In het boek Katholieke architectuur in de twintigste eeuw toont auteur Michel Remery aan hoe vier architecten uit het gezin van Leo van der Laan een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse architectuur binnen de ‘katholieke zuil’ van de twintigste eeuw. Hij neemt de lezer mee naar de bloeitijd van de verzuiling en laat zien hoe de vier architecten onderling zeer verschillende stijlen en vormen toepasten. Onder hen is de bekende benedictijner monnik en architect Dom Hans van der Laan. Samen met het Catharijneconvent organiseerde de School of Catholic Theology op 29 mei een studiemiddag in het auditorium van het Catharijneconvent in Utrecht over het onderwerp van het boek, dat die middag ook gepresenteerd werd. 
Katholieke architectuur in de twintigste eeuw