In dienst van het recht
Jaar van uitgifte 2005
Nur1 680
Nur2 820
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 352
Extra geïllustreerd (deels in kleur). Zie ook de boeken over Den Bosch en Rotterdam.
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Bevat biografische portretten van: Jacoba van Beieren (1401-1436)   Philips van Bourgondië (1396-1467)   Nicolaas Everaerts (1461-1532)   Hugo de Groot (1583-1645)   A. Pauw (1622-1697)   J. de Mauregnault (1685-1757)   J.Th. Royer (1737-1807)   J.E. Reuvens (1763-1816)   C.F. van Maanen (1769-1849)   J.A. Philipse (1800-1884)   R.Th. Bijleveld (1835-1920)   H. Haga (1885-1965)   A.L.M. van Berckel (1890-1973)   J. Zaaijer (1903-1988)   J.J. van Walsem (1886-1972)   H. Schuttevaer (1905-2003)   W.A. baron van der Feltz (1921-1981)   L.A. Berendsen-Cleveringa (1926-...)   jhr. P.J.W. de Brauw (1912-2001)   H. Pos (1913-2000)   jhr. Th.W. van den Bosch (1913-1995)   J.J.I. Verburg (1945-...)

'In dienst van het recht geeft een boeiende kijk in de keuken der Haagse juristen. Belangrijk is dat het werk niet gebukt gaat onder juridisch jargon, goed geschreven is en het veel illustraties bevat die een toegevoegde waarde geven aan het verhaal. Het boek is dan ook zowel een aanrader voor juristen als voor niet-juristen. Voor de eerste groep zal de epiloog aanleiding kunnen geven tot verschillende debatten binnen de beroepsgroep. Zo krijgt de geschiedenis van de oude juristen actualiteit voor de hedendaagse professionals.' Aron de Vries in: Recensiebank historischhuis.nl, januari 2006. 'De geschiedenissen geven een beeld van het hof, van de personen en van de tijd waarin ze leefden. Het boek is levendig geschreven en mooi vormgegeven.' Nelleke Vermeer in: Nederlands Dagblad, 21-10-2005. 'Kok heeft een mooi en lezenswaardig boek geschreven, opgesierd met veel fraaie illustraties. Hij geeft een prachtig beeld van de ontwikkeling die het huidige Haagse hof en zijn voorgangers hebben doorgemaakt, waarbij hij erin is geslaagd veel algemene informatie uit de instellingengeschiedenis van de rechtspraak in de portretten te verwerken.' C.J.H. Jansen in: Pro Memorie 8 (2006) 1, p. 176-179. 'Het verzorgd uitgegeven boek biedt veel meer dan prosopografie en portretfotografie. Het telt 240 extra pagina's met twintig hoofdstukken over personen die een opmerkelijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het in de vijftiende eeuw in Den Haag gevestigde Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland en al zijn opvolgers tot aan het sinds 1876 ook weer over Zeeland rechtsprekende Haagse gerechtshof toe. De schrijver, oud-Hofpresident Govaert Kok, is erin geslaagd human interest te paren aan een beknopte geschiedschrijving met oog voor actualiteit.' Mr. G. Vrieze in: Mr., Subsidiair, (2006) 5, p. 70-71. 'Een van de charmes van dit boek komt voort uit de omstandigheid dat het geschreven is door een insider. Dat maakt het kritische commentaar dat zo nu en dan, haast terloops en steeds hoffelijk, is ingelast (...) des te waardevoller. Sympathiek doet aan hoe de auteur soms blijk geeft van zijn verbondenheid met het onderwerp door uitdrukkelijk de verdiensten van een beschreven persoon voor het Hof te beklemtonen.' Dr. Ph.M. Bosscher in: Holland 38 (2006) 2, p. 127-128. Verder gesignaleerd in: Reformatorisch Dagblad, 14-12-2005; Ars Aequi, Katern 99, juni 2006; TV-Krant Piet Kapteyn, 25-1-2006; Trema (nov. 2005) 9 en (feb. 2006) 2; BMGN 121 (2006) 3, p. 470-471.

In dienst van het recht

G.Chr. Kok | 9065508791
39,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Uit de geschiedenis van het Gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven (1428-heden).
 

 

Het oudste rechtscollege van ons land werd gesticht bij de Zoen van Delft in 1428. Dit Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland heeft bestaan tot de invoering van de Franse rechterlijke organisatie in 1811. Na een korte periode van Keizerlijk Gerechtshof en Hoog Gerechtshof kreeg Nederland in 1838 weer een eigen rechterlijke organisatie met een Provinciaal Gerechtshof in Den Haag. G.Chr. Kok beschrijft de geschiedenis van de verschillende hoven aan de hand van een twintigtal biografieën van personen die daaraan verbonden waren. Onder hen bekende juristen als president Nicolaas Everaerts (later president van de Grote Raad van Mechelen), advocaat-fiscaal Hugo de Groot, president van het Keizerlijk Gerechtshof van Napoleon en minister onder koning Willem I C.F.van Maanen, procureur-fiscaal na 1945 J. Zaaijer en vice-president en litterator Hugo Pos. Het boek besluit met een overzicht van alle aan de hoven verbonden functionarissen. G.Chr. Kok is oud-president van het Hof.