Op woensdag 16 december 2015 is Klaasje Douma aan Tilburg University gepromoveerd op haar onderzoek naar de Noord-Brabantse adel. Haar proefschrift De adel in Noord-Brabant, 1814-1918. Groepsvorming, adellijke levensttijl en regionale identiteit is deze dag tevens als handelseditie bij onze uitgeverij verschenen. Met de benoeming van de eerste leden van de ridderschap op 28 augustus 1814 maakte de regionale adel zijn herintrede in Noord-Brabant, nadat deze er sinds de Opstand geen rol had gespeeld. Douma onderzoekt in hoeverre deze gedurende de negentiende eeuw groeiende groep families en personen een herkenbare regionale groepsidentiteit ontwikkelde.