De doorwerking van de Moderne Devotie
Jaar van uitgifte 1988
Nur1 680
Nur2 704
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 320
Redactie P. Bange e.a.
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: A.J. JELSMA, Doorwerking van de Moderne Devotie   A.G. WEILER, Over de geestelijke praktijk van de Moderne Devotie   C. GRAAFLAND, De invloed van de Moderne Devotie in de Nadere Reformatie ±1650-±1750   G.H.M. POSTHUMUS MEYJES, De doorwerking van de Moderne Devotie met name bij de Remonstranten   PETER J.A. NISSEN, De Moderne Devotie en het Nederlands-Westfaalse Doperdom: op zoek naar relaties en invloeden   S. VOOLSTRA, Hetzelfde, maar anders. Het verlangen naar volkomen vroomheid als drijfveer van de Moderne Devotie en van de doperse reformatie   W. VAN 'T SPIJKER, Invloed van de Moderne Devotie in de reformatie te Straatsburg?   W.J. OP 'T HOF, Eenen tweeden Thomas à Kempis (doch ghereformeerden)   J. TRAPMAN, De Imitatio Christi en het mysticisme rond 1900. De vertaling van Willem Kloos (1908) in de kritiek   H.W.J. VEKEMAN, Het literaire discours van het Soliloquium bij Mande en Teellinck   WILLEM FRIJHOFF, Het Oratoire van Bérulle en de geest van Windesheim   J. VISSER, De mogelijke invloed van de Moderne Devotie op de spiritualiteit van de Nederlandse seculiere clerus aan het begin van de zeventiende eeuw   TH. CLEMENS, Een verkennend onderzoek naar de waardering voor de Imitatio Christi in de Nederlanden tussen 1600 en 1800, in het bijzonder onder katholieken   P. BANGE, 'Laat-middeleeuwse' moralistisch-didactische traktaten in de zestiende eeuw: invloeden van de Moderne Devotie?   R.TH.M. VAN DIJK OC, Windesheimse observantie in na-middeleeuwse vrouwenkloosters. Verschuivingen in de beleving van de beslotenheid   ELISJA SCHULTE VAN KESSEL, Moederschap en Navolging van Christus. Tussen hemel en aarde in de bakermat van de Barok   O.J. DE JONG, De nalatenschap buiten de kloostermuren   Summaries   Register

De doorwerking van de Moderne Devotie

9065503188
30,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Windesheim 1387-1987.
 

 

Deze bundel presenteert de stand van het wetenschappelijk onderzoek, zowel historisch als theologisch (katholiek en protestant), inzake de doorwerking van de Moderne Devotie vanaf de zestiende tot aan het begin van de twintigste eeuw, met name in de Nederlanden. In de artikelen worden diverse aspecten van deze doorwerking belicht. Daarbij wordt duidelijk dat van een directe doorwerking vaak niet gesproken kan worden. Veeleer heeft het geestelijk klimaat van de veertiende en vijftiende eeuw – en het toen ontwikkelde vroomheidstype – in zijn algemeenheid de christelijke gedachten en leefwijzen in later eeuwen beïnvloed. Zo zijn bijvoorbeeld het christocentrisme, de lijdensmystiek, het gewetensonderzoek, het subjectivisme en de concentratie op de individuele identiteit niet noodzakelijkerwijs uitsluitend de erfenis van de moderne devoten. Toch kan op basis van deze bundel worden aangenomen dat de 'religieuze beweging in de IJsselvallei' haar uitstraling ook heeft doen gevoelen in later eeuwen, zowel bij katholieken als protestanten, geestelijken als leken.