Op 28 maart 2019 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag (13.00-16.30 uur) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onder de titel "Kijken naar kadasterkaarten, kansen en beperkingen van een rijke bron". Sprekers zijn Ad van Liempt (stedenbouwer), ‘Van kadastrale informatie naar ruimtelijke historie’, Ir. René van der Schans (cartograaf en landmeter), ‘Kadastrale percelen in hulpkaarten: op zoek naar een stedelijke context’ en drs. Mark Raat (historicus), ‘Uitdagingen, mogelijkheden en representativiteit van fiscaal-administratieve bronnen’.
Locatie || Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort. 
De toegang is gratis, graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. Kadasterkaarten.