Alkmaarse Historische Reeks

10. Glans en glorie van de Grote Kerk. Het interieur van de Alkmaarse Sint Laurens, onder redactie van J. Drewes e.a. 1996, 274 blz., gebonden, ISBN 9065501487

11. De Sint Laurens in de steigers. Bouwen, beheren en restaureren van de Alkmaarse Grote Kerk, onder redactie van Peter Bitter en Leo Noordegraaf. 2002, 286 blz., gebonden, ISBN 9065501983

12. Alkmaar, stad en regio. Alkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd, onder redactie van L. Noordegraaf. 2004, 268 blz., gebonden, ISBN 9065508058

13. De Alkmaarse Kapelkerk. Geschiedenis en restauratie, onder redactie van Leo Noordegraaf en Carla Rogge. 2005, 334 blz. gebonden, ISBN 906550818x


Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie (AHR GS)

1. Van stadskern tot stadsgewest. Stedebouwkundige geschiedenis van Amsterdam, onder redactie van Michiel Jonker e.a. 1984, 206 blz., ingenaaid, ISBN 9065503005

2. A.B. Breebaart, Clio and Antiquity. History and historiography of the Greek and Roman world. 1987, 128 blz., cloth bound, ISBN 9065503102

3. Thera Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800). 1987, 490 blz., ingenaaid, ISBN 9065503110

4. R.Th.H. Willemsen, Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw. 1988, 214 blz., ingenaaid, ISBN 9065503153

5. From Dunkirk to Danzig. Shipping and Trade in the North Sea and the Baltic 1350-1850. Essays in honor of J.A. Faber on the occasion of his retirement as professor of Economic and Social History at the University of Amsterdam. Onder redactie van W.G. Heeres, L.M.B.J. Hesp en L. Noordegraaf. 1988, 500 pp., cloth bound, ISBN 9065503129, uitverkocht

6. Een schijn van verdraagzaamheid. Afwijking en tolerantie in Nederland van de 16e eeuw tot heden. Onder redactie van M. Gijswijt-Hofstra. 1989, 320 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503218

7. Dehing, '... Eene soort van dynastie van spoorwegbeambten'. Arbeidsmarkt en spoorwegen in Nederland, 1875-1914. 1989, 183 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503234

8. E.O.G. Haitsma Mulier, Het Nederlandse gezicht van Machiavelli. Twee en een halve eeuw interpretatie 1550-1800. 1989, 30 blz., geniet, ISBN 9065503293

9. Hans Boschloo, De productiemaatschappij. Liberalisme, economische wetenschap en het vraagstuk der armoede in Nederland 1800-1875. 1989, 295 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503307

10. Els Kloek, Wie hij zij, man of wijf. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd: drie Leidse studies. 1990, 183 blz., ingenaaid, ISBN 9065502300

11. Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de middeleeuwen. Onder redactie van M. Mostert e.a., 1990, 352 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502319

12. Feestbundel aangeboden aan prof.dr. D.P. Blok bij zijn afscheid als hoogleraar in de nederzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnaamkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 1990, 397 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065502327, uitverkocht

13. L. Noordegraaf, Overmoed uit onbehagen. Positivisme en hermeneutiek in de economische en sociale geschiedenis. 1990, 60 blz., gebonden, ISBN 906550334x

14. C.L. Verkerk, Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van stedelijke elitevorming. 1992, 758 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065502467

15. Nooit gehuwd, maar niet alleen. Vrijgezelle vrouwen uit de arbeidende klasse in de tweede helft van de negentiende eeuw. 1993, 160 blz., ingenaaid, ISBN 9065503609

16. Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, 16e tot begin 20e eeuw. Onder redactie van Willem de Blécourt e.a., 1993, 316 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503668

17. Truus van Bueren, Tot lof van Haarlem, Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen. 1993, 688 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065503706, uitverkocht

18. Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering. Onder redactie van M. Mostert, R.E. Künzel en A. Demyttenaere, 1994, 192 blz., ingenaaid, ISBN 9065502602

19. H.A.J. Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet. De ontwikkeling van de Bank van Lening in Nederland van Lombard tot Gemeentelijke Kredietbank 1260-1940. 1994, 329 blz., gebonden, ISBN 9065503900

20. E.N. Palmboom, Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een onderzoek naar verwerving, beheer en administratie van het oudste goederenbezit (elfde-veertiende eeuw). 1995, 575 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 906550267x

21. Klinkend boeket. Studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies. Onder redactie van Henk Duits, Arie Jan Gelderblom, Mieke B. Smits-Veldt, 1994, 178 blz., ingenaaid, ISBN 9065503994

22. De betovering van het middeleeuwse christendom. Studies over ritueel en magie in de Middeleeuwen. Onder redactie van M. Mostert, A. Demyttenaere, 1995, 319 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502742

23. Communicatie in de middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur. Onder redactie van Marco Mostert, 1995, 125 blz., ingenaaid, ISBN 9065502750

24. Dedalo Carasso, In de ban van het beeld. Opstellen over geschiedenis en kunst. Onder redactie van Carry van Lakerveld, Roelof van Gelder en Marijke Carasso-Kok, 1998, 296 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065506063, uitverkocht

25. Een golf van beroering. De omstreden opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw. Onder redactie van Joke Spaans, 2001, 176 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506411

26. Peter A. Henderikx, Land, water en bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen. Keuze uit de verspreide opstellen bezorgd door Bas van Bavel, Gerrit van Herwijnen en Kees Verkerk, 2001, 351 blz., gebonden, ISBN 906550656x

27. Clé Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630. 2001, 296 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065506861

28. Francisco de Enzinas, Bericht over de Toestand in de Nederlanden en de Godsdienst bij de Spanjaarden. Vertaling Ton Osinga en Chris Heesakkers, inleiding en aantekeningen Ton Osinga, 2002, 256 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507191

29. Peter Bitter, Graven en begraven. Archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van Alkmaar. 2002, 355 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065507299, uitverkocht

30. C. Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen. 2003, 488 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507167

31. Arjan Poelwijk, 'In dienste vant suyckerbacken'. De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630. 2003, 310 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507671

32. Erika Kuijpers, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in zeventiende-eeuws Amsterdam. 448 blz., ingenaaid, 2005, ISBN 906550852X

33. John Dehé, "Een slaafsch en ongezond bedrijf". De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 1630-1880. 2005, 490 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508538

34. Jozien J. Driessen-van het Reve, De Kunstkamera van Peter de Grote. De Hollandse inbreng, gereconstrueerd uit brieven van Albert Seba en Johann Daniel Schumacher uit de jaren 1711-1752. 350 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), 2006, ISBN 9065509275

35. Borsele Bourgondië Oranje. Heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700. Onder redactie van Peter Blom, Peter Henderikx en Gerrit van Herwijnen, 2009, 196 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040055

36. Leo Noordegraaf, Van vlas naar glas. Aspecten van de sociale en economische geschiedenis van Nederland. 2009, 384 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 9789087040840

37. Han van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders. Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643. 2009, 552 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087041069

Amsterdamse Historische Reeks, Kleine Serie (AHR KS, alleen de leverbare titels, verschillende omvangen en prijzen)

1. J. Kuys en J.T. Schoenmakers, Landpachten in Holland, 1500-1650. 1981, 78 blz., ingenaaid, geen ISBN

2. J.C.H. Blom, Verzuiling in Nederland 1850-1925. 1981, 64 blz., ingenaaid, geen ISBN

4. Herman A. Diederiks, Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. 1982, 422 blz., ingenaaid, ISBN 90-9000344-4

9. Arnold Labrie, 'Biltdung' en politiek 1770-1830. De 'Bildungsphilosophie' van Wilhelm Von Humboldt bezien in haar politieke en sociale contex. 1986, 338 blz., ingenaaid, ISBN 90-90001157-9

10. Clé Lesger, Huur en conjunctuur. De woningmarkt in Amsterdam 1550-1850. 1986, 191 blz., ingenaaid, geen ISBN

11. Tom Nieuwenhuis, Keeshonden en Prinsmannen. Durgerdam, Ransdorp en Holisloot 1780-1813. 1986, 276 blz., ingenaaid, geen ISBN

12. J.A. Faber en H.H.D. van Leeuwen, Amsterdamse katholieke bedeelden 1750-1850. Een gezinsreconstructie. 1987, 104 blz., ingenaaid, geen ISBN

13. M. Damen en J.W. Oerlemans, Radicale bewegingen en sociale mobiliteit in Duitsland 1870-1933. 1988, 279 blz., ingenaaid, geen ISBN

14. Willem Melching, 'Republikaner ohne Republik'. Het beeld van samenleving en politiek in de Weltbühne, 1918-1933. 1988, 232 blz., ingenaaid, geen ISBN

15. Ernst Mulder, Beginsel en beroep. Pedagogiek aan de universiteit in Nederland 1900-1940. 1989, 360 blz., ingenaaid, geen ISBN

17. F. Dieteren en E. Kloek, Writing women into history. 1990, 126 blz., ingenaaid, geen ISBN

18. Vijftien jaar vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie van artikelen 1975-1989. Onder redactie van Irmgard Broos e.a., 1991, ISBN 90-73941-01-6

19. Silvia W. de Groot, Joost van Vollenhoven (1877-1918). Portret van een Frans koloniaal ambtenaar. 1991, 93 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-05-7

22. J.S. Calff en J.J. de Weger, Bibliografie voor Moderne Europese Geschiedenis, (ca. 1500-heden). 1992, 715 blz., gebonden, ISBN 90-73941-05-9

24. H.J. Smit, Doctoraalscripties geschiedenis 1986-1988. 1992, 96 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-06-7

25. A. Boxhoorn, The Cold War and the Rift in the Governments of National Unity. Belgium, France and Italy in the Spring of 1947: a Comparison. 1993, 276 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-07-5

26. Vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie van artikelen deel 2: 1990-1991. Onder redactie van Els Kloek e.a., 1992, ingenaaid, ISBN 90-73941-08-3

27. De geschoolde stad. Onderwijs in Amsterdam in de Gouden Eeuw. Onder redactie van Marieke van Doorninck e.a., 1993, 91 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-09-1

29. Vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie in artikelen deel 3: 1992-1994. Onder redactie van Els Kloek e.a., 1995, ingenaaid, ISBN 90-73941-11-3

30. G. de Vriend, Literatuuronderwijs als voldongen feit. Legitimeringen voor het leren lezen van literatuur op school. 1996, 244 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-12-1

31. Hanneke Willemse, Gedeeld verleden. Herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Alabate de Cinca, 1928-1938. 341 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-13-X

32. Hans Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in Rotterdam (1572-1795). 1996, 320 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-14-8

34. Een kwestie van stijl. Opvattingen van stijl in kunst en iteratuur. Onder redactie C. van Eck, M. Spies en T. Streng, 1997, 196 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-16-4

36. Nico Laan, Het belang van smaak. Twee eeuwen academische literatuurgeschiedenis. 1997, 351 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-18-0

38. Ronald Rommes, Oost, west, Utrecht best? Driehonderd jaar migratie en migranten in de stad Utrecht (begin 16e-begin 19e eeuw). 1998, 222 blz., ingenaaid, ISBN 90-7394120-2

39. George M. Welling, The Prize of Neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771-1817. A Study in Computational History. 1998, 261 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-21-0

41. Frederico Garcia Carvajal. VIR. Perceptions of manliness in Andalucia and Mé xico 1561-1699. 2000, 306 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-24-5

42. Lonen en prijzen. In het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout tussen 1410/11 en 1570/71. Editie Geertruida de Moor, 2000, 419 blz., ingenaaid, ISBN 90-7394123-7

43. Els Strategier, De taal der hartstochten. De visie van drie achttiende-eeuwse Nederlandse schrijvers op muziek en haar relatie met de dichtkunst. 2001, 435 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-25-3

44. D.E.L. de Boer, Het oude Duitsland. Een geschiedenis van de Duitse landen van 1450-1800. 2002, 382 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-26-1

45. Jan Oosterholt, De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse dichtkunst. 2005, 266 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-27-X

46. George J. Vis, Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs. 1999, 136 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-28-8

Apparaat voor de Geschiedenis van Holland (verschillende omvangen en prijzen)

De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287. Uitgegeven door J.W.J. Burgers en E.C. Dijkhof, 1995, xcvi+115 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403374

12. Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400. Supplement. Uitgegeven door B.R. de Melker, 1995,109 blz., ingenaaid, ISBN 9070403390

13. Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543). Uitgegeven door Gerrit Verhoeven, 1999, xxviii+144 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403412

14. Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda. Uitgegeven door K. Goudriaan e.a., 2000, xcii+99 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403463

Biografisch Woordenboek Gelderland (BWG, €15 per deel, wisselende omvangen)

1. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 1. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie P.W. van Wissing e.a., 1998, 107 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065505873

2. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 2. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie J.A.E. Kuys e.a., 2000, 112 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506241

3. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 3. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie C.A.M. Gietman e.a., 2002, 160 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507256

4. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 4. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie J.A.E. Kuys e.a., 2004, 147 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508007

5. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 5. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie J.A.E. Kuys e.a., 2006, 152 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508910

6. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 6. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie I.D. Jacobs e.a., 2007, 160 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789065509604

7. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 7. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie I.D. Jacobs e.a., 2009, 154 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040703

8. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 8. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie I.D. Jacobs e.a., 2011, 144 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087042103

9. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 9. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie I.D. Jacobs e.a., 2012, 156 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087043216

10. Biografisch Woordenboek Gelderland deel 10. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie I.D. Jacobs e.a., 2014, 176 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087044725

Cahiers Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis (CCB, verschillende omvangen, €13,-)

8. Vaart op Insulinde. Uit de beginjaren der Rotterdamsche Lloyd NV 1883-1914. Onder redactie van Ferry de Goey, 1991, 143 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504001, uitverkocht

9. Eduard Bezooijen, Bedrijfsschool Shell Pernis. Vijftig jaar werken aan vakmanschap 1943-1993. 1993, 101 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504095

10. Keetie E. Sluyterman, Moret 110 jaar. Van accountancy naar multiprofessionele dienstverlening. 1993, 152 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504133

Egmondse Studiën (ES, verschillende omvangen en prijzen)

1. Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond. Onder redactie van G.N.M. Vis, M. Mostert en P.J. Margry, 1990, 200 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502335, uitverkocht

2. Egmond tussen Kerk en wereld. Onder redactie van G.N.M. Vis, 1993, 240 blz., ingenaaid, ISBN 9065502521

3. In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond. Onder redactie van G.N.M. Vis, 1997, 191 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502890

4. De abdij van Egmond. Geschreven en beschreven. Onder redactie van G.N.M. Vis, 2002, 166 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507078, uitverkocht

5. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Onder redactie van G.N.M. Vis, 2008, 336 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040253

Egodocumenten (ED, verschillende omvangen en prijzen)

1. F.L. Kersteman, De Bredasche heldinne. Editie R. Dekker, G.J. Johannes, L.C. van de Pol, 1988, 107 blz., ingenaaid, ISBN 9065501053

2. Het dagboek van Magdalena van Schinne (1786-1795; 1796-1805). Inleiding en vertaling door Anje Dik, 1990, 189 blz., ingenaaid, ISBN 9065503323

3. David Beck, Spiegel van mijn leven. Een Haags dagboek uit 1624. Editie Sv.E. Veldhuijzen, 1993, 291 blz., ingenaaid, ISBN 9065501134

4. Alexander van Goltstein, De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein (1801-1808). Editie Jurgen Limonard, 1994, 137 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501169

5. Dirck Jansz., Het aantekeningenboek. Uitgeg. door P. Gerbenzon, met inl. van J.A. Faber, K. Fokkema, P. Gerbenzon en met registers van A. Vellema en P. Gerbenzon en een woordenlijst van K. Fokkema, 1993, 218 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501177

6. Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven. Editie Grietje Drewes en Hans Groot, 1993, 178 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501223

7. Pieter Vreede, Mijn levensloop. Editie M.W. van Boven, A.M. Fafianie en G.J.W. Steijns, 1994, ingenaaid, geïllustreerd, 112 blz., ISBN 906550124X

8. Arie Johannes Knock, Uit Lievde voor Vaderland en Vrijheid. Het journaal van de patriot Arie Johannes Knock over de periode 1784 tot 1797. Editie P.M. Peucker en J.P. Sigmond, 1994, 208 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501258

9. `Het is of ik met mijn lieve sprak.' De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800. Ingenaaid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Anje Dik en Dini Helmers, 1994, 231 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501282

10. Willem van den Hull, Autobiografie (1778-1858). Editie Raymonde Padmos en Bert Sliggers, 1996, 736 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501347

11. Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (1792). Editie Peter Altena, 1996, 160 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 906550141x

12. Otto Cornelis van Eck, Dagboek 1791-1797. Editie Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, 1998, 299 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501401

13. F.A. Hartsen, Nederlandsche Toestanden. Uit het leven van een lijder. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Nop Maas, 1996, 221 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501460

14. Jacob David Mees, Dagboek 1872-1874. Uitgave verzorgd door Thimo de Nijs, 1998, 110 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501509

15. Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke. Editie Marijke Barend-van Haeften en Arie Jan Gelderblom, 1998, 125 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501533

16. Hermanus Verbeeck, Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe. Editie Jeroen Blaak, 1999, 232 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501630

17. 'Hoe zal het met mij aflopen'. Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater. Editie Henk Eijssens, 1999, 112 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501649

18. Carel de Vos van Steenwijk, Een grand tour door de nieuwe republiek: journaal van een reis door Amerika, 1783-1784. Uitgave verzorgd door Wayne te Brake; m.m.v. Jeroen Blaak en Katherine M. Grant, 1999, 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 906550172x

19. The diary of Elizabeth Richards (1798-1825). From the Wexford Rebellion in Ireland to Family Life in the Netherlands. Edited by Marie de Jong-IJsselstein; with an Introduction on the Wexford Rebellion (1798) by Kevin Whelan, 1999, 171 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 906550169x

20. David Baute, Cort relaas sedert den jare 1609. De avonturen van een Zeeuwse koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Uitgegeven door Robert Kuiper, inleiding door Rudolf Dekker en Robert Kuiper, m.m.v. Hein Kluiver en Joos Vermeulen, 2000, 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501711

21. 'Niet zo erg Hollands'. Dagboek van een reis naar Nederland 1790-1791 door Nina d'Aubigny. Editie en vertaling H. Metzelaar en E.R. d'Engelbronner, 2001, 187 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501746

22. Clara Cornelia van Eijck, Mijne waarde vrindin. Een Gents journaal (1790-1791). Ingeleid en van commentaar voorzien door Joost Rosendaal, 2000, 235 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501754

23. Arnout Hellemans Hooft, Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon. Het dagboek van een 'grand tour' (1649-1651). Editie E.M. Grabowsky en P.J. Verkruijsse, 2001, 231 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065501819

24. Vader & zoons / Father & sons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen / Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) and the journals he drew for his children. Editie Eveline Koolhaas-Grosfeld, 2001, 264 blz., gebonden, geïllustreerd (in kleur), ISBN 9065501827

25. Boudewijn Donker Curtius, Afscheid van de wereld. Het eigen levensverhaal van Boudewijn Donker Curtius, politicus, advocaat en rechter in de Bataafs-Franse tijd. Editie Maarten W. van Boven, 2010, 160 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087041229

26. De liefde en de vrijheid, natuurlijk! Dagboek van Frederike van Uildriks (1854-1919). Geannoteerd en ingeleid door Mineke Bosch, 2010, 439 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087041786

27. De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841). Een autobiografie uit een tijdperk van overgang. Uitgave verzorgd door C.J.M. van der Heijden en J.G.M. Sanders, 2010, 732 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 9789087041793

28. 'Weest wel met alle menschen'. De ‘Kaapse brieven’ van Cornelius de Jong van Rodenburgh. 2012, editie Carla van Balen en Dick de Mildt, 640 blz., ingenaaid, geïllustreerd ISBN 978908704282

29. Enege gedenckwerdege geschiedenissen. Kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania uit de Tachtigjarige Oorlog. Editie en inleiding W. Bergsma, 230 blz, ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087043049

30. Seer teder beminde Heer Vader en Vrouw Moeder! Brieven van de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-178. Uitgegeven door G.J. Schutte, 2014, 442 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087044237

31. Mijn voornaamste daden en ontmoetingen. Arnhems dagboek 1627-1628. Uitgegeven door Jeroen Blaak, 2014, 240 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087044367

32. Met trekschuit en draagstoel. Jan Alensoons Dag-register van een reijs door Vrankrijk, Italie, Switserland ende Duijtschland in 1723 en 1724. Uitgegeven met inleiding en commentaar door Helen H. Metzelaar, 2014, 404 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087044428

33. De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826). Het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist. Editie Hanneke Ronnes, met een bijdrage van Geertrui Hartman, 2015, 160 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087045487

Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam, FHKW, verschillende omvangen en prijzen)

1. Piet Blaas, Betrokkenheid en distantie. Bernard Vlekke (1899-1970) en de studie van de internationale betrekkingen.1991, 123 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 906550401x

2. Le voyage révolutionnaire. Actes du colloque franco-néerlandais du Bicentenaire de la Révolution française, Amsterdam, 12-13 octobre 1989. 1991, 151 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504028

3. J.N.F.M. à Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914. 1991, 757 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 9065504036

4. Carolien Koopmans, Dordrecht 1811-1914. Een eeuw demografische en economische geschiedenis. 1992, 309 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504052

5. Francisca de Haan, Sekse op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-1940. 1992, 485 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504044

6. Jan van Herwaarden, Op weg naar Jacobus. Het Boek, de Legende en de Gids voor de Pelgrim naar Santiago de Compostela. 1992, 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065500081, uitverkocht

7. Jaap Vogel, De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur. 1992, 288 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504060

8. Kitty de Leeuw, Kleding in Nederland 1813-1920. Van een traditioneel bepaald kleedpatroon naar een begin van modern kleedgedrag. 1993, 536 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504079, uitverkocht

9. Curing and insuring. Essays on illness in past times: the Netherlands, Belgium, England and Italy, 16th-20th centuries. Edited by Hans Binneveld en Rudolf Dekker, 1993, 256 pp., paperbound, ISBN 9065504087

10. De kunstwereld. Produktie, distributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur. Onder redactie van Ton Bevers, Antoon Van den Braembussche en Berend Jan Langenberg, 1993, 381 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504117

11. Private domain, public inquiry. Families and life-styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the Present. Edited by Anton Schuurman and Pieter Spierenburg, 1996, 270 pp., paperbound, illustrated, ISBN 9065504273

12. Joan of Arc. Reality and Myth. Edited by J. van Herwaarden, 1994, 128 blz., paperbound, illustrated, ISBN 9065504125

13. Dirk de Wit, The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and organization, 1950-1985. 1994, 409 blz., paperbound, ISBN 9065504141

14. Susanne Janssen, In het licht van de kritiek. Variaties en patronen in de aandacht van de literatuurkritiek voor auteurs en hun werken. 1994, 277 blz., ingenaaid, ISBN 906550415x

15. Artists-dealers-consumers. On the social world of art. Edited by Ton Bevers, 1994, 77 blz., paperbound, ISBN 9065504168

16. Jan van Herwaarden, Beeld en verbeelding oftewel de Pileus Erasmi. 1994, 52 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504176, uitverkocht

17. Arjen de Haan, Unsettled Settlers.Migrant workers and industrial capitalism in Calcutta. 1994, 299 blz., ingenaaid, ISBN 9065504184

18. Pieter Spierenburg, Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beterhuizen. 1995, 153 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504192

19. Marcel de Kort, Tussen patiënt en delinquent. Geschiedenis van het Nederlandse drugsbeleid. 1995, 343 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504206

20. Eric Haas, Op de juiste plaats. De opkomst van de bedrijfs- en schoolpsychologische beroepspraktijk in Nederland. 1995, 249 blz., ingenaaid, ISBN 9065504222

21. Chris Vos, Televisie en bezetting. Onderzoek naar de documentaire verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 1995, 343 blz., ingenaaid, ISBN 9065504230

22. Martin Kraaijestein, Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. 1995, 327 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504249

23. Paul Huys Janssen, Werken aan kunst. Economische en bedrijfskundige aspecten van de kunstproduktie 1400-1800. 1995, 150 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504257, uitverkocht

24. Dirk Noordman, Economie en filosofie in de Vroege Middeleeuwen 750-1250. 1996, 410 blz., ingenaaid, ISBN 9065504265, uitverkocht

25. Humor in geschiedenis en kunst. Onder redactie van Rudolf Dekker, 1996, 64 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504281

27. Bernadette Kester, Filmfront Weimar. Representaties van de Eerste Wereldoorlog in Duitse films uit de Weimarperiode (1919-1933). 1998, 268 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 906550429x

28. Lou Maas, Pro Patria.Werken, streven en leven van de literatuurhistoricus Gerrit Kalff (1856-1923). 1998, 319 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504303

29. Mediators between State and Society. Edited by N. Randeraad, 1998, 160 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504311

30. Mila Davids, De weg naar zelfstandigheid. De voorgeschiedenis van de verzelfstandiging van de PTT in 1989. 1999, 384 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 906550432x

31. P.B.M. Blaas, Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen. 2000, 251 blz., ingenaaid, ISBN 9065504338

32. P.B.M. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving. 2000, 189 blz., ingenaaid, ISBN 9065504346

33. Het beeld in de spiegel. Historiografische verkenningen. Liber amicorum voor Piet Blaas. Redactie E.O.G. Haitsma Mulier, L.H. Maas, J. Vogel, 2000, 304 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504354

34. Albert L. Kort, Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland 1850-1940. 2001, 517 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504362

36. Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Redactie Hans Binneveld e.a., 2001, 180 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504370

37. De ongrijpbare tijd. Temporaliteit en de constructie van het verleden. Redactie Maria Grever en Harry Jansen, 2001, 200 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504389

38. Egodocuments and History. Autobiographical Writing in its Social Context since the Middle Ages. Edited by Rudolf Dekker, 2002, 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065504397

Geschiedenis van Hilversum (GH, verschillende omvangen en prijzen)

1. Ad Leurs en Bert Stamkot, Hilversum 1870-1940. 1987, 128 blz., gebonden, ISBN 9065503056

2. Het oude Raadhuis te Hilversum. Onder redactie van E.E. van Mensch e.a., 1988, 77 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503161, uitverkocht

3. Naar Hilversum! Toerisme en recreatie in Hilversum tussen 1870 en 1940. Onder redactie van K. Abrahamse e.a., 1989, 79 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503242

4. Martien Parmentier, Geschiedenis van (oud) katholiek Hilversum 1589-1889. 1989, 224 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503250

5. Maria Blom-Blokland, Geschiedenis van de Sint-Vitus aan het Melkpad 1889-1989. Vitale Kerk deel II. 1989, 222 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503269

6. Dorpskroniek van een Hilversumse oud-katholiek uit de 18e eeuw. Editie M. Parmentier, 1989, 75 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503277

7. Hilversum anno 1850. Leven in een dorp van landbouw en textielnijverheid in de 19e eeuw. Onder redactie van Jan J. van Herpen, 1990, 144 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503374, uitverkocht

8. Hilversum en de omroep. Een bundel uitgegeven bij het vierde lustrum van de Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk". Samengesteld onder eindredactie van C.M. Abrahamse en C. Cabout, 1995, 207 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065505156, uitverkocht

Hollandse Studiën (HS, verschillende omvangen en prijzen)

17. Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw. 1985, 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403188

18. D.J. Noordam, Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in het begin van de negentiende eeuw. 1987, 202 blz., ingenaaid, geïllustreerd, tweede druk, ISBN 9070403196

19. P.A. Hendrikx, De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000. 1987, 176 blz.+kaarten, ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 907040320x, uitverkocht

20. Stadsplattegronden. Werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek. Door P.J. Margry, P. Ratsma en B.M.J. Speet, 1987, 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403218, uitverkocht

21. Karin Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus. 1988, 240 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403226, uitverkocht

22. Criminaliteit in de negentiende eeuw. 1989, 125 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403234

23. R.G. Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van de ontwikkeling van een joodse minderheid in een Hollandse stad. 1989, 224 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403242, uitverkocht

24. W.C.M. Wüstefeld, De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem. 1989, 152 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403250

25. J.G.M. Sanders, Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595. 1990, 239 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403269

26. C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. 1990, 240 blz., ingenaaid, ISBN 9070403277

27. J. Kok, Langs verboden wegen. De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914. 1991, 176 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403293, uitverkocht

28. Frans Groot, Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930. 1992, 301 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403307

29. J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433. 1993, 426 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403315, uitverkocht

30. A. van den Braam, Zaandam in de middeleeuwen. 1993, 223 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403323

31. Peter Pot, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854. 1993, 367 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403331

32. Paul Knevel, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700. 1994, 420 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070430366, uitverkocht

33. Marika Keblusek, Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw. 1997, 383 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403382, uitverkocht

34. Petra van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530. 1998, 304 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403420

35. J.W.J. Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw). 1999, 492 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403439

36. Mario Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482). 2000, 571 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403471

37. Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius. 2001, 368 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 907040348x

38. Marie-Charlotte Le Bailly, Recht voor de Raad. Rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw. 2001, 352 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403501

39. Ignaz Matthey, Vincken moeten vincken locken. Vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland. 2002, 464 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403498

40. E.G. Arnold, Het genootschap Christo Sacrum te Delft. Privatisering van de godsdienst omstreeks 1800. 2003, 370 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 907040351x

41. Corien Glaudemans, Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland. 2004, 415 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403528

42. Serge ter Braake, Met recht en rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558). 2007, 464 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789087040109

43. Charles Cornelisse, Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late Middeleeuwen.2008, 373 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789070403560

N.W. Posthumus Reeks (NWPR, verschillende omvangen en prijzen)

1. Dolly Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart.Lager onderwijs in oostelijk Noord-Brabant ca. 1770-1920. 1994, 427 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503811

2. C. van Eijl, Het werkzame verschil.Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940. 1994, 429 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503854

3. A.P. Versteegh, De onvermijdelijke afkomst? De opname van Polen in het Duits, Belgisch en Nederlands mijnbedrijf in de periode 1920-1930. 1994, 351 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503986

4. Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin. 1994, 180 blz., ingenaaid, ISBN 9065505032, uitverkocht

5. Diederik Aten, 'Als het gewelt comt...' Politiek en economie in Holland benoorden het IJ, 1500-1800. 1995, 441 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065503927

