13. Rienk Janssens, De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888. 2001, 411 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506330

14. Johan van Zuthem, 'Heelen en halven' . Orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapisme in de periode 1872-1925. 2001, 347 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506489

15. J. de Bruijn en P.E. Werkman, Van tuindersknecht tot onderkoning. Biografie van Marinus Ruppert. Deel I De jaren 1911-1947. 231 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506535

16. De Antirevolutionaire Partij 1829-1980. Redactie George Harinck, Roel Kuiper en Peter Bak, 2001, 416 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065506640

17. J.P. Stoop, 'Om het volvoeren van een christelijke staatkunde'. De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum. 2001, 362 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506667

18. Groen van Prinsterer in Europese context. Redactie J. de Bruijn en G. Harinck. 2004, 141 blz., ingenaaid, ISBN 9065506950

19. Cornelia de Vogel, Getuigenis van Gods genade. Autobiografie 1905-1929. Onder redactie van J. de Bruijn en G. Puchinger?, 2002, 196 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065506896

20. D.Th. Kuiper, Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief. Verzamelde opstellen onder redactie van J. de Bruijn, J.G.M. de Bruijn en G.J. Schutte, 2002, xi+397 blz., ingenaaid, ISBN 9065506942

21. Alexander van Kessel, 'Ruggen recht, heren!' Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese volkspartij. 2003, 480 blz., ingenaaid, ISBN 9065507493

22. Maarten van der Linde, Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945. 2003, 457 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065507647

23. Gerard Dekker, Een moeizaam gevecht. Mijn geschiedenis met de kerk. 2005, 160 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508953

24. Geloof in eigen zaak. Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw. Onder redactie van Paul E. Werkman en Rolf E. van der Woude, 2006, 560 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065509100

25. Herman Smit, Gezag is gezag ... Kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie. 2006, 464 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065509194

26. A.C. Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte. Het christelijke onderwijsconcept van het Gereformeerd Schoolverband (1868-1971). 2006, 288 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065509224

27. J. Vree, Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874. 2006, 424 blz., ingenaaid, ISBN 9065509259

28. C.M. van Driel, Schermen in de schemering. Vijf opstellen over modernisme en orthodoxie. 2007, 288 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509703

29. Paul E. Werkman, 'Laat uw doel hervorming zijn!' Facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959). 2007, 402 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509833

30. Cor Groenewold, Christelijk en sociaal. Biografie van J.R. Slotemaker de Bruïne. 2007, 134 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040086

31. W.G.F. van Vliet, Groen van Prinsterers historische benadering van de politiek. 2008, 444 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040352

32. Wouter P. Beekers en Rolf E. van der Woude, Niet bij steen alleen. De woningstichting Patrimonium Amsterdam 1876-2004: van sociale vereniging tot sociale onderneming. 2008, 416 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9789087040772

33. Piet Hazenbosch, 'Voor het Volk om Christus' wil'. Een geschiedenis van het CNV. 2009, 859 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040949

34. Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging. Onder redactie van Paul Werkman en Rolf van der Woude, 2009, 416 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9789087041052

35. George Harinck, Mijn reis was geboden. Abraham Kuypers Amerikaanse tournee. 2009, 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087041281

36. Enne Koops, De dynamiek van een emigratiecultuur. De emigratie van gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika in vergelijkend perspectief (1947-1963). 2010, 416 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087041557

37. Dick de Jongh, Vloeken en bidden om een nieuwe aarde. De dagen van Bert Schegget. 439+xvi, gebonden, geïllustreerd, ISBN 9789087041939

38. Herman Smit, Landvoogd tussen twee vuren. Jonkheer Mr. A.C.D. de Graeff, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 1926-1931. 2011, 206 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087042493

39. Jan de Bruijn, De sabel van Colijn. Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland. 2011, 370 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087042561

40. Bevlogen theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw. Onder redactie van Paul E. Werkman en Rolf E. van der Woude, 2012, 494 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9789087042912

41. H.E.S. Woldring, Een handvol filosofen. Geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1880 tot 2012. 2013, 540 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9789087043308

42. Gerard van Krieken, Syb Talma (1864-1916). Een biografie, 2013, 272 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087043544

43. Paul van Trigt, Blinde in een gidsland. Over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsstaat, 1920-1990, 2013, 203 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087044084

44. Ab Flipse, Christelijke wetenschap. Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940. 2014, 328 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087044152

45. Peter Kromdijk, Eenheid in verscheidenheid. De Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum. 2017, 189 blz., ingenaaid, ISBN 9789087046293

46. ''Maar we wisten ons door de Heer geroepen'. Kerk en apartheid in transnationaal perspectief. Onder redactie van Barbara Henkes, Caspar Dullemond en James Kennedy, 2017, 232 blz., paperback, geïllustreerd, ISBN 9789087046248

47. Jasper Vree, Kerk, huis, school en staat. Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886). 2017, 824 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9789087046415

48. Voor de geest en het moreel van de troepen. De kerken en de oorlog in Indonesië, 1945-1950. Redactie Marleen van den Berg en George Harinck, 2018, 237 blz, ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087047221

49. Maarten van den Bos, Geloven in het ideaal. Geschiedenis en actualiteit van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. 2019, 140 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087048037