Op 10 oktober 2018 organiseerde de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag onder de titel "Stagnatie en modernisering rond 1800, Vernieuwing en behoud". Sprekers waren onder anderen: Minke Walda MA ( over afbraak en verval in het stedennetwerk van Holland in de lange 18e eeuw), dr. mr. Wim van Schaik (over Utrechtse dorpsbesturen 1780-1830 die er erg lang in slaagden om hun autonomie te behouden), drs. Merel Klein (over Een milieugeschiedenis van Amsterdam (1815-1865)).