1. E.J.M.F.C. Broers en B.C.M. Jacobs, Staatse Raad van Brabant. 2000, 57 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506276

2. B.S. Hempenius-van Dijk, Hof van Friesland. De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel. 2004, 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507795

3. H.G.G. Becker, De Etstoel van Drenthe. De civiele procedure in de periode van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 2005, 76 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508252

4. P. Brood en E. Schut, Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen. De civiele procesgang ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 2006, 54 blz, ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508260

5. M.-Ch. Le Bailly en Chr.M.O. Verhas, Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795). De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Hoge Raad zowel in eerste instantie als in hoger beroep. 2006, 94 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065509186

6. M.-Ch. Le Bailly, Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795). De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Staatse Raad van Vlaanderen zowel in eerste instantie als in hoger beroep. 2007, 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789065509680

7. M.-Ch. Le Bailly, Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland. 2008, 160 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040567

8. P. Brood en F. van der Ven, Klaring van Overijssel. 2010, 79 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087041564

9. A.M.J.A. Berkvens, Soevereine Raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo. Hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken in Spaans en nadien Oostenrijks, Pruisisch en Staats (Opper-)Gelre in eerste aanleg en in hoger beroep 1580-1795. 112 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087041571

10. J.M. Milo en E.G.D. van Dongen, Hof van Utrecht. Hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken. 2018, 100 blz., paperback, geïllustreerd, ISBN 9789087045548

11. F. Keverling Buisman, Hof van Gelre en Zutphen 1543-1811, ISBN 9789087045555 [verschijnt 2021]