Het Rooms-Friese recht
Jaar van uitgifte 1999
Nur1 680
Nur2 871
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 240
Redactie J.H.A. Lokin e.a.
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Besonders hervorzuheben ist schliesslich der angenehme, gelegentlich miteinem Unterton leiser Ironie gewuerzte Stil, in dem dies elegante Buch geschrieben ist; die juristischen Zusammenhaenge werden so gut und so klar erklaert, die friesischen Faelle so plastisch geschildert, dass die Lektuere ein Vergnuegen ist: bei dogmensgeschichtlichen Werken keine Selbstverstaendlichkeit. (...) Die niederlaendischen Roemer haben in Lokin, Jansen und Brandsma ebenso engagierte und charmante wie ueberzeugende Advokaten gefunden.' Reinhard Zimmerman in: Zeitschrift fuer Europaeisches Privatrecht 2001 nr. 3. 'De initiatiefnemers en uitvoerders van dit jubileumproject komt veel lof toe. De vijf publicaties die door hun gezamenlijke inspanningen het licht zagen, hebben onze kennis van de Friese rechtspraak en Friese rechters in de voorbije vijf eeuwen aanmerkelijk verruimd. In deze lof moet ook zeker uitgever Verloren delen, die deze boekwerken, fraai vormgegeven en geillustreerd, heeft uitgegeven.' A.J.C.M. Gabriels in: Tijdschrift voor Geschiedenis 114  (2001) 3.

Het Rooms-Friese recht

9065500758
25,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

De civiele rechtspraktijk van Het hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw.
 

 

Op 25 juli 1499 stelde hertog Albrecht van Saksen tijdens zijn verblijf in Leeuwarden een college van raadsheren in, dat zijn zoon Hendrik in de regering van het land moest bijstaan. Deze raad kan beschouwd worden als voorloper van het latere Hof van Friesland, ingesteld op 1 juli 1515. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk kreeg Nederland in 1811 een nieuwe, op Franse leest geschoeide rechterlijke organisatie. Friesland werd verdeeld in drie arrondissementen, die ieder een rechtbank van eerste aanleg kregen. De arrondissementen werden verdeeld in kantons en in iedere hoofdplaats van de kantons zetelde een vredegerecht. Daarmee was in principe de opbouw van de rechterlijke organisatie in Friesland voltooid. In het kader van de herdenking '500 jaar Hof van Friesland' worden door het rijksarchief in Friesland in samenwerking met Uitgeverij Verloren vier boeken uitgegeven, waarvan dit er een is. Aan de hand van concrete rechtszaken en leerstukken uit de nog onontgonnen rechtsarchieven van het Hof van Friesland wordt duidelijk gemaakt, dat men kan spreken van een eigen variant van het ius commune: het Rooms-Friese recht. De bruikbare oplossingen waartoe het Hof komt met behulp van de toepassing van Romeinsrechtelijke teksten uit het Corpus Juris Civilis vergroten het inzicht van de lezer in de dogmatische en historische aspecten van de behandelde vraagstukken.