Het Corps als koninkrijk
Jaar van uitgifte 1998
Nur1 686
Nur2 694
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze geb
Bladzijdes 336
Redactie E.W.A. Henssen e.a.
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: W.TH.M. FRIJHOFF, Woord vooraf   O.H.A. VAN ROYEN, Woord vooraf   W.R. VAN SOEST, Woord vooraf   Inleiding   E.W.A. HENSSEN, Anderhalve eeuw Delftsch Studenten Corps in vogelvlucht, 1848-1998   ILEEN MONTIJN, Delftse herinneringen: Frits Philips   G.N.M. VIS, Het Delftsch Studenten Corps: enkele aspecten van de beeldvorming en reputatie   ILEEN MONTIJN, Delftse herinneringen: Miets Meyer   P.A.J. CALJÉ, “De jongens van weleer”. Achtergronden, studieverloop en levensloop van drie cohorten Delftse studenten in de 19de eeuw   ILEEN MONTIJN, Delftse herinneringen: Mas Lubbers   MW.J. HENDRIKSEN, De lustra van het Delftsch Studenten Corps   ILEEN MONTIJN, Delftse herinneringen: Peter van Duursen   HINNE TEMMINCK TUINSTRA, Het Corps als Koninkrijk   ILEEN MONTIJN, Delftse herinneringen: Hubert-Jan Henket   KSTvHP JOURNALISTEN, Studentencorps en burgersamenleving: analyse van een moeizame maar boeiende relatie   ILEEN MONTIJN, Delftse herinneringen: Hein de Baar   E.P. WELLENSTEIN, Mores en tradities   ILEEN MONTIJN, Delftse herinneringen: Henriette van Swinderen   P.C. MONTIJN, Mores en tradities   ILEEN MONTIJN, Delftse herinneringen: Pater Elias   P.C. VIETS, Wat betekent het DSC voor een oud-lid?   ILEEN MONTIJN, Delftse herinneringen: Adriaan Risseeuw   P.A.J. CALJÉ, Het DSC na de Tweede Wereldoorlog: een profiel van de leden

'Het was dan ook en prijzenswaardig inititatief van het DSC om ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan niet te volstaan met een traditioneel gedenkboek, maar een wetenschappelijk verantwoorde studie te laten schrijven. Dit geschiedde door beroepshistorici, onder rdactie van E.W.A. Henssen, een specialist op het gebied van universiteitsgeschiedenis, en onder toezicht van een professorencommissie bestaande uit W.TH.M.Frijhoff, H. Baudet en W. Otterspeer. Hoewel de betrokkenheid van "grote namen" op zich nog geen garantie biedt voor kwaliteit, kan in dit geval van een geslaagde samenwerking worden gesproken.' Gerrit Verhoeven in: Holland 32 (2000) 3-4.

Het Corps als koninkrijk

9065505806
39,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

150 jaar Delftsch Studenten Corps.
 

 

Tot nu toe werd over de geschiedenis van studentenverenigingen vooral door reünisten geschreven. Ook de eerdere boeken van het Delftsch Studenten Corps (uit 1898, 1923, 1948 en 1973) werden door leden of oud-leden geschreven. Voor het 150-jarig bestaan is echter een andere keuze gemaakt: professionele historici, outsiders, beschrijven de Delftse Corpsgeschiedenis. E.W.A. Henssen begint met een omvangrijk inleidend hoofdstuk over de gehele geschiedenis van het Delftse Corps. Het accent ligt daarbij op de laatste 60 jaar. P.A.J. Caljé analyseert cohortsgewijs de sociale en regionale herkomst der leden en hun carrièreverloop in de periode 1848-1905. Ook wijdt hij een hoofdstuk aan de naoorlogse periode. G.N.M. Vis gaat in op de reputatie van het Delftsch Studenten Corps en de periode van het 'ingenieurssocialisme'. Ileen Montijn interviewt reünisten uit diverse generaties, onder wie ir. Frits Philips. P.C. Viets gaat in op de betekenis van het Corps voor een oud-lid. Peter Montijn en E.P. Wellenstein, twee internen, schenken uitvoerig aandacht aan de mores binnen het Delftse Corps. H. Temminck Tuinstra beschrijft het interne functioneren van de vereniging, Jolanda Hendriksen de lustra en andere feesten. Enkele journalisten, tot slot, geven een impressie van de verhouding tussen het Corps en de Delftse burgerij. Al met al is het een veelzijdig boek geworden dat aansluit bij nieuwe benaderingen binnen de universiteitsgeschiedschrijving.