Op 10 oktober 2018 (vanaf 13.00 uur) organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag onder de titel "Stagnatie en modernisering rond 1800, Vernieuwing en behoud". Sprekers zijn onder anderen: Minke Walda MA ( over afbraak en verval in het stedennetwerk van Holland in de lange 18e eeuw), dr. mr. Wim van Schaik (over Utrechtse dorpsbesturen 1780-1830 die er erg lang in slaagden om hun autonomie te behouden), drs. Merel Klein (over Een milieugeschiedenis van Amsterdam (1815-1865)). De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. "1800".

Locatie | Sweelinckzaal, Universiteit Utrecht, ingang Drift 27 (bibliotheek).