Ad fontes
Jaar van uitgifte 1984
Nur1 684
Nur2 704
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze gebonden in harde band
Bladzijdes 479
Redactie C.M. Cappon, P.C. van der Eerden en G. van Herwijnen
Plaats van uitgave Amsterdam
Druk 1
Editie 1984

Inhoud: A. DEMYTTENAERE, Clovis en de Kanaänieten. Het heilshistorisch perspectief van Gregorius van Tours   E.J. HARENBERG, De homines franci uit de Codex Laureshamensis   D.P. BLOK, De schenking van het ius forestense in Drente aan de bisschop van Utrecht (dd o i, nr. 62)   E.N. PALMBOOM, Mensa episcopalis en mensa capituli. Enkele opmerkingen over het ontstaan van aparte vermogens voor bisschop en kanunniken van de Utrechtse domkerk in de tiende en elfde eeuw   H. VAN RIJ, De Tielse koster, broeder Immo en Alpertus van Metz   R.E. KÜNZEL, Het beeld van steden, handelsnederzettingen en kooplieden in vroegmiddeleeuwse verhalende bronnen   M.B. DE JONG, De boetedoening van Iso's ouders. Kanttekeningen bij een verhaal uit Ekkehards Casus sancti Galli   A. SAPIR ABULAFIA, The ars disputandi of Gilbert Crispin, abbot of Westminster (1085-1117)   F.W.J. KOORN, Van 'coniunx' naar 'comitissa'. Een onderzoek naar de positie van de gravinnen van het Hollandse huis   C. DEKKER, De komst van de Norbertijnen in het bisdom Utrecht   C.M. CAPPON, Een uitspraak van Frederik Barbarossa in een geschil inzake het testament van een geestelijke   C.L. VERKERK, Het stadsrechtprivilege van Zutphen van 1190/1191   M.S. POLAK, De twee uitvaardigingen van de stichtingsoorkonde van de Munsterabdij te Roermond (1224)   P.A. HENDERIKX, De bevestigingsoorkonde van bisschop Otto III van Utrecht voor de abdij van Middelburg, juni 1247   J.G. KRUISHEER, Het ontstaan van de oudste Zeeuwse stadsrechtoorkonden   M. DILLO, De officialis foraneus in Holland en Zeeland. Instelling en institutionele ontwikkeling van het ambt van bisschoppelijk provisor in het aartsdiakonaat van de dom, circa 1280-1340   M. CARASSO-KOK, Willelmus fecit. Wilhelmus Jacobi over Friesland en de identiteit van Willelmus Procurator   P.H.D. LEUPEN, Filips van Leiden - woordvoerder der Kabeljauwen? Een onderzoek naar het ontstaan van een historiografisch axioma   P.C. VAN DER EERDEN, Eschatologie in het Boec van der wraken   H. SARFATIJ, Tristan op vrijersvoeten? Een bijzonder versieringsmotief op laat-middeleeuws schoeisel uit de Lage Landen   B.M.J. SPEET, De joodse geldhandel te Nijmegen in de eerste helft van de vijftiende eeuw   J.L. VAN DER GOUW, Quedam regule de modo titulandi seu apificandi   R. RENTENAAR, Betekenis en verbreiding van de naam Pampus    G. VAN HERWIJNEN, Historische stedenatlas van Nederland. Probleemstelling, doel en werkwijze   W.Th. DE BOER, Lijst der geschriften van C. van de Kieft

Ad fontes

9065502025
39,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Opstellen aangeboden aan prof.dr. C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.