6. Agnes Lewe, 'Invoer te lande verboden'. Een verkenning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen, 1836-1857. 1995, 350 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065505091

7. F.D. Huijzendveld, 'Die ostafrikanische Schweiz'. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930. 1997, 543 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065505563

8. Gijsbert Oonk, Ondernemers in ontwikkeling. Fabrieken en fabrikanten in de Indiase katoenindustrie, 1850-1930. 1998, 248 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065505849

9. W. Gijsbers, Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-europa (1300-1750).1999, 661 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065500561, uitverkocht

10. Peter van Overbeeke, Kachels, geisers en fornuizen. Keuzeprocessen en energieverbruik in Nederlandse huishoudens 1920-1975. 2001, 346 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506470

11. Mehmet Bulut, Ottoman-Dutch economic relations in the early modern period 1571-1699. 2001, 240 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506551

12. H.E. Delger, Nuptiality and Fertility. An investigation into Local Variations in Demographic Behaviour in Rural Netherlands about 1800. 2003, 201 pp. paperbound, illustrated, ISBN 9065507612

13. Aries van Meeteren, Op hoop van akkoord. Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw. 2006, 389 blz., ingenaaid, ISBN 9065509232

Rekenmeesters (verschillende omvangen en prijzen)

1. Grondbeginselen der Rekenkunde.Een rekenboek uit 1828, uitgegeven door het wiskundig genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix" te Leiden. Ingeleid door Danny Beckers en Harm Jan Smid, 2003, 184 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507442

2. Willem Bartjens, De Cijfferinghe (1604). Het rekenboek van de beroemde schoolmeester. Ingeleid door Danny Beckers en Marjolein Kool, 2004, 284 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508112

Stichting Archeologie en Historie (SCHI, verschillende omvangen en prijzen)

1. 1299: één graaf, drie graafschappen.De vereniging van Holland, Zeeland en Henegouwen. Onder redactie van D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij, 2000, 208 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 906550091x, uitverkocht

2. Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de voc-tijd in de Oost, de West en thuis. Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie. Redactie M.H. Bartels, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij, 2002, 190 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507027

3. Van Solidus tot Euro. Geld in Nederland in economisch-historisch en politiek perspectief. Redactie E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij, 2005, 176 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508295

4. Geordend Landschap. 3000 jaar ruimtelijke ordening in Nederland. Onder redactie van R.M. van Heeringen, E.H.P. Cordfunke, M. Ilsink en H. Sarfatij, 2004, 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065508309, uitverkocht

5. 'Loffelijke verdiensten van de archeologie'. C.J.C. Reuvens als grondlegger van de moderne Nederlandse archeologie. Redactie E.H.P. Cordfunke, M. Eickhoff & R.B. Halbertsma, 2007, 175 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9789065509857

Tipje van de sluier (verschillende omvangen en prijzen)

10. Vrome vrouwen.Betekenissen van geloof voor vrouwen in de geschiedenis. Redactie Mirjam Cornelis e.a., 1996, 202 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 906550530X

11. Rebels binnen de regels. Het vrouwendispuut Arktos, 1917-1997. Redactie Jeanet van Omme e.a., 1997, 230 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065505547

12. Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië. Redactie Esther Captain, Marieke Hellevoort en Marian van der Klein, 2000, 279 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506225

Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek (UBM, verschillende omvangen en prijzen)

10. Utrecht tussen kerk en staat.Onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 1991, 272 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502416

11. Tuinen in de middeleeuwen. Onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 1992, 250 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502432 uitverkocht

12. Oraliteit en schriftcultuur. Onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 1993, 205 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502548

13. Scholing in de middeleeuwen. Onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 1995, 256 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 9065502645

14. De middeleeuwen in de negentiende eeuw. Onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 1996, 195 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502807

15. Emoties in de Middeleeuwen. Onder redactie van R.E.V. Stuip en C.Vellekoop, 1998, 217 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065502955

16. Koningen in kronieken. Onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 1998, 190 blz., ISBN 906550298x

17. Spelen in de Middeleeuwen. Over schaken, dammen, dobbelen en kaarten. Onder redactie van W.S. van Egmond en M. Mostert, 2001, 208 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 906550642x

18. Omgang met het verleden. Onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 2001, 187 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065506497

19. Christine de Pizan, een bijzondere vrouw. Onder redactie van R.E.V. Stuip, 2004, 203 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065507752

20. Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Onder redactie van R.E.V. Stuip, 2004, 375 blz., ISBN 9065507760