Holland en het water in de Middeleeuwen
Jaar van uitgifte 1997
Nur1 684
Nur2 693
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 147
Redactie D.E.H. de Boer e.a.
Reeks nummer 6
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: H. SCHOORL, Het Hollandse kustgebied tussen Helinium en Vlie vanaf de Romeinse tijd tot 1421   J.C. BESTEMAN, Van Assendelft naar Amsterdam. Occupatie en ontginning van de Noordhollandse veengebieden in de middeleeuwen   J.J.J.M. BEENAKKER, Dijken in het Noorderkwartier van Noord-Holland. De Westfriese Omringdijk   P.A. HENDERIKX, De ontginningen en de zorg voor afwatering en dijken in het Hollands-Utrechtse veengebied (tiende tot dertiende eeuw)   K. VLIERMAN, De middeleeuwse kogge. Scheepsarcheologische vondsten in het Zuiderzeegebied   C.L. VERKERK, Tollen en waterwegen in Holland en Zeeland tot in de vijftiende eeuw   D.E.H. DE BOER, 'Roerende van der visscheryen'. Enkele aspecten van de visvangst in Holland en Zeeland tot de Sint Elisabethsvloed van 1421   G.J. BORGER, De strijd tegen en om het water. Een samenvattende terugblik

'Het is een belangrijke bijdrage tot de uitwisseling van kennis tussen de diverse historische, maar in praktijk toch moeilijk communicerende disciplines. Bovendien wordt met deze bundel een breder publiek dan alleen vakhistorici bereikt en dat is misschien nog wel een groter compliment.' P. van Dam in: BMGN 114 (1999) 1. 'Een mooi boekje voor een mooie prijs.' R. Kok in: Westerheem 2-4-1998.

Holland en het water in de Middeleeuwen

9065502599
20,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Strijd tegen het water en beheersing en gebruik van het water.
 

 

De titel van het zesde Muiderbergsymposium, 'Strijd tegen en om het water', verwees naar de vier taken die vanouds de kern van het begrip waterstaat hebben gevormd: de wering van het buitenwater, de beheersing van het binnenwater, het waterkwaliteitsbeheer en de zorg voor de infrastructuur. De bundel Holland en het water in de Middeleeuwen bevat een bijgewerkte versie van de lezingen die tijdens het symposium gehouden zijn. Het tijdperk waarin wij leven, wordt door geologen aangeduid als het Holoceen. Dit jongste tijdvak in de aardgeschiedenis begon ongeveer 10.000 jaar geleden en wordt gekenmerkt door een aanhoudende stijging van de zeespiegel en een steeds sterker wordende invloed van de mens. Hoezeer de ontwikkelingen van de kustgebieden ook van elkaar verschillen, een gemeenschappelijk element is dat de zee er telkens weer in slaagde om door de strandwallengordel heen te breken. Alleen het Hollandse deel van de zuidelijke Noordzeekust raakte gedurende de laatste 3000 jaar steeds meer gesloten. En achter deze strandwallenkust ontwikkelde zich een uitgestrekt veengebied, dat naderhand door de mens werd omgevormd tot het polderlandschap dat thans zo karakteristiek is voor het Hollands-Utrechtse veengebied. De strijd tegen en de beheersing en het gebruik van het water hebben sterk hun stempel gedrukt op de ontwikkeling van samenleving en bestuur in het graafschap Holland, blijkt uit de bijdragen in deze bundel.