Beeldenstormer uit bewogenheid
Derde taal Fries
Jaar van uitgifte 2005
Nur1 680
Nur2 704
Status leverbaar
Taal Nederlands
Tweede taal Engels
Bindwijze genaaid gebrocheerd in slap omslag
Bladzijdes 352
Redactie Anna Voolstra e.a.
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: Woord vooraf   Dr. Sjouke Voolstra. Een interview door Marnel Barnard. Fersen. Dûmny sei. Beafart nei Ljouwert   I. Kerkhistorische artikelen: 1. Voortdurende beeldenstorm. Doperse geschiedschrijving en doopsgezinde identiteit   2. Hetzelfde, maar anders. Het verlangen naar volkomen drijfveer van de Moderne Devotie en van de doperse reformatie   3. Themes in the early theology of Menno Simons   4. 'Van ware penitencie'. De kern van Menno Simons' theologie   5. Donatus redivivus. Menno Simons' reformatie in theologisch perspectief   6. Innerlijk en uiterlijk vertoon van Christus. De verhouding tussen spiritualisme en doperdom toegelicht aan de hand van de reactie van Matthij Weyer (1521-1560) op een traktaat over de wedergeboorte van Dirk Philips (1504-1568)   7. Valerius Schoolmeester (gest. ca. 1569). Leven en leer van een menniste hagenpreker in Zeeland in de reformatietijd   8. The colony of heaven. The Anabaptist aspiration to be a church without a spot or a wrinkle in the sixteenth and seventeenth centuries   9. The path to conversion. The controversy between Hans de Ries and Nittert Obbes   10. The hymn to freedom. The redefinition of Dutch Mennonite identity in the Restoration and Romantic period (ca. 1810-1850)   11. Ter bevordering van de predikdienst. Doel en inrichting van het doopsgezind godgeleerd onderwijs rondom 1850 - een schets   II Systematisch-theologische bijdragen: 12. 'Wer ains will han, muesz das ander lan'. Gelassenheit als wezenskenmerk van de radicaal reformatorische vroomheid   13. Restitutie. De zoektocht naar de ware kerk   14. De eenheid der verkondiging. Eem kapitteltje catechismus over dienaren der gemeente   15. Op weg naar een nieuwe belijdenis?   16. De actualiteit van de bijbelse doop als zendingsdoop   17. Op zoek naar een oecumenische doopliturgie. Een doperse richtingwijzer   18. Eten en drinken tot ons oordeel   19. Marcheert Menno weerloos verder? Een tegenstrijdigheid vragenderwijs toegelicht   20. Herschapen naar Gods beeld en gelijkenis   21. Mystiek. Wat, hoe, waartoe?   III Meningen en commentaren: 22. Mosterd na de maaltijd?   23. Eén Heer, Eén Geloof, Eén Doop. Het Doopsgezind Seminarie 250 jaar   24. Van dit vonnis is geen appèl. Bericht van een balling   25. De staat van de Sociëteit. Laat leraars weer leraar zijn   26. Doopsgezinde traditie. Levensvatbaar alternatief voor afstervende volkskerkelijkheid   27. Loopt vrijzinnigheid als geestelijke beweging dood?   28. Over de kippen, de kolen en de aardappelen   29. Cursiefjes van Menno Koster: Jaarboekje; Doperse nachten; Rustig; Eindelijk rust; Model C   IV Meditaties en preken: 30. Revolutionaire niet-gewelddadige liefde   31. Verzoening is het hart van de bijbelse boodschap   32. Herodes, vreest gij voor een kind?   33. Toon ons de Vader en het is ons genoeg. Preek over Johannes 14:8   34. Als iemand die dient. Preek over Lucas 22:27   35. De gelijkenis van de talenten. Preek over Matteüs 25:14-30    Bibliografie van publicaties van en over Sjouke Voolstra: Publicaties van Sjouke Voolstra; Publicaties over Sjouke Voolstra   Register van persoonsnamen   De tekstbezorgers

'De bundel Beeldenstormer uit bewogenheid biedt de gelegenheid kennis te maken met het meesterschap van de in 2004 overleden Sjouke Voolstra.' Mirjam van Veen in: Theologisch Debat 3 (2006) nr. 2, p. 59-60. Verder gesignaleerd in: Nederlands Dagblad 4-11-2005; Reformatorisch Dagblad 26-10-2006; Leeuwarder Courant 17-10-2006; VolZin 27-2-2006, p. 35.

Beeldenstormer uit bewogenheid

Sjouke Voolstra | 9789065508850
39,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra.
 

 

Sjouke Voolstra (1942-2004) was een uitgesproken mennist met een missie. Als mens, leraar en internationaal gewaardeerd wetenschapper, verbonden aan het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van Amsterdam, werden zijn doen en laten bepaald door de doperse leer en ethiek. Hij was daarin oorspronkelijk. Het was zijn passie om sleets geworden denkbeelden omver te stoten, zelfgenoegzame en vrijblijvende vrijzinnigheid te hekelen en historiografische aannames te ontmaskeren. Niet om af te breken, maar opnieuw op te bouwen, uit liefde voor het doperse fundament van Menno Simons en de vitaliteit van zijn doopsgezinde gemeenschap. De in deze bundel bijeengebrachte bijdragen - zeer gedegen kerkhistorische studies, theologische artikelen, opiniërende stukken en cursiefjes, en menniste meditaties - geven blijvend stem aan deze bijzondere beeldenstormer uit bewogenheid.