Op vrijdag 5 april zal ter gelegenheid van de verschijning van Een handvol filosofen: Een geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit van Amsterdam van 1880 tot 2012 van prof.dr. H.E.S. Woldring een symposium plaatsvinden in Felix Meritis, Keizersgracht 324 in Amsterdam. Tijdens het symposium zullen drie generaties filosofiedocenten van de Vrije Universiteit op Woldrings boek reageren: prof.dr. Th. de Boer, prof.dr. J. van der Hoeven, prof.dr. R. van Woudenberg en dr.ir. G.J. de Ridder. Hierna volgt een reactie van de auteur en de overhandiging van het eerste exemplaar aan prof.dr. L.M. Bouter, rector magnificus van de VU. De ontvangst is om 13.30 uur en het programma wordt rond 17.00 uur afgesloten met een borrel. U kunt zich aanmelden via Jessica van der Schalk: j.l.vander.schalk@vu.nl of tel. 020-5986607.