7. Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie, onder redactie van Gerrit Schutte. 2003, 254 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507221

8. De geschiedenis, aan het volk verteld. Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw, onder redactie van Gerrit Schutte. 2008, 204 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040321

9. Ora et Labora. Twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk, onder redactie van Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek en Gerrit Schutte. 2014, 213 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087044299

10. Geloof en geschiedenis. Honderd jaar Gezelschap van Christelijke Historici, onder redactie van Gerrit Schutte en Rolf van der Woude. 2020, 224 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087048648