Op vrijdag 6 maart 2015 vond de twaalfde Studiedag Middeleeuwen plaats, met als thema 'Innovatie in de Middeleeuwen'. Op deze studiedag gingen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen in op middeleeuwse innovaties waar zij in hun eigen onderzoek mee te maken hebben.

Sprekers waren onder andere: dr. Dorine van Espelo (Geschiedenis) - Verankering in traditie: Het vroege pausdom; dr. Kees Veelenturf (Kunstgeschiedenis) - Wat je ver haalt, is soms nabij: Multiculti-beeldinnovatie in vroegmiddeleeuws Ierland; Lyke de Vries (research master Filosofie) - Innovatief gedacht? Middeleeuwse gedachte-experimenten omtrent de draaiing van de aarde.