Profiel van een faculteit
Jaar van uitgifte 2012
Nur1 694
Nur2 840
Reeks naam Universiteit & Samenleving
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 189
Reeks nummer 9
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'De focus op het leerstoelenbeleid heeft geresulteerd in een informatief en ook voor alfa's begrijpelijk overzicht van de komst, het verdwijnen en de splitsing van vakgebieden. Daarbij is rijkelijk gebruikgemaakt van citaten en anekdotes. Deze studie levert bovendien nieuwe inzichten in de veranderingen in de benoemingsprocedures en mooie voorbeelden van verschuivingen in de identiteiten en taakopvattingen van de hoogleraren. Maar de titel blijft - voor de buitenstaanders althans - vragen oproepen, zowel voor verleden, heden als toekomst.' Dorien Daling in: BMGN 128 (2013) 2, webrecensie, review 38; ‘Profiel van een faculteit is vanuit meerdere perspectieven te lezen en zal daarom een brede groep lezers aanspreken. […] Het boek wemelt van de lange citaten, waarvan de strekking niets aan actualiteit heeft ingeboet. Op deze manier houdt Faasse de lezer aan de hand van de geschiedenis een spiegel voor. […] Niet op de laatste plaats is Profiel van een faculteit van belang voor geïnteresseerden in de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Met de Utrechtse bètafaculteit als “case” geeft het in grote lijnen een helder overzicht van 200 jaar wetenschapsbeoefening in ons land. Het boek is op zich al waardevol als introductie of naslagwerk. […] De studie biedt nieuwe inzichten in het ontstaan en de ontwikkeling van wetenschappelijke disciplines. […] Bovendien betreedt zij nieuw wetenschapshistorisch terrein met haar verkenning van het wetenschapsbeleid in Nederland. Innovatief is vooral haar analyse van de rol van ZWO en NWO voor de verdere differentiatie tussen de bètadisciplines.’ Daan Wegener in: Oud-Utrecht 85 (2011) 3, p. 76-77; ‘Verstokte alfa’s hoeven dit boek niet te versmaden. Wordt aan de ontwikkelingen van de verschillende disciplines aandacht besteed, inhoudelijk wordt niet op de vakken ingegaan.  Patricia Faasse noemt het een sociale geschiedenis. Men heeft eerst een database opgezet, waarin op basis van archiefmateriaal, jaarboeken en studiegidsen van de Universiteit Utrecht, hoogleraren, leerstoelen en promovendi zijn geïnventariseerd. Deze database ligt ten grondslag aan het verder zeer narratavistische geschiedverhaal, zowel als aan de grafieken die in het boek zijn opgenomen.’ MarthaCatania-Peeters op: www.historischhuis.nl/recensies, 04-06-2012. Tevens gesignaleerd in: Reformatorisch Dagblad/PuntKomma 13-01-2012, p. 11.

Profiel van een faculteit

Patricia Faasse | 9789087042653
20,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

De Utrechtse bètawetenschappen 1815-2011.
 

 

De natuurwetenschappen vormen een eenheid, vond de Utrechtse hoogleraar Gerrit-Jan Mulder (1802-1880): 'Niet ééne wetenschap, maar alle moeten beoefend, gelijkelijk beoefend, zal de uitkomst gelukkig zijn.' Tegen deze achtergrond creëerde de wetgever in 1815 aan de Nederlandse universiteiten een afzonderlijke faculteit Wis- en Natuurkundige Wetenschappen. In de tweehonderd jaar daarna verpulverde Mulders idee van eenheid. Onder aanvoering van nieuwe generaties hoogleraren maakten de verschillende natuur- en levenswetenschappelijke disciplines een periode van verzelfstandiging door waarbij de nadruk op hun onderlinge verscheidenheid lag. Maar met de komst van een ongedeelde bètafaculteit aan de Universiteit Utrecht enkele jaren geleden lijkt de aloude eenheid weer hersteld. Patricia Faasse beschrijft hoe de Utrechtse Faculteit Bètawetenschappen in de afgelopen twee eeuwen gestalte heeft gekregen. Centraal staat vooral de vraag óf, en zo ja hoe de natuurwetenschappelijke disciplines erin \ijn geslaagd een typisch eigen en herkenbaar profiel te ontwikkelen.