Sophie, koningin der Nederlanden

Biografie van Sophie van Württemberg (1818-1877) op basis van brieven en dagboeken
€30,00
Kopen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
ISBN 9789087042011
Auteur(s) Dianne Hamer
NUR codes 681 , 698
Jaar van uitgave 2010
Druk 1
Bindwijze paperback
Aantal bladzijdes 279

Bij het grote publiek is Sophie van Württemberg, 27 jaar lang koningin van Nederland als echtgenote van Willem III, nauwelijks bekend. Deze biografie, gebaseerd op haar dagboeken en brieven, wil daar verandering in brengen. We zien hoe de intelligente en zeer ontwikkelde Sophie trouwde met de kroonprins van Nederland en deze stap onmiddellijk betreurde. Willem was in intellectueel opzicht haar mindere, vroeg haar nooit om raad, was opvliegend en had buitenechtelijke relaties. Ze ruzieden voortdurend over de opvoeding van hun zoons, van wie er één jong stierf. In talloze brieven aan vrienden stortte Sophie haar gekwelde hart uit. Ook vond zij troost in contacten met mensen uit de wereld van wetenschap en cultuur. De kliek rond Willem beschouwde Sophie als een bemoeizuchtige hysterica, haar vrienden zagen haar als een warme en geïnteresseerde vrouw. In deze biografie komen alle facetten van Sophie’s persoonlijkheid naar voren.

Sophie, koningin der Nederlanden is genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2011.    

'De dagboeken van Sophie geven een heldere inkijk in haar bestaan dat niet van tragedie gespeend is. Een boek met een wetenschappelijke lading maar prettig leesbaar voor een breed publiek.' Dick van der Veen op: www.veluweland.nl 05-05-2011

'Auteur Dianne Hamer laat veelschrijver Sophie ruim aan het woord. [...] Sophie is een interessant persoon: een intelligente vrouw die contact had met belangrijke tijdgenoten, zoals historici Leopold von Ranke en John Motley, keizer Napoleon III en archeoloog Heinrich Schliemann. [...] Een selectiever opname van informatie had gekund.' Leon Mijderwijk op: www.historiën.nl 06-05-2011

'Dianne Hamer schreef dit boek op basis van de brieven en dagboeken van Sophie. Hoewel ze geen volledige biografie leverde, werpt zij veel nieuw licht op Sophie's leven. De koningin achtte zichzelf intellectueel de meerdere van haar echtgenoot. Ook van politiek had ze meer verstand, maar Willem III wilde niet eens naar haar luisteren - laat staan dat hij iets met haar adviezen deed.' In: Trouw/Boeken 26-2-2011, p. 82

'De ondertitel luidt: "Biografie van Sophie van Württemberg (1818-1877) op basis van brieven en dagboeken". De auteur leunt inderdaad zwaar op de (uiteraard subjectieve) herinneringen, waarnemingen en oordelen van koningin Sophie zelf, en citeert daar kwistig uit, al probeert zij het beeld hier en daar zeker te corrigeren en te nuanceren. [...] Het boek is beslist lezenswaardig maar het zou wellicht verstandig zijn geweest de tekst voor publicatie nog eens kritisch na te (laten) lezen. De Württembergse koningen werden niet gekroond; [...] de Slag bij Quatre Bras vond niet in 1813 maar in 1815 plaats. [...] Maar ondanks dergelijke onvolkomenheden, die de gemiddelde lezer waarschijnlijk zullen ontgaan, is Sophie, koningin der Nederlanden een welkome bijdrage tot de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in de negentiende eeuw.' A. van Cruyningen op: www.arnoutvancruyningen.nl, 03-04-11

'Dianne Hamer bracht vele dagen door in het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Ze las en las en las. "Sophie heeft zo ontzettend veel brieven geschreven. Zij had contact met zoveel mensen. Zelf zei ze erover: 'Brieven schrijven is het enige genoegen uit mijn jeugd dat mij gebleven is'. Uiteindelijk heb ik een selectie moeten maken. De biografie zou onleesbaar zijn geworden als ik alles zou hebben verwerkt." Ook uit het materiaal dat Hamer vond in het Franse archief van de Napoleons, met wie Sophie goede contacten onderhield, moest Hamer een keuze maken. [...] "Ik noem haar de vergeten koningin. Sophie was in haar tijd echter heel populair en geliefd. Zij heeft veel betekend en deed veel aan liefdadigheid. Sophie was echter een voor haar tijd te zelfstandige en te geëmancipeerde vrouw. Haar minder goede reputatie heeft zij gekregen door haar slechte huwelijk met koning Willem III, dat resulteerde in een scheiding van tafel en bed. Daarna is zij steeds afgezet tegen de tweede vrouw van Willem III, koningin Emma." [...] De schuld van de huwlijkscrisis wil Hamer zeker niet alleen bij Willem leggen. "Ik heb wel gedacht: Sophie, wat draaf je nu toch door. Zij gaf haar man geen enkele rust. [...] Bijzondere belangstelling had zij voor de politiek. Zo schreef zij een manifest over de positie van de koning in het staatsbestel. Iets wat nu haast ondenkbaar zou zijn. Sophie maakte zich grote zorgen over de positie van de Oranjes Zij vreesde dat er een einde zou komen aan de monarchie in Nederland".' Wim Hulsman. 'Sophie, de vergeten koningin' [interview met Dianne Hamer], in: Reformatorisch Dagblad/Puntkomma maandag 7-3-2011, p. 12-13

'Ze is misschien nog het meest bekend van Hella S. Haasses Een vreemdelinge in Den Haag, maar de naam van koningin Sophie brengen weinig mensen in verband met Nederland. […] Dianne Hamer werpt in haar biografie een licht op deze onbekende koningin met gebruik van fragmenten uit brieven en dagboeken. De jacht op passende huwelijkskandidaten bijvoorbeeld, of (komischer) het ontlopen van ongepaste heren. Inzichten in de mensen in haar omgeving, waarbij vooral de slechte band met haar tante én schoonmoeder Anna Paulowna […] in het oog springt. En natuurlijk ook haar eigen catastrofale huwelijk […]. Hier en daar schrijft Hamer wat erg opsommerig, maar deze inkijk in de toestanden aan het hof en in de internationale politiek maken de biografie zeker waardevol.' Bertjan ter Braak in: De Telegraaf 12-3-2011, p. 6

'Haar vrienden zagen haar als een warme, geïnteresseerde vrouw, maar hovelingen rondom de koning vonden haar maar een bemoeizuchtige hysterica. De biografie probeert dat negatieve beeld te nuanceren door de koningin zelf veel aan het woord te laten.' In: Vorsten Royale 39 (2011) 5, p. 25

'Vooral de informatieve en gedetailleerde beschrijving van Sophies jeugd en opvoeding aan het hof van het koninkrijkje Württemberg, de familiaire banden met andere dynastieën en haar vele internationale briefwisselingen maken het [boek] interessant. [...] Een echte biografie [...] is "Sophie, koningin der Nederlanden" evenwel niet geworden. [...] Waarom Sophie van Württemberg de "talentvolste Nederlandse vorstin uit de negentiende eeuw" is geweest, zoals Tamse beweert, wordt in dit boek niet duidelijk; veeleer resteert summa summarum de indruk van een triest leven.' Wim Slagter in: Trouw 23-04-11, p. 12

'Dianne Hamer wilde een genuanceerd beeld van koningin Sophie schetsen en is daar naar mijn mening goed in geslaagd. Haar "tot besluit" biedt een goede slotbeschouwing. [...] Hartelijk wil ik de publicatie van Dianne Hamer in uw belangstelling aanbevelen!' René van den Berg in: Bulletin Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau 2011, 1

'Auteur Dianne Hamer laat veelschrijver Sophie ruim aan het woord. Maar ook andere eigentijdse bronnen krijgen de ruimte. In het eerste gedeelte van de biografie pakt dat prima uit. [...] In latere hoofdstukken zijn de vele citaten niet altijd een meerwaarde, zeker aangezien sommige thema’s zich blijven herhalen [...] Een selectiever opname van informatie had gekund. De citaten hadden bijvoorbeeld meer in dienst kunnen staan van het ontstaan van een scherper beeld van Sophie als intellectuele, gevoelige maar bovenal complexe vrouw. [...] In het ‘Tot besluit’ geeft de auteur in enkele zinnen duidelijk weer hoe complex en paradoxaal Sophies bekentenissen waren, zoals “ze klaagde over eenzaamheid, maar schreef zelf dat ze uit haar correspondentie veel voldoening haalde.” Deze interessante tegenstellingen zijn in de hoofdstukken enigszins ondergesneeuwd door het chronologisch verloop van de tekst.' Leon Mijderwijk op: www.historiën.nl, 28-04-2011

'Dianne Hamer geeft een evenwichtig beeld van Sophie, maar zij doet dat aan de hand van veel, zeer veel citaten. [...] Hoewel Hamer ook brieven bestudeerde die in het Koninklijk Huisarchief worden bewaard, is in haar boek geen sprake van grondig bronnenonderzoek. [...] Deze biografie is plezierige lectuur, maar is helaas niet de volkomen nieuwe biografie, met nieuwe inzichten over deze koningin, die verdient dat zij op alle feiten verantwoord wordt beoordeeld.' Bearn Bilker in: Friesch Dagblad 16-07-2011, p. 27

'In haar hoofdstuk "Femme Philosophe" schetst Dianne Hamer het rijke geestelijke leven van Sophie. [...] Wat dit boek mist is inzicht in de ideeëngeschiedenis van de 19de eeuw, waaraan Sophie immers actief deelnam. [...] Het particuliere lijden van de zo ongelukkig getrouwde Oranjevorstin wordt er door Dianne Hamer bij ons ingepeperd. Waar Sophie groot in was, verdient echter meer dan Hamer biedt.' Atta Jongstra in: NRC/Boeken 12-08-2011, p. 12

‘Al met al ben ik van mening dat we met deze biografie geen objectief beeld hebben gekregen van wie koningin Sophie nu werkelijk was. Dit neemt niet weg dat het een boeiend boek is geworden. Het geeft ons wel degelijk een beeld over het leven van de hogere klassen in de negentiende eeuw en de restricties van een leven in de gouden kooi. Met de vele brieffragmenten is het een interessant egodocument.’ D. Spelbos op:  www.historischhuis.nl/recensiebank, 17-09-11;

'Helaas wordt nauwelijks ingegaan op de inhoud van deze correspondentie, waardoor het boek inzicht mist in de ideeëngeschiedenis van de negentiende eeuw. Wel schept het een levendig beeld van een gevoelige, intelligente en aimabele vrouw, die te zelfstandig en te geëmancipeerd was voor haar tijd.’ In: Dierenhulp 61 (2011) 4, p. 7; ‘[Hamer] schreef een uitgebreid curriculum vitae van een vorstinnenleven, maar zij heeft de ongelukkige koningin Sophie van Württemberg niet voor ons tot leven gebracht.’ Han van der Horst in: Openbaar Bestuur 21 (2011) 11, p. 30-31

‘[…] een volwaardige biografie is tot nu toe uitgebleven. En dat blijft deels zo: kunsthistorica Dianne Hamer stelde weliswaar op bewonderenswaardige wijze een uitgave samen die het hele leven van de “vergeten koningin” bestrijkt, maar daarbij baseert ook zij zich voornamelijk op de brieven en dagboeken van Sophie zelf. Dat is ook begrijpelijk. Sophie was een ware femme philosophe die een indrukwekkende contactenkring in de Europese culturele en diplomatieke wereld opbouwde en met velen van hen correspondeerde.’ Binne de Haan in: Geschiedenis Magazine 46 (2011) 7, p. 60

‘Aan de hand van vaak zeer uitvoerige en goed gekozen fragmenten […] wordt een levendig beeld gegeven van deze bijzondere en buitengewoon ontwikkelde vorstin […]. Een voorbeeldige en invoelende biografie die veel sympathie en deernis met de ongelukkige vorstin Sophie opwekt.’ O.W. Dubois in: NBD Biblion 04-11-2011

Tevens gesignaleerd in: Oranje Boven (2011) 1, p. 88 en Kleio 52 (2011) 3, p. 20; Kleio 34 (2011) 2, 32; Historisch Nieuwsblad 22 (2013) 4, p. 35 en op: www.geschiedenisbeleven.nl 01-09-2014

Besproken door Cees van den Bovenkamp voor: Zeeuwse Onderwijs Vereniging en de Reformatorische Omroep, 18-03-2011 en door Piet Kaptein op zijn drie tv-kranten en drie radiostations met een bereik van zo'n 700.000 lezers en luisteraars in o.a. Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Barendrecht, Spijkenisse en Alblasserwaard.

Aanbevolen bij dit artikel :

Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Gratis verzending in Nederland boven €10,00
Alles uit de Nederlandse geschiedenis komt aan bod!
Kortingen op geselecteerde titels

Social Media

Volg ons en blijf op de hoogte van nieuwe producten, presentaties en acties.

Adres

Uitgeverij Verloren B.V.

Torenlaan 25
1211 JA Hilversum
Tel: 035 685 9856
E-mail: info@verloren.nl
KVK: 32039230
BTW: NL805459716B01


Voor vragen over bestellingen:

Tel: 035 685 9856


E-mail: bestel@verloren.nl

Openingstijden

Maandag:
08:45-18:00
Dinsdag:
08:45-18:00
Woensdag:
08:45-18:00
Donderdag:
08:45-18:00
Vrijdag:
08:45-18:00
Zaterdag:
GESLOTEN
Zondag:
GESLOTEN

In deze webshop kunt u veilig winkelen & betalen

Ideal Paypal Bancontact HTTPS Beveiligd
Copyright 2024 Uitgeverij Verloren | Algemene voorwaarden | Retourneren | Privacybeleid