Op 13 december 2013 organiseerden het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina, Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities en de Commissie Geschiedschrijving UvA het symposium ‘Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1813’.

Behalve voor universiteiten en faculteiten was en is de verhouding tussen geloof en wetenschap ook een vraagstuk waarmee individuele wetenschapsbeoefenaren (kunnen) worstelen. Welke vorm werd hieraan in de negentiende eeuw gegeven? En hoe staat het er tegenwoordig mee? Deze en vergelijkbare vragen kwamen aan de orde tijdens het symposium. Tevens werd een bundel gepresenteerd met de bijdragen van het vorige congres: De menselijke maat in de wetenschap. De geleerden(auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis.