Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot heden
Jaar van uitgifte 2000
Nur1 680
Nur2 693
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 456
Redactie Pim Kooij e.a.
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Met het verschijnen van deel III van de "Geschiedenis van Dordrecht" in het najaar van 2000 is een monumentale stadsgeschiedenis voltooid. De drie delen hebben elk een eigen karakter en opzet, wat ook eventueel gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen zijn geweest. (...) Zonder meer positief is dat er behoorlijk wat nieuw onderzoek aan deze publicatie ten grondslag ligt en dat op tal van plaatsen duidelijk wordt aangegeven welke nieuwe resultaten er zijn, in hoeverre ze leiden tot herziening van eerdere notities dan wel leemten opvullen en wat er nog te doen is voor toekomstige onderzoekers. (...)Alles bij elkaar zijn dit drie mooie boeken, niet alleen inhoudelijk, maar ook fraai uitgevoerd. Alle delen zijn door de vele nieuwe resultaten interessant voor de vakgenoten, deel II en III zijn toegankelijker voor een groot publiek. Alle delen zijn belangrijke bijdragen aan de stadsgeschiedenis in Nederland, als wordt vooral in deel III expliciet getracht de verschillende thema's met elkaar te verbinden.' Boudien de Vries in: NEHA-bulletin 15/1, 2001. Verder gesignaleerd in: Cd-rom Leesidee 2000-2005.

Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot heden

9065506020
42,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

 

Dit derde en laatste deel van de nieuwe Geschiedenis van Dordrecht, dat op 2 november 2000 is gepresenteerd, staat in het teken van de ingrijpende veranderingen die Dordrecht de afgelopen twee eeuwen onderging. Het is opgezet als tweeluik.