42. C.L. Verkerk, Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van stedelijke elitevorming. 1992, 758 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065502467

43. Verdrag en Tractaat van Venlo. Herdenkingsbundel, 1543-1993. Onder redactie van F. Keverling Buisman, O. Moorman van Kappen, H. de Schepper en M. van Drie, 1993, 281 blz., gebonden, ISBN 9065503714

44. B. van Bavel, Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). 1993, 629 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502513

45. Jan Kuys, Drostambt en schoutambt. De Gelderse ambtsorganisatie in het kwartier van Zutphen (ca. 1200-1543). 1994, 233 blz, gebonden, ISBN 9065502629

48. Gerda B. Leppink, Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan (1246-1636). 1996, xx+546 blz, gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065502815

49. Gelderland tussen 1840 en 1850. Rapporten, verslagen en andere stukken omtrent de toestand in de provincie Gelderland, opgemaakt door de gouverneur in de jaren 1840-1849. Uitgegeven en van toelichtingen voorzien door G.A.M. Beekelaar, 1997, 250 blz., gebonden, ISBN 906550561x,

50. Honderd jaar Gelre. Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997. Redactie F.W.F.J. Scholten e.a., 1997, 304 blz., ISBN 9065505717

52. B.J.P. van Bavel, Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelands-economie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300-ca. 1570. 1999, 720 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065500456

54. Het Gelders Athene. Bijdragen tot de geschiedenis van de Gelderse universiteit in Harderwijk (1648-1811). Redactie J.A.H. Bots e.a., 2000, 251 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065500928

55. K.G. van Manen, Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek. 2001, 494 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506403

57. Stefan Gropp, De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591. Stedelijk particularisme tegen Habsburgs centralisme in de Oostelijke Nederlanden. 2004, 319 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508082

58. 'Tussen centraal en lokaal gezag'. Bestuurlijke organisatie en financieel beheer in Gelre en Holland tijdens de Habsburgse periode. Opstellen van Wil van de Pas. 2004, 208 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508317

59. Maarten Hageman, Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568, ISBN 9789077503232 (uitgegeven bij Vantilt)

60. Aart Noordzij, Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late Middeleeuwen. 2009, 368 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040673

61. Jan B. Smit, Sporen van moderniteit. De sociaal-economische analyse van de regio Liemers (1815-1940). 2010, 542 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087041618

[62. Grenzeloos binnen grenzen. Friedrich Gorissen (1912-1993) en de cultuurhistorie van de ‘Niederrheinlande’. Redactie Rob Camps en Bert Thissen, ISBN 9789087043605, zal helaas niet verschijnen.]

62. Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie. Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550. 2020, 582 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 9789087047726