Op 28 maart 2019 organiseerde de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onder de titel "Kijken naar kadasterkaarten, kansen en beperkingen van een rijke bron". Sprekers waren Ad van Liempt (stedenbouwer), ‘Van kadastrale informatie naar ruimtelijke historie’, Ir. René van der Schans (cartograaf en landmeter), ‘Kadastrale percelen in hulpkaarten: op zoek naar een stedelijke context’ en drs. Mark Raat (historicus), ‘Uitdagingen, mogelijkheden en representativiteit van fiscaal-administratieve bronnen’.