Het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina, het Descartes Centre for the History of Sciences and the Humanities te Utrecht en de Commissie Geschiedschrijving UvA organiseerden op vrijdag 11 december 2015 het symposium 'Universiteit en identiteit. Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten'. 

Deze dag is tevens het laatste deel uit de reeks Universiteit & Samenleving verschenen, getiteld Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis.