Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006
Jaar van uitgifte 2006
Nur1 686
Nur2 704
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 476
Redactie Tjebbe T. de Jong (eindredactie)
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: Woord vooraf   Inleiding   LEO VAN ULDEN O.F.M., De katholiek in het Noorden   1. Katholieken door de eeuwen heen: HARM OLDENHOF, De Middeleeuwen en Reformatie   -, Contrareformatie en staties   -, De achttiende eeuw   -, Onder koningen   -, Onder bisschoppen   -, Oorlogen en wederopbouw   2. Het bisdom Groningen en zijn organisatie: GUUS BARY, De oprichting van het bisdom Groningen   HANS VAN DEN HENDE, Het diocees Groningen kerkrechtelijk bezien   HARRY VERHAGEN, De financiën: roeien met beschikbare riemen   3. De werkers in het veld: RUDOLF VAN GLANSBEEK, Mgr. Petrus Nierman, een pastoraal bisschop   -, Mgr. Bernard Möller, een wijs bisschop   -, Seculiere geestelijken   -, Het Liudgerconvict, een eigen priesteropleiding   GUUS BARY, De reguliere priesters en hun orden en congregaties   JOSÉ EIJT, Zusters en broeders in Noord-Nederland, 1846-heden   FRANS WIELENS, Bescheiden herstel van het permanente diaconaat   CIEL HUITEMA, LOUISE NUIJEN, RUDOLF VAN GLANSBEEK, Schuivende panelen rondom de pastorale werk(st)er   4. Pastorale werkvelden: HERRE ROORDA, Het functioneren van (diocesane) pastorale raden   JOHAN TE VELDE, Liturgie tussen experiment en traditie   WILLY VAN OLFFEN, Actieve vrijwilligers in diaconie, VOM en Communio   LEO VAN ULDEN O.F.M., Ontwikkelingen in de catechese   JAN GRIEPINK, LEO VAN ULDEN O.F.M., Oecumene, van gedeeld elan tot gedeelde smart   TOOS JONGMA, Verantwoordelijkheid en scholing van leken   MARITA FENNEMA, De plaats van vrouwen in de kerk   5. PIET VAN DER SCHOOF, Oude en nieuwe vormen van religieuze beleving   6. Katholieken in de maatschappij: THEO PAPING, Katholiek onderwijs tussen kerk en maatschappij   RUDOLF VAN GLANSBEEK, De katholieke kerk en de politiek   -, Ons Noorden: het noordelijke katholieke dagblad   TJEBBE DE JONG, Katholieke ziekenhuizen en katholieke identiteit   7. Het huis van de Heer: SIBLE DE BLAAUW, Emancipatie van de staties: 1795-1853   -, Na de oprichting van het aartsbisdom Utrecht: 1853-1900   -, Verzuiling: 1900-1956   -, Onder het bisdom Groningen: 1956-2006   8. WILLEM EIJK (bisschop van Groningen), Katholieke identiteit in de toekomst

'Dit zeer informatieve boek heeft glad papier, mooie foto's en straalt optimisme uit.' In: Nederlands Dagblad. Het Katern 17-4-2006, p. 5. '(...) een aanwinst voor de katholieke kerkgeschiedenis in Nederland.' Hans de Jong in Rkkerk.nl 4 (2006) 6, p. 9-10. 'Een reeks auteurs boog zich over vijftig jaar geschiedenis van het bisdom Groningen. Het levert een boeiend beeld op van veranderingen en continuïteit van onszelf, katholieken in noordelijk Nederland.' Berto Merx in: Het Bisdomblad Groningen, februari 2006 p. 10-13. 'In de jubileumbundel beslaat het verhaal van de oprichtingsgeschiedenis maar een aantal bladzijden. Waar historische beschouwingen in boeken als deze doorgaans de boventoon voeren, is het aantal 'actuele' bijdragen over de diverse werkvelden - ook beschreven door direct betrokkenen - verrassend hoog.' Wim Slagter in: Trouw, 19-6-2006; 'Al met al biedt dit boek, mede dankzij een uitvoerig register van plaats- en persoonsnamen, wel een goede introductie in de kerkelijke geschiedenis van Noord-Nederland, maar is het geen 'geschiedenis van het bisdom Groningen' geworden.' Lodewijk Winkeler in: Trajecta 16 (2007) 1; 'Eijk benadrukt in zijn voorwoord dat er geen sprake is van een complete historie van het katholieke leven binnen het bisdom Groningen. Ook de redactie geeft aan dat zij keuzes heeft moeten maken. Een van die keuzes is dat men niet uitsluitend institutionele geschiedenis heeft willen schrijven. Verder heeft men bij de behandeling van de thema's gekozen voor ofwel een historische ofwel een thematische invalshoek.' Vefie Poels in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 11 (2008) 1. Verder gesignaleerd in: Tijdschrift voor theologie 46 (2006) 2, p. 196; Reformatorisch Dagblad 8-2-2006 en 3-5-2006, p. 17; Recensiebank historischhuis.nl, april 2006; Katholiek Nieuwsblad, 10-2-2006, p. 13.

Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006

9065509011
29,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Vijftig jaar bisdom Groningen.
 

 

Rooms-katholieken bewonen Noord-Nederland al eeuwen, maar hun bisdom Groningen is nog erg jong. Het werd in 1956 (her)opgericht - tegen de wil van het Nederlandse episcopaat! - als een poging van het Vaticaan om een krachtiger katholieke organisatie in het protestantse Nederland te vestigen. Naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van het bisdom Groningen schetsen 21 Noord-Nederlandse katholieke wetenschappers en deskundigen samen een beeld van verleden, heden en toekomst van dit unieke diaspora-bisdom. Deze boeiende en rijk geïllustreerde studie laat zien hoe de katholieken in dit kleine bisdom (nooit groter dan 8% van de bevolking) gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw vorm gaven aan hun geloofsleven. Speciale aandacht wordt geschonken aan de 'werkers in het veld', ontwikkelingen op pastoraal terrein, nieuwe vormen van religieuze beleving en katholieke maatschappelijke organisaties. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de kerkelijke architectuur, de inrichting van kerkgebouwen en kerkelijke kunst.