Op 25 juni 2014 is de 500ste sterfdag van de Nederlandse kluizenares en dichteres Suster Bertken (1426/27-1514) herdacht. 57 jaar lang leefde zij in een kluis aan de Utrechtse Buurkerk. Daar schreef zij mystieke teksten en liederen. Haar werk, in twee bundeltjes overgeleverd, is door ons in 2007 uitgegeven met een vertaling in modern Nederlands ernaast: Mi quam een schoon geluit in mijn oren. Het werk van Suster Bertken opnieuw uitgegeven en toegelicht. 's Middags werd in het Ariënshuis een symposium gehouden, waarbij Trigon laatmiddeleeuwse liederen ten gehore bracht.'s Avonds werd eerst de Bertkenklok geluid door het Utrechtse Klokkenluidersgilde en daarna brachten jonge dichters in het Literatuurhuis hun door het leven van Suster Bertken geïnspireerde gedichten ten gehore.