In de Grote of St. Stevenskerk in Nijmegen vond op vrijdag 12 juni 2015 de 22ste Titus Brandsma Lezing plaats. Deze werd uitgesproken door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin en had als titel 'Waar onderhandelen ophoudt'. Tijdens de middag werd tevens het boek Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie, geschreven door Rudolf van Dijk (1935-2015), gepresenteerd. Hierin wordt het leven, werk en betekenis van Salome Sticken belicht, de meest prominente onder de vroege generaties religieuze vrouwen behorend tot de Moderne Devotie. Van Dijk laat zien dat de middeleeuwse vrouwen-mystiek en de vrou­welijke devoten een zeer belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan en de verdere ontwikkeling van deze beweging.

Adres: St. Stevenskerkhof 62, Nijmegen
Tijd: 15.00-16.00 uur