Voor de tijd van het jaar
Jaar van uitgifte 2017
Nur1 684
Nur2 704
Reeks naam Middeleeuwse Studies en Bronnen
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 407
Extra geïllustreerd
Reeks nummer 165
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Het zes hoofdstukken tellende boek is een waardevolle toevoeging aan het bestaande onderzoek naar laatmiddeleeuwse devote liedcultuur. Het onderzoek van De Morrée biedt niet alleen nieuwe inzichten in de vervaardigingsorganisatie en het gebruik van devote liedverzamelingen, maar onderscheidt zich ook door alle nu bekende liederenhandschriften in het onderzoek te betrekken, waarbij de materiële aspecten van de handschriften een belangrijke rol spelen in haar studie.' Susanne de Jong in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 21 (2018) 4, p. 189-190; 'De Morrée heeft grondig onderzoek gedaan. Ze heeft de zo'n 500 jaar oude boeken in handen gehad en doorgebladerd. Ik vroeg mij nog wel af of er nog liederen zijn van toen die nu nog gezongen worden. Ik vermoed dat het antwoord "nee" is. Waarom de onderzochte tijd eindigt met 1588 is mij niet duidelijk geworden. Zou het te maken hebben met de reformatie in de lage landen? Aanbevolen voor de liefhenners!' Erik Haase in: Kerk en muziek 67 (2018) 2, p. 46; 'De auteur onderzoekt hoe devote liedverzamelingen zijn vervaardigd en georganiseerd. Overtuigend laat ze zien dat liedverzamelingen niet uitsluitend zijn ingericht volgens de liturgische kalender, maar ook voor een seizoensgebonden gebruik in bredere zin. [...] Bijzonder interessant vond ik het codicologisch onderzoek dat de auteur heeft verricht. Hierbij keek ze naar de structuur en de vervaardiging van het overgeleverde manuscript. [...] Graag had ik gezien dat de auteur meer vertelde over de inhoud van de liederen uit de verzamelingen. Maar dat laat onverlet dat de studie veel verrassende inzichten biedt op de vervaardiging en het gebruik van liedverzamelingen.' Drs. Aron de Vries via: historischhuis.nl, 14 november 2018; 'In de reeks 'Middeleeuwse studies en bronnen' verscheen zopas het 165ste deel. Het is een heel bijzonder boek geworden: een uitvoerige en gedetailleerde studie van honderden devote liederen uit de 15de-16de eeuw en uit de Lage Landen. Voor het eerst werden deze liedbundels bestudeerd in hun context: de talrijke conventen en kloosters die de liedboeken verzamelden, uitgaven en zongen. Ze deden volgens de cyclus van de feesten van het jaar. Het viel de onderzoekster op dat de boeken zo vervaardigd werden dat nieuwe liederen gemakkelijk konden toegevoegd worden. De liederen worden in hun brede context geplaatst: het religieuze klimaat in de Lage Landen van die periode. Het boek gaat dus breder dan enkel liederen. In bijlagen staan alle liederen uit de gebruikte handschriften vermeld. Een uitgebreid register laat toe snel dingen terug te vinden. Het boek is uitgegeven volgens de regels van de academische kunst.' DV via: christusrex.be, 28 mei 2018. Gesignaleerd in: Nieuwsbrief Collatie 31 (2018).

Interviews in: de Volkskrant, Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad.

Voor de tijd van het jaar

Cécile de Morrée | 9789087046590
39,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen (ca. 1470-1588).
 

 

Honderden overgeleverde liederen getuigen van een levendige liedcultuur in en rond de vele laatmiddeleeuwse conventen van de moderne devotie in de Lage Landen. Dit boek laat voor het eerst zien hoe deze devote liederen werden verzameld in handschriften en hoe deze verzamelingen werden gebruikt in het conventsleven. Hoewel de clustering volgens verschillende principes geschiedde, loopt de jaarcyclus als een rode draad door de handschriften. De liedverzamelingen volgen niet alleen de liturgische kalender, maar representeren ook de wisseling van de seizoenen en de zich herhalende ritmes die het sociale leven structureerden. De handschriften werden zó vervaardigd dat men nieuwe liederen kon blijven toevoegen zonder de cyclische organisatie te verstoren. Devote liedverzamelingen blijken dus ingericht voor een seizoensgebonden gebruik in meer dan alleen religieuze zin. Met deze invalshoek biedt Cécile de Morrée een nieuw perspectief op de verhoudingen tussen profaan en religieus in de laatmiddeleeuwse liedcultuur.