Hir is eskriven

Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300
€25,00
Kopen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
ISBN 9065508171
Auteur(s) Rolf H. Bremmer Jr.
NUR codes 684 , 694
Jaar van uitgave 2004
Druk 1
Reeks Middeleeuwse Studies en Bronnen
Nummer in reeks 82
Bindwijze geb
Aantal bladzijdes 165

In het middeleeuwse Friesland, dat zich uitstrekte van de Zuiderzee tot aan de Wezer en zich onderscheidde van de buren in taal, cultuur en bestuur, trad het geschreven woord in de dertiende eeuw buiten kerk en klooster. Verhalende bronnen, oorkonden en handschriften, muurschilderingen en ornamentiek, maar ook de taal zelf, onthullen welke ingrijpende gevolgen dit heeft gehad voor de overgang van een cultuur die gebaseerd was op mondelinge tradities naar een schriftcultuur. Deze nieuwe situatie, vooral gecreëerd door geestelijken, droeg bij tot een grotere samenhang in bestuur en recht, maar ook aan de verbeelding van de Friese identiteit. In Hir is eskriven treden schrijvende mannen en een enkele vrouw uit de anonimiteit. Rolf Bremmer laat zien hoe zij aan het eind van de dertiende eeuw voor hun moerstaal een plaats als schrijftaal verwierven naast het dominante Latijn.    

'In all, this is a very useful book, for those interested in Frisian matters but also for scholars of literacy, and really a microhistory of sorts that utilitizes the remaining books very well [...]. Invitingly written and usefully illustrated, Hir is eskriven is accessible to scholars as well as an informed lay audience. Bremmer has done a great job of bringing to life a highly developed culture that for a long time seemed to never had existed, and in doing so has reinforced the legitimacy not just of Frisian and Friesland but of other minority languages and subordinate provinces which these days are of such great interest to linguists and historians.' Michel Aaij in: The Heroic Age 9 (okt. 2006)

 'De auteur imponeert de lezer door zijn beheersing van de stof en door de ordelijke presentatie daarvan. Bovendien voldoet het boek nog aan een ander criterium dat voor belangwekkende studies geldt: het daagt uit tot verdere discussie.' Henk D. Meijering in: Us Wurk 54 (2004), p. 196-201

'Doe't troch it digitaal literêr tydskrift Doar op 17 desimber 2004 oan de Fryske Akademy de oeuvrepriis takend waard yn de kategory Meast Unsjogge Foarmjouwing, wie Rolf Bremmer syn boek Hir es eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 noch net publisearre. En dat is faaks ek mar goed, want oars hier de Akademy dy wichtige priis wolris misse kind. Bremmer syn stúdzje, ferskynd ûnder Akadymnûmer 949, is yn fraaie hardcover-útjefte en op noflik formaat útbrocht, en foar- en achterkant noegje mei har moaie plaatsjes fan tekstdragers der fuort al ta út om ris fierder te sneupen yn dit boek.' Anne Tjerk Popkema in: It Beaken 67 (2005), p. 102-117

'Zijn conclusies zijn gebaseerd op zeer diverse bronnen die de auteur voorbeeldig verzameld en bestudeerd heeft. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het lees- en schrijfonderwijs binnen en buiten de kloosters en kerken, aan kloosterbibliotheken, aan taalgebruik in rechtsdocumenten en aan de datering van de oudste Friese rechtsteksten.' P.J. Verkruijsse in: Neder-L.nl/bulletin, artikel 0501.13

'Het boek is in een prettig leesbare stijl geschreven. In combinatie met bijna veertig relevante illustraties maakt dit het boek tot een toegankelijk en lezenswaardig eerste overzicht van de verschriftelijking in het totale Friese gebied. Deze studie bedient echter niet alleen een breed publiek van leken en professionele mediëvisten, maar nodigt bovendien uit tot meer onderzoek op dit gebied.' Wolfert van Egmond in: Madoc 19 (2005), p. 105-107

'Bremmers nije boek is in prachtige oanfolling op it al besteande wurk fan Vries. Tegearre joue se in moaie ynlieding yn de skiednis fan de komst fan it skrift nei Fryslân. In: o.a. Leeuwarder Courant 9-1-2005, Friesch Dagblad en Dokkumer Courant op de zg. F-side (Fryske bladzijde) verzorgd door Afûk en Fryske Akademy

'De bijzonder leesbare studie van Rolf Bremmer beperkt zich niet tot het rechtsverkeer, maar belicht ook de rol van de kloosters in de alfabetisering van de Friese bevolking.' Sietse de Vries in: Leeuwarder Courant 28-01-2005

'Over het ontstaan van de oudste Friestalige teksten is zojuist een prachtig boek verschenen van Rolf Bremmer, hoogleraar Fries te Leiden. Waar de Friese dichters geroemd worden om hun dichterlijk lef, verdient Bremmer lof voor zijn wetenschappelijke moed. [...] Bremmer schrijft boeiend en toegankelijk, en zijn boek is zeer aantrekkelijk vormgegeven, maar ondertussen kraakt hij een paar wetenschappelijke noten.' Rien van den Berg in: Nederlands Dagblad/Het Katern 18-2-2005, p 5

'In het mooi verzorgde Hir es eskriven inventariseert hoogleraar Friese taal- en letterkunde Rolf H. Bremmer de bronnen die wél zijn overgeleverd [...]. Bevat een uitgebreide bibliografie.' In: Onze Taal 74 (2005) 1, p. 34

'Hir es eskriven schetst een beeld van de lees- en schrijfcultuur in het middeleeuwse Friesland, met name in de 13de eeuw. De bijzonder hoogleraar Fries aan de Universiteit Leiden laat zien hoe het geschreven woord loskwam van kerk en klooster'. In: Spiegel Historiael 40 (2005), p. 164

'The work is well illustrated. Black-and-white photographs are entirely adequate, and most of the major texts can thus be shown. There has been recent work on some major aspects of Frisian culture [...], but full paleographic studies of the legal manuscripts remain a desideratum. The book contains a full bibliography and several useful appendices, including one of works named or cited in the Bloemhof Chronicle and another of thirteenth- or early-fourteenthcentury manuscripts from Friesland. Overall this is a most welcome study.' Brian Murdoch in: Speculum (okt. 2006), p. 1165-1166

'Er verschijnen niet zoveel boeken met een Oudfriese titel, maar dit is er een. Hir is eskriven, Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 van Rolf H. Bremmer Jr is een fraai gebonden boek [...]. Wie daarom uitgenodigd door zoveel fraais en Friese geschiedenis aan het boekje begint, zal getroffen worden door de creatieve wijze waarop Bremmer zijn bronnen heeft laten spreken. [...] Wie oprecht geïnteresseerd is in middeleeuwse cultuurgeschiedenis en kloosterleven van de middeleeuwse Friese landen, zal met plezier het boek doorlezen.' Arjen Versloot in: Friesch Dagblad/Sneinspetiele 30-4-2005, p. 28

'Sa'n tsien jier lyn hat Oebele Vries mei syn boek Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal út 'e doeken dien, hoe't yn 'e rin fan de sechtsjinde ieu it Hollânsk it Frysk as skriuwstaal ferkrong. Rolf Bremmer syn rynsk yllustrearre "Hir is eskriven" kin men beskôgje as in wolkomme tsjinhinger.' In: De Moanne 4 (2005) 5

'Hir is eskriven - Hier staat geschreven is een aantrekkelijke studie over de overgang van een goeddeels orale naar een schriftcultuur in de Friese landen en de opkomst van het Fries als schrijftaal.' Anneke B. Mulder-Bakker in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 121 (2006)

'Es handelt sich bei den erhaltenen Codices wohl um Handschriften, in denen die Texte aus ursprünglich wohl selbständigen Handschriften gesammelt wurden. Die Frage dabei ist, ob diese Texte ursprünglich lateinisch oder in der Volkssprache abgefasst wurden. R. H. Bremmer plädiert für eine lateinische Urform mancher altfriesischer Texte (S. 110), wofür man ihm in Friesland wohl nicht immer Dank wissen wird. [...] Das Buch von Rolf Bremmer ist eine interessante und lehrreiche Einführung in die Verschriftlichung der friesischen Gebiete. Die vielen Illustrationen machen es auch zu einer angenehmen Lektüre.' Arend Quak in: Beiträge zur Namenforschung 43 (2008) 1, p. 120-121

'In Hir es eskriven komen op een aantrekkelijke wijze cultuurhistorische en deels ook kunsthistorische en archeologische gegevens bijeen. De auteur beschrijft op een aanstekelijke manier de wereld waarin we het lezen en schrijven moeten situeren. Er vallen veel namen en er wordt aan veel historische gebeurtenissen gerefereerd. Ook worden de overgeleverde Friese bronnen steeds al verhalend opgevoerd. Dit heeft als nadeel dat niet-frisisten niet zo eenvoudig een overzicht krijgen van het beschikbare bronnenmateriaal. Een schema met de voornaamste handschriften en de veronderstelde dateringen had daarbij kunnen helpen. Appendix 4, een voorlopige lijst dertiende- en vroeg-veertiende-eeuwse handschriften en handschriftfragmenten uit de Friese landen is meer bestemd voor de naaste vakgenoten en voldoet niet als overzicht voor niet-frisisten. [...] Zulke details doen natuurlijk niets af aan mijn zeer positieve oordeel over het boek, dat interessant is voor diverse disciplines. [...] Het boek is bovendien aantrekkelijk geïllustreerd en de prijs voor dit in hardcover uitgebrachte werk kan dankzij genereuze steun van noordelijke bedrijven geen enkele belemmering voor de aanschaf ervan vormen.' Marijke J. van der Wal in: Nederlandse Taalkunde 12 (2007) 4, p. 366-368

'Eine deutliche Anregung, ein allgemeines Interesse an der friesischen Schriftkultur zu erwecken, ist dem Autor mit dieser Studie bestimmt gelungen. Die deutliche Kapiteleinteilung, die schönen Illustrationen, die vier Appendices [...] regen zu weiterer Beschäftigung mit dem 'Altfriesischen' an.' Erika Langbroek in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Gemanistik 62 (2006)

Verder gesignaleerd in: Bifolium (2004) 44; Het Nederlandse Boek 147 (2005) 3; Tijdschrift voor geschiedenis 199 (2006), p. 410-411; Scriptorium (2006) 1, p. 27; Bulletin Codicologique (2006) 1, p. 27. Zie ook: Hir is eskriven. Themanummer Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk 56 (2007), 1-87. Inhoud: Woord vooraf   M. MOSTERT, De verschriftelijking van Middeleeuws Friesland - voorbeeld van een algemeen Europees patroon?   H.D. MEIJERING, Frisia non scribit? Over status en functie van de Oudfriese rechtshandschriften   A.T. POPKEMA, Het Oudfries: rechtstaal in beginsel   R.H. BREMMER, 'Het boek is af, maar mag de schrijver spelen?' Reacties op mijn Hir is eskriven.

Aanbevolen bij dit artikel :

Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Gratis verzending in Nederland boven €10,00
Alles uit de Nederlandse geschiedenis komt aan bod!
Kortingen op geselecteerde titels

Social Media

Volg ons en blijf op de hoogte van nieuwe producten, presentaties en acties.

Adres

Uitgeverij Verloren B.V.

Torenlaan 25
1211 JA Hilversum
Tel: 035 685 9856
E-mail: info@verloren.nl
KVK: 32039230
BTW: NL805459716B01


Voor vragen over bestellingen:

Tel: 035 685 9856


E-mail: bestel@verloren.nl

Openingstijden

Maandag:
08:45-18:00
Dinsdag:
08:45-18:00
Woensdag:
08:45-18:00
Donderdag:
08:45-18:00
Vrijdag:
08:45-18:00
Zaterdag:
GESLOTEN
Zondag:
GESLOTEN

In deze webshop kunt u veilig winkelen & betalen

Ideal Paypal Bancontact HTTPS Beveiligd
Copyright 2024 Uitgeverij Verloren | Algemene voorwaarden | Retourneren | Privacybeleid