- Hans van Mierlo,Tabakswerkers, landbouwers en patronen. Ondernemersmacht en arebeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap: Valkenswaard 1850-1920. 2014, 544 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 9789087044817

- Hans Koopmanschap, Grensgebied tussen zand en veen. Een archeologisch perspectief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant. 2015, 439 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087044954

- Wim Cöp, Het spel van de macht. De familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629. 2015, 344 blz.+ uitklapkaarten, ingenaaid, geïllustreerd (kleur), ISBN 9789087044640

- Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918. Groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale identiteit. 2015, 568 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087045432

- Jan Timmermans, Wonen als arbeider in een textielstad. Arbeidershuisvesting in Tilburg, 1870-1938. 2015, 343 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087045517

- Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Guido van den Eynde en Lauran Toorians (red.), 2016, 336 blz., ingenaaid, geïllustreerd (kleur), ISBN 97890870459-3, €35,–

- Arnoud-Jan Bijsterveld, House of Memories. Uncovering the Past of a Dutch Jewish Family. 2016, 488 pp. with dvd, hard back, illustrated, ISBN 9789087046040

- Harry Lintsen en Jan Korsten, De veerkracht van de Brabantse economie. De Kamers van Koophandel en de kracht van netwerken [1840-2015]. 2017, 175 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087046644

- Lia van Zalinge, Gemeint en gemeenschap. Jaargeboden in Peelland, circa 1300-1795, ISBN 9789087047047 ]

- Peter Bak, Een oord van bang wachten. Kamp Haaren 1941-1944. 2018, 302 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087047184

- Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven. Editie en vertaling Willem Erven; inleiding en redactie Nico Arts, Nico Pijls en Lauran Toorians, 295 blz.+usb-kaart, gebonden, geïllustreerd (kleur), ISBN 9789087047443

- Sjak Rutten, Frater Caesarius Mommers (1925-2007). De leesvader van Nederland, ISBN 9789087047825 [verschijnt helaas niet: ZHC en de auteur konden niet tot overeenstemming komen over de uitgave]

- Piet Martens, Beroepsvisserij in Noord-Brabant, ISBN 9789087047832

- Herman van Rens en Annellies Wilms, Tussenstation Cosel. Joodse mannen uit West-Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië, 1942-1945, ISBN 9789087048136 [tevens deel in de reeks Maaslandse Monografieën]