Van 11 juli tot en met 29 november 2015 is in het  Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling Kruisvaarders en weldoeners. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht te bezichtigen. Deze nog steeds bestaande kruisridderorde streed voor het christelijk geloof in het Heilige Land en aan de Oostzee, en had daarnaast ook een verzorgende taak. Vandaag de dag ondersteunt de Orde maatschappelijke projecten en helpt mensen in nood.

Uitgeverij Verloren heeft in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis der Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht diverse titels over de Orde uitgegeven, waaronder Renger E. de Bruin, Bedreigd door Napoleon. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1753-1838, enH.J. Zuidervaart, Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen. De geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht.

Klik hier voor meer titels in de reeks.
Op de website van het Centraal Museum vindt u meer informatie over de tentoonstelling en de opening ervan op 10 juli a.s.