Een middeleeuwse vraagbaak

Specificaties

Nur1 684
Nur2 694
Reeks naam Artesliteratuur in de Nederlanden
Taal Nederlands
Tweede taal Middelnederlands
Bindwijze gebrocheerd in slap omslag
Bladzijdes ca. 160
Redactie Ludo Jongen & Nolanda Klunder (editie en hertaling)
Reeks nummer 9
Plaats van uitgave Hilversum
Druk verwacht maart 2021; omvang en prijs onder voorbehoud

Een middeleeuwse vraagbaak

9789087048983
19,
+ Toevoegen
Dit boek is nog niet verschenen, of in herdruk. Wij noteren uw bestelling en leveren het boek direct na (her)verschijning.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

De Artes-Lucidarius in het Londense handschrift (British Library, Ms.Add. 10286)
 

Dit boek is nog niet verschenen. Bestelde exemplaren zullen direct na verschijnen worden toegezonden.

Hoe schiep God de wereld? Welke dieren leven er in India? Hoe ontstaat een aardbeving? In de Middelnederlandse Artes-Lucidarius stelt een leerling ruim 150 vragen. Zijn leraar geeft uitgebreid antwoord. Hij vertelt over de Drie-eenheid en over Bijbelse geschiedenis, over de indeling van de wereld en over de sterren en planeten, over natuurverschijnselen en de mens, en eindigt met een uitleg over de gang van zaken bij de mis. Deze vraagbaak geeft de lezer zo een brede en prachtige blik op de middeleeuwse denkwereld.
De Artes-Lucidarius is een van de vier Middelnederlandse Lucidarius-teksten. Deze benaming wordt gebruikt voor teksten die direct of indirect teruggaan op het Latijnse Elucidarium, een naslagwerk van rond 1100 waarin theologische vragen worden behandeld. De Artes-Lucidarius is een vertaling van de Duitse Lucidarius en behandelt in navolging van die bron niet alleen theologie, zoals het Elucidarium, maar vooral ook meer wereldlijke vraagstukken.
 
In dit boek wordt de enige compleet overgeleverde Middelnederlandse Artes-Lucidarius voor het eerst kritisch uitgegeven. Naast de tekst staat een hertaling in modern Nederlands met toelichting in de voetnoten. De inleiding gaat uitgebreid in op de historische context.
 
Ludo Jongen is medioneerlandicus en verzorgde een aantal edities en vertalingen van Middelnederlandse teksten.
Nolanda Klunder is medioneerlandica en promoveerde op de vier Middelnederlandse Lucidarius-teksten.