Op 18 april (13.00 - 16.30 uur) organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag bij het Nationaal Archief te Den Haag onder de titel 'De Nederlanden verbeeld. Op stap door de Lage Landen met stadsplattegronden, kaarten en prenten.' Sprekers zijn prof.dr. Hans Renes, dr. Everard Korthals Altes, dr. Karel Leenders en prof.dr. Bram Vannieuwenhuyze. Er is tijd voor koffie, thee en discussies.
De studiedag is gratis; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. "Op stap". Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via www.stedengeschiedenis.nl.