Tijdschrift over de Middeleeuwen

Madoc

Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen richt zich op een publiek van geïnteresseerde leken en professionele mediëvisten in Nederland en Vlaanderen. In goed leesbare, geïllustreerde artikelen worden uiteenlopende facetten van de Middeleeuwen belicht. Verder bevat iedere Madoc een column. Een aanzienlijk deel van de artikelen sluit aan bij wat men de 'mediëvistische actualiteit' zou kunnen noemen en heeft betrekking op recente publicaties, belangrijke gebeurtenissen of aanstaande evenementen op het gebied van de Middeleeuwen.


Het streven naar actualiteit komt ook tot uiting in de vaste rubrieken: in Recensies worden nieuwe boeken en cd's besproken en de Kroniek legt recente berichten uit de landelijke pers vast die betrekking hebben op de Middeleeuwen. Eens per twee jaar verschijnt er een themanummer.


De afgelopen jaren verschenen themanummers als: Ovidius en de Middeleeuwen (2004/3), Zintuigen in de Middeleeuwen (2006/4), Kijk op de Middeleeuwen (2008/4), Straffen in de Middeleeuwen (2010/4), Middeleeuwse communicatie (2012/4), De valse Middeleeuwen (2014/4), Dertig dieren in de Middeleeuwen (2016/4), De populaire Middeleeuwen (2018/4). Het themanummer van 2020 is Grenzen in de Middeleeuwen (2020/4).


Volg Madoc nu ook op Facebook!


Abonnement afsluiten

Informatie

ISSN 0922369X


Redactie: Frans Camphuijsen, Jelmar Hugen, Ludo Jongen e.a.


Regulier jaarabonnement (4 nrs) €40,00; introductietarief (één kalenderjaar geldig)/studententarief €20,00. Voor leden van Firapeel, Vereniging voor Mediëvistiek geldt een speciale abonnementsprijs van €30,00. Toeslag voor abonnementen buiten Nederland: €10,00. Prijs los nr. €10,00.


Het laatst verschenen nummer is 34 (2020) 2. Het eerstvolgende nummer, Madoc 34 (2020) 3, verschijnt november 2020.