Van 3 oktober 2015 tot 7 februari 2016 is in de Nieuwe Kerk Amsterdam de tentoonstelling Rome. De droom van keizer Constantijn. Kunstschatten uit de Eeuwige Stad te bezichtigen, met zeldzame kunstschatten uit onder andere de Vaticaanse Musea die nooit eerder in Nederland te zien zijn geweest. Zij vertellen hoe het christendom in korte tijd van een kleine geloofsgemeenschap kon uitgroeien tot een dominante religie, met een allesbepalende invloed op de westerse wereld. En dat met name dankzij één persoon: keizer Constantijn de Grote.


Wilt u zich alvast inlezen op het thema van de tentoonstelling of wilt u na uw bezoek meer weten over keizer Constantijn? Bij Uitgeverij Verloren verscheen eerder: Keizer Constantijn. Zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea. Hierin beschrijft bisschop Eusebius het leven van zijn beroemde tijdgenoot vanuit een expliciet christelijk perspectief. Zijn Vita Constantini  is uit het Grieks vertaald, ingeleid en toegelicht door Jan Willem Drijvers en Pieter Willem van der Horst.