Deze reeks bevat academische monografieën en bundels over Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen. Alle boeken worden eerst beoordeeld door middel van peer review, het commentaar van de reviewers wordt door auteurs en redactie verwerkt alvorens een boek voor druk wordt gegeven.


1. J.W.J. Burgers, De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. 3 delen (Peeters, Leuven, 1995), 820+[376] blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9068317350-9068317367-9068317374 (te bestellen bij www.peeters-leuven.be).

2. J.A.A.M. Biemans, Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten. 2 delen (Peeters, Leuven, 1997), 326+296 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9068319439-9068319347 (te bestellen bij www.peeters-leuven.be).

3. E.C. Dijkhof, Het oorkondenwezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland 1200-1325. 2 delen (Peeters, Leuven, 2003), 487+326 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789042912885-9789042912892 (te bestellen bij www.peeters-leuven.be).

4. Astrid Houthuys, Middeleeuws kladwerk. De kladautograaf van de 'Brabantsche yeesten', boek VI (vijftiende eeuw). 2009, 373 blz. + cd-rom, gebonden, geïllustreerd, ISBN 9789087040635

5. Valeria Van Camp, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland. Schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345. 2011, 228+238 blz., paperback, ISBN 9789087041908

6. Medieval documents as artefacts. Interdisciplinary perspectives on codicology, palaeography and diplomatics, ed. E.C. Dijkhof e.a. 2020, 432 pp., paperback, ISBN 9789087045685

7. Els De Paermentier, Schrift in dienst van de macht. De grafelijke kanselarij in Vlaanderen en Henegouwen (1191-1244). 2021, ca. 400 blz., paperback, ISBN 9789087049416 (in voorbereiding)