1. S. Groenveld, Evidente factiën in den staet. Sociaal-politieke verhoudingen in de 17e-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden. 1990, 82 blz., ingenaaid, ISBN 9065501061

2. Martin van Gelderen, Op zoek naar de Republiek. Politiek denken tijdens de Nederlandse Opstand (1555-1590). 1991, 93 blz., ingenaaid, ISBN 9065501088

3. Anneke Huisman en Johan Koppenol, Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726. 1991, 125 blz., ingenaaid, ISBN 9065501096

4. Jan Parmentier, De holle compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744. 1992, 96 blz., ingenaaid, ISBN 9065501118

5. Herman Diederiks, In een land van justitie. Criminaliteit van vrouwen, soldaten en ambtenaren in de achttiende-eeuwse Republiek. 1992, 85 blz., ingenaaid, ISBN 9065501126

6. Janny Venema, Kinderen van weelde en armoede. Armoede en liefdadigheid in Beverwijck/Albany (c. 1650-c. 1700). 1993, 71 blz., ingenaaid, ISBN 9065501215

7. Eric J. Sluijter, De lof der schilderkunst. Over schilderijen van Gerrit Dou (1613-1675 en een traktaat van Philips Angel uit 1642. 1993, 83 blz., ingenaaid, ISBN 9065501231

8. D.J. Noordam, Geringde buffels en heren van stand. Het patriciaat van Leiden, 1574-1700. 1994, 109 blz., ingenaaid, ISBN 9065501274

9. L. Bosman, Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800. 1994, 92 blz., ingenaaid, ISBN 9065501312

10. G.N.M. Vis, Cornelis Cooltuyn (1526-1567). De vader van de Hollandse reformatie. 1995, 85 blz., ingenaaid, ISBN 9065501339

11. S. Groenveld, Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild? 1995, 80 blz., ingenaaid, ISBN 9065501371

12. Victoria B. Greep, Een beeld van het gezin. Functie en betekenis van het vroegmoderne gezinsportret in de Nederlanden. 1996, 104 blz., ingenaaid, ISBN 906550138x

13. Jaap R. Bruijn en Carla van Baalen, Van zeeman tot residentieburger. Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838). 1996, 96 blz., ingenaaid, ISBN 9065501444

14. Juliette Roding en Marja Stompé, Pieter Isaacsz (1569-1625). Een Nederlandse schilder, kunsthandelaar en diplomaat aan het Deense hof. 1997, 80 blz., ingenaaid, ISBN 9065501452

15. Karel Bostoen, Bonis in bonum. Johan Radermacher de Oude (1538-1617), humanist en koopman. Met medewerking van C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink en A.M. van Lynden-de Bruïne, 1997, 80 blz., ingenaaid, ISBN 906550155x

16. P.G. Hoftijzer, Pieter van der Aa (1659-1733), Leids drukker en boekverkoper. 1999, 96 blz., ingenaaid, ISBN 9065501584

17. Eric Jorink, Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw. 1999, 119 blz., ingenaaid, ISBN 9065501665, uitverkocht

18. Leonore Stapel, Perspectieven van de stad. Over bronnen, populariteit en functie van het zeventiende-eeuwse stadsgezicht. 2000, 85 blz., ingenaaid, ISBN 9065501703

19. Ernestine van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk. 2000, 91 blz., ingenaaid, ISBN 9065501762

20. Frauke K. Laarmann, Families in beeld. De ontwikkeling van het Noord-Nederlandse familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw. 2002, 103 blz., ingenaaid, ISBN 906550186X

21. Allan Tønnesen, 'Al het Hollandse volk dat hier nu woont'. Nederlanders in Helsingør, circa 1550-1600. 2003, 102 blz., ingenaaid, ISBN 9065501975

22. Jan Bloemendal, Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en toneel in de noordelijke Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw. 2003, 96 blz., ingenaaid, ISBN 9065507515

23. Inge Broekman, De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687). 2006, 96 blz., ingenaaid, ISBN 9065508546

24. Paul J. Smith, Het schouwtoneel der dieren. Embleemfabels in de Nederlanden (1567-ca. 1670). 2006, 124 blz., ingenaaid, ISBN 9065508554

25. Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van Sterbeeck (1668). Een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. Bezorgd en van commentaar voorzien door Marleen Willebrands en Arno van 't Hoog, 2006, 104 blz., ingenaaid, ISBN 9065509178

26. Gerard Schelvis en Kees van der Vloed, Jenever en wind. Leven, werk en wereld van Robert Hennebo (1686-1737). 2008, 128 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509819

27. Heleen van der Weel, Klokkenspel. De sociale en muzikale functie van het carillon en de klokkenisten tot 1800. 2008, 152 blz. + cd-rom, ingenaaid, ISBN 9789087040611

28. Karel Bostoen, Hart voor Leiden. Jan van Hout (1542-1609), stadssecretaris, dichter en vernieuwer. 2009, 128 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041182

29. Joke Spaans en Trudelien van 't Hof, m.m.v. Dunja Hak, 'Het Beroerde Rome'. Spotprenten op de paus, in een pleidooi voor een 'Nederlandse' katholieke kerk, 1705-1724. 94 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041298

30. Raymond Fagel, Kapitein Julián. De Spaanse held van de Nederlandse Opstand, 2011, 96 blz., ingenaaid, ISBN 9789087042134

31. Marion Boers, De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw, ISBN 9789087042882

32. David M.L. Onnekink en Renger E. de Bruin, De Vrede van Utrecht (1713). 2013, 112 blz. ingenaaid, ISBN 9789087043124

33. A.Agnes Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679), 2014, 107 blz., ingenaaid, ISBN 9789087043926

34. Juliette Roding, Karel van Mander III (Delft 1609-Kopenhagen 1670), hofschilder van Christiaan IV en Frederik III. Kunst, netwerken, verzameling, 2014, 96 blz., ingenaaid, ISBN 9789087044275

35. Matthias van Rossum, Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC. 2015, 91 blz., ingenaaid, ISBN 9789087045173

36. Erna E. Kok, Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw. De succesvolle loopbanen van Govert Flinck en Ferdinand Bol. 108 blz., ingenaaid, ISBN 9789087045425

37. Donald Haks, Journalistiek in crisistijd. De (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken 1747-1822. 2017, 128 blz., ingenaaid, ISBN 9789087046460

38. Frans R.E. Blom en Olga van Marion, Spaans toneel voor Nederlands publiek. 2021, 88 blz., ingenaaid, ISBN 9789087046866

39. Elizabeth den Hartog, Een spoor van vernieling. Het Noord-Nederlandse katholieke kerkinterieur voor, tijdens en na de Beeldenstorm. 2019, 104 blz., ingenaaid, ISBN 9789087047733

40. Gijs Rommelse, Zeevarenden achter de tralies. De krijgsgevangenen van de grote zeeoorlogen, 1652-1674, ISBN 9789087048365

41. Marianne Eekhout, Memorabilia van de Tachtigjarige Oorlog. De rol van voorwerpen in de oorlogsherinnering, 1566-1750, ISBN 9789087048372