Edelen in Zeeland
Jaar van uitgifte 2010
Nur1 684
Nur2 694
Reeks naam Adelsgeschiedenis
Status leverbaar
Bindwijze geb
Bladzijdes 492
Reeks nummer 8
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'[...] een onthutstend beeld van de cultuur, de macht en het eergevoel der edelen. [...] Deze studie is onderdeel van een groter onderzoeksproject waarin ook adel in Holland, Vlaanderen en Henegouwen worden bestudeerd, waardoor uiteindelijk een totaaloverzicht van de Bourgondisch-Habsburgse adel in de Nederlanden kan ontstaan. Edelen in Zeeland behandelt op een grondige, systematische manier veel meer thema's [...] zoals mobiliteit, financiële posities en familienetwerken. [...] Zijn sociologische en economische aanpak is gevat in een afstandelijke toon. [...] hij geeft fascinerende staaltjes van adelijk geweld en de geleidelijke indamming daarvan door de opkomst van een centrale overheid.' Roelof van Gelder in NRC Handelsblad, 28-01-11;'Een dissertatie over een belangrijk stuk middeleeuwse geschiedenis van Zeeland.' A.G. van der Steur in: Geschiedenis Magazine 46 (2011) 3, p. 61; 'Het eindresultaat is een uitstekende analyse, die vooral verdienstelijk is omdat Arie van Steensel [...] erin geslaagd is om de lagere adel in kaart te brengen, waar de veranderingen natuurlijk het sterkst voelbaar zijn. [...] Vanuit een internationaal perspectief verdient zijn studie dan weer de aandacht omdat hij aangeeft dat de adel zich ook kon handhaven in een gewest dat een opmerkelijk egalitair erfrecht kende (de ambachtsheerlijkheden werden verdeeld tussen de zonen, terwijl het Hollandse en Vlaamse leenrecht heerlijkheden intact aan de oudste zoon doorspeelden).' Frederik Buylaert in: BMGN 126 (2011) 3, p. 94-96; 'Staatsvorming en verstedelijking in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd zorgden voor herstructurering van de sociale verhoudingen. [...] Hoe reageerden de edelen op de politieke en sociale veranderingen en welke strategieën ontwikkelden ze om hun dominante positie in de samenleving te behouden? Het antwoord op deze vragen geeft Arie van Steensel in zijn boek [...].' In: Openbaar Bestuur 2011, 5 p. 6; ‘De lezer heeft al door dat deze van een stevige hardcover voorziene publicatie vooral is gericht op vakgenoten. […] Toch, bijvoorbeeld bij de behandeling van de steviger greep die de centrale overheid in het kader van de staatsvorming op de edelen krijgt, vindt ook de niet-specialist aardig wat van zijn gading in dit indrukwekkende, 492 pagina’s tellende boek. Het is moeilijk om de verleiding te weerstaan de theorie de theorie te laten, en je [niet] tot het register te wenden teneinde individuele edelen na te slaan. […] Gelukkig kan auteur Arie van Steensel nu en dan de neiging om uit te weiden met functionele “anekdoten” niet beheersen. Het maakt zijn boek, na verschijning meteen onmisbaar voor de vakgenoot, ook tot een mooi bezit voor de algemener georiënteerde lezer.’ In: Zeeuws Tijdschrift (2011) 3-4, p. 61-62; ‘Cette belle étude s’attache à définir la noblesse zélandaise, ses membres, son état et son évolution, ponctuée par trois dates repères (1431, 1475 et 1535).’ Chr. Van den Bergen-Pantens in: Bulletin Codicologique(2011) 2, p. 234-235; ‘De afwisseling van vertoog en verhalen maakt Edelen in Zeeland niet alleen een nuttig naslagwerk, maar tevens een aangenaam leesboek. De vakkundige opbouw van alinea’s rondom topical sentences en de klassieke, prettig leesbare schrijfstijl dragen daartoe nog verder bij. […] Zoals Janse een standaardwerk over de laatmiddeleeuwse Hollandse ridderschap [Ridderschap in Holland, red.] schreef, zo heeft Van Steensel met Edelen in Zeeland de norm bepaald voor de geschiedschrijving van de Zeeuwse ridderschap in brede zin. […] Het boek laat zich tevens lezen als een van de beste inleidingen tot de laatmiddeleeuwse regionale adelsgeschiedenis van de Lage Landen.’ Kees Kuiken in: Virtus 17 (2010), p. 166-170. Zie ook: Arie van Steensel, 'Adellijke verwantschap in laatmiddeleeuws Zeeland'. In: Genealogie 16 (2010) 4, p. 132-135.

Edelen in Zeeland

Arie van Steensel | 9789087041854
49,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving.
 

 

Edelen in Zeeland beschrijft de geschiedenis van een adellijke populatie in een periode gekenmerkt door staatsvorming, verstedelijking en commercialisering. De ontwikkeling van de macht, rijkdom en status van de adel als groep en van de reproductiestrategieën van de individuele edelen in het graafschap Zeeland tussen 1400 en 1550 maakt duidelijk, dat het beeld van een adel in verval in de laatmiddeleeuwse Nederlanden niet langer houdbaar is. De politieke geschiedenis en sociale instituties van Zeeland druk­ten een belangrijk stempel op de samenstelling en het karakter van de adel. De diversiteit in politieke en economische profielen tussen de edelen was groot, maar zij maakten deel uit van gemeenschappelijke sociale netwerken. De interactie tussen edelen, vorstelijke ambtenaren en leden van de stedelijke elites nam in de Bourgondisch-Habsburgse periode toe. Geleidelijk kwamen de adellijke identiteit en levensstijl meer in het teken te staan van staatsdienst dan van ridderschap.