Op 15 oktober 2014 werd de Vijfjaarlijkse Prijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor de studie van oudere literatuur, taal en cultuur in de Nederlanden uitgereikt aan Herman Brinkman. Hij ontvangt deze prijs omdat hij ‘heeft bewezen dat hij de traditionele technieken van zijn vak in al hun breedte tot in de details beheerst maar ze tegelijk weet te verbinden met de nieuwe computationele methodes die de geesteswetenschappen nu stormenderhand veroveren.’ (bron: http://www.kantl.be)

Zijn naam wordt verbonden met de standaardedities van Het handschrift-Jan Phillipsz., Het handschrift-Van Hulthem en Het Comburgse handschrift, die reeds bij Uitgeverij Verloren verschenen zijn. Op dit moment voltooit hij een kritische editie van Het Gruutshuse-handschrift, die in 2015 eveneens bij Uitgeverij Verloren zal verschijnen.

Uit het juryverslag: ‘[...] elke publicatie van Brinkman mag letterlijk met het helaas aan inflatie onderhevige epitheton “grensverleggend” worden aangeduid [ ...]’. Lees hier het volledige juryverslag.