelasen sale   WIM VAN ANROOIJ/FRITS VAN OOSTROM, Drie poente die de vrouwe haren sone leerde   GUIDO DE BAERE/VEERLE FRAETERS/FRANK WILLAERT, Vanden bogaert die ene clare maecte   ANNELIES VAN GIJSEN/SOETJE KLERK/DIEUWKE VAN DER POEL, Ene dispitacie tusschen den sone ende den vader   DINI HOGENELST, Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe   BART BESAMUSCA/ERWIN MANTINGH, Vanden cnape van Dordrecht   JOSEPHIE BREFELD/JEANNETTE KOEKMAN/ADA POSTMA/IRENE SPIJKER, Twee ghesellen die wouden varen over zee   A.M. DUINHOVEN, Die sotternie van Lippijn   W.P. GERRITSEN/CLARA STRIJBOSCH, Een liedekijn vanden hoede   GEERT CLAASSENS/ANDA SCHIPPERS/GERARD SONNEMANS/PAUL WACKERS, Van enen liebaerde ende vanden vos Reinaerde   J. REYNAERT, Alderande proverbien vanden wisen Salomone   HANS VAN DIJK/FEMKE KRAMER/JACQUES TERSTEEG, Die buskenblaser   J. VROMANS,  Die hexe

'De teksten worden allen bekwaam ingeleid en op gelijksoortige wijze gepresenteerd met doelmatige bibliografische gegevens en beknopt, dus adequaat, commentaar. Deze bundeling is niet alleen een aanstekelijk eerbewijs voor een enthousiast vakgenoot, maar ook en vooral een uitstekende introductie tot een goudmijn van Middelnederlandse teksten.' In: BMGN 109/2 (1994). ' "De Nachtwacht van de Middelnederlandse letterkunde" wordt het handschrift genoemd, en daarmee is niets miszegd.' H. van Gessel in: de Volkskrant 17-12-1999.

Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem

9065502483
20,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Zeventien teksten uit hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België.
 

 

Het Hulthemse handschrift, daterend uit 1410, is een van de belangrijkste verzamelhandschriften uit de Middelnederlandse letterkunde. Naast bekende teksten als De Reis van sinte Brandaan en de Abele Spelen bevat het ook wat minder bekende, kortere teksten: stichtende verhalen, dierdichten, romantische vertellingen, kluchten, didactische literatuur en zelfs biecht- en absolutieformules. De meeste teksten zijn op rijm geschreven, maar het handschrift bevat ook proza. Zeventien van deze kortere teksten worden in Klein kapitaal uitgegeven en van een toelichting voorzien. Naast de transcripties zijn, waar dat nodig is, woordverklaringen opgenomen. Iedere tekst is tevens voorzien van een inleiding waarin een of meer aspecten van de tekst besproken worden. Sommige auteurs geven vooral cultuurhistorisch commentaar, andere plaatsen 'hun' tekst in een Europees kader en vergelijken het Middelnederlandse verhaal met versies die in andere talen overgeleverd zijn. Weer andere auteurs wijzen op thematische verwantschap met bekende(re) werken, laten zien voor welk publiek de tekst oorspronkelijk bedoeld zal zijn geweest of behandelen de plaats van de gekozen tekst binnen het genre waartoe deze behoort. De bundel laat dus een staalkaart van invalshoeken en methoden zien die illustratief is voor de methodische verscheidenheid die anno 1993 binnen het vak Middelnederlandse letterkunde wordt aangetroffen. Vanwege de opzet van het boek en de verschillende benaderingswijzen is het niet alleen geschikt voor het (universitair) onderwijs - waarvoor het ook gebruikt zal gaan worden - maar biedt het ook een goede introductie voor mensen van buiten de universiteit met belangstelling voor onze historische letterkunde.