Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813
Jaar van uitgifte 1998
Nur1 680
Nur2 693
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 436
Redactie Willem Frijhoff e.a.
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'(...) een geslaagd boek, dat bovendien voortreffelijk is geïllustreerd met afbeeldingen, die van zeer functionele bijschriften zijn voorzien.' E.O.G. Haitsma Mulier in: De zeventiende eeuw 15 (1999)-2. 'Ik [beschouw] het boek (...) als een belangrijke aanwinst. De Dordtenaren mogen best trots zijn, niet alleen op hun stad, maar ook op het eerste deel van hun stadsgeschiedenis'. A. Janse in: Signum 6 (1998). ([...) er is op dit moment geen stad in Holland waarvoor zo'n solide stadsgeschiedenis voorhanden is als Dordrecht.' Maarten Prak in: BMGN 115/2, 2000. 'Kortom: het resultaat van de aanpak van Dordrecht en Rijswijk doet uitzien naar soortgelijke projecten voor steden en dorpen elders in Holland.' A.Ph.F. Wouters in: Holland, jrg.32/1-2, 2000.

Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813

9065506012
42,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

 

Dordrecht bleef zich in de periode waarover dit tweede deel van de Geschiedenis van Dordrecht handelt, voortdurend bewust van zijn rang en eretitel: de eerste stad van Holland. Het was geen toeval dat de eerste vrije Statenvergadering in 1572 in Dordrecht bijeenkwam. In 1574 was het de vergaderplaats voor de provinciale synode van de gereformeerde kerk en de naam van Dordrecht is ook voor altijd verbonden aan de nationale synode die hier in 1618-1619 werd gehouden. De positie van grootste en belangrijkste stad van Holland was niet meer voor Dordt weggelegd. Toch speelde de stad op economisch gebied nog lange tijd een rol van betekenis en nam in politiek opzicht een toonaangevende plaats in te midden van de Hollandse steden. Het was een politiek incident rond de Dordtse vertegenwoordigers in Den Haag in 1786 dat het sein gaf voor de patriotse beweging. In de eerste hoofdstukken van dit boek komen de politieke verwikkelingen aan de orde en worden - met onder andere aandacht voor de uitbreiding van de havenvoorzieningen - de veranderingen in de ruimtelijke ordening van de stad geschetst. Voor het hoofdstuk over de Dordtse bevolkingsontwikkeling is nieuw en uitgebreid onderzoek verricht. De hier gepresenteerde reconstructie leidt tot een forse correctie van de gangbare schattingen. Tal van gegevens uit andere hoofdstukken krijgen er een nieuwe betekenis door. Nieuw zijn ook de hoofdstukken over de economische ontwikkelingen, de armenzorg, de verhouding tussen Dordt en het omliggende platteland en de gilden. Nooit eerder werden kerkgeschiedenis en onderwijs van Dordt zo volledig en systematisch beschreven. Het deel over de cultuur, waarmee het boek afsluit, biedt een veelzijdig beeld van de culturele activiteiten in de Dordtse samenleving in die tijd.