Tussen commercieel en sociaal krediet
Jaar van uitgifte 1994
Nur1 680
Nur2 696
Reeks naam Amsterdamse Historische Reeks GS
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 329
Reeks nummer 19
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'In zijn indringende studie heeft Maassen een feitelijk verantwoord beeld van de desbetreffende ontwikkelingen gegeven. "Ome Jan" is niet meer. Maassen heeft hem een waardig nagedachtenis meegegeven.' P.W. Klein in: de Volkskrant 04-03-1995. 'Maassen heeft een verdrongen hoofdstuk van de handels- en sociale geschiedenis in goed leesbare vorm onder de aandacht gebracht.' S. de Lange in: NRC-Handelsblad 04-02-1995. 'Het is de verdienste van Maassen dat hij, op basis van schitterend archiefspeurwerk, zo ongeveer alles wat over de lommerd in Nederland te vinden is op aangename en heldere wijze presenteerd.' N.A. van Horn in: BMGN 111 (1996) 3.

Tussen commercieel en sociaal krediet

H.A.J. Maassen | 9065503900
39,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

De ontwikkeling van de Bank van Lening in Nederland van Lombard tot Gemeentelijke Kredietbank 1260-1940.
 

 

In de loop van dertiende eeuw, toen de economie in grote delen van de Nederlanden groeide en het tekort aan ruilmiddelen zich hoe langer hoe sterker deed gevoelen, vestigden zich hier Italiaanse kooplieden uit Lombardije die Banken van Lening exploiteerden. Een dergelijke bank verschafte krediet op onderpand. Werd de lening binnen de gestelde termijn niet afgelost, dan verkocht de bank het onderpand. De kosten van administratie en bewaring werden verdisconteerd in de rente, waardoor de rentepercentages erg hoog waren. Tijdens de middeleeuwen hadden de Banken van Lening overal ongeveer dezelfde vorm, waarschijnlijk omdat de bankhouders tot kleine, onderling sterk verweven groepen behoorden en standaardcontracten hanteerden. Na de middeleeuwen ontstond in katholiek Europa de Mons Pietatis, die haar cliënten zo min mogelijk kosten berekende. In de Noordelijke Nederlanden werd het ideaal van Banken van Lening als liefdadige instellingen ten dienste van de armen pas overgenomen na de Franse tijd. In de loop van de twintigste eeuw verminderde de betekenis van het pandkrediet, doordat steeds meer mensen een vaste betrekking en een vast inkomen hadden en in noodsituaties een beroep konden doen op sociale wetgeving. Het ontstaan van de Banken van Lening, de organisatievorm van de banken, de juridische en sociale positie van de bankhouders, de salariëring van het bankpersoneel, het kerkelijk verzet tegen de banken, de samenstelling van de clientèle, de relatie met andere vormen van consumptief en klein bedrijfskrediet, al deze aspecten van de geschiedenis van de Banken van Lening staan uitvoerig beschreven in Tussen commercieel en sociaal krediet.