Op 13 december promoveerde Yves Van Damme op zijn proefschrift Vragen voor Eckhart aan de Universiteit Leiden. In zijn dissertatie analyseert Van Damme de tekst van het pamflet De dialoog tussen Eckhart en de leek en laat zien hoe deze deel uitmaakt van het bredere debat over lekenspiritualiteit